การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 นับเป็น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งที่ 5 สืบเนื่องจาก ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครบวาระ (2535-2539) จึงจัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 มิถุนายน 2539

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539

← พ.ศ. 2535 2 มิถุนายน 2539 พ.ศ. 2543 →
ผู้ใช้สิทธิ43.53% (เพิ่มขึ้น 20.51 จุด)
 
Bhichit Rattakul 2008 (cropped).jpg
ผู้สมัคร พิจิตต รัตตกุล จำลอง ศรีเมือง กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
พรรค มดงาน พลังธรรม ประชากรไทย
คะแนนเสียง 768,994 514,401 244,002
% 49.47% 33.09% 15.70%

ผู้ว่าราชการก่อนการเลือกตั้ง

กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
พลังธรรม

ว่าที่ผู้ว่าราชการ

พิจิตต รัตตกุล
มดงาน

สถานการณ์ก่อนการเลือกตั้ง

แก้

สืบเนื่องจาก การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2535 และ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา จาก พรรคพลังธรรม ได้รับการเลือกตั้ง

บัดนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสียใหม่ โดยกำหนดจัดการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2539

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

แก้

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 29 คน ซึ่งนับว่ามากที่สุดนับตั้งแต่จัดการเลือกตั้ง มีผู้สมัคร ทั้งที่สังกัดพรรคการเมืองและไม่สังกัดพรรคการเมือง โดยมีผู้สมัครที่น่าสนใจ อาทิ:[1]

ผลการเลือกตั้ง

แก้

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539

หมายเลข ผู้สมัคร สังกัด คะแนนเสียง
5 พิจิตต รัตตกุล ผู้สมัครอิสระ[a] 764,994
4 พลตรี จำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม 514,401
6 ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พรรคประชากรไทย 244,002
2 อากร ฮุนตระกูล ผู้สมัครอิสระ 29,084
3 วรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ 1,011
11 สมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ 616
1 ดำริห์ รินวงษ์ ผู้สมัครอิสระ 581
9 พันตำรวจโท สุธี สุทธิศิริวัฒนะ ผู้สมัครอิสระ 522
7 บุญญสิฐ สอนชัด ผู้สมัครอิสระ 504
13 พันตำรวจเอก กำพล ยุทธสารประสิทธิ์ ผู้สมัครอิสระ 390
11 รัก พจนะไพบูลย์ ผู้สมัครอิสระ 295
29 มานิตย์ มาทวิมล ผู้สมัครอิสระ 280
24 สิบเอก สุวัจน์ ดาราฤกษ์ ผู้สมัครอิสระ 224
25 สัญชัย เตียงพาณิชย์ ผู้สมัครอิสระ 207
15 ศุภชัย สิทธิเลิศประสิทธิ์ ผู้สมัครอิสระ 176
16 พันตำรวจตรี สุขุม พันธุ์เพ็ง ผู้สมัครอิสระ 148
8 วารินทร์ สินสูงสุด ผู้สมัครอิสระ 144
14 สถิต พุทธจักรวาล ผู้สมัครอิสระ 134
12 ธีเกียรติ ไม้ไทย ผู้สมัครอิสระ 133
10 เทอดชน ถนอมวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 101
20 บุญช่วย วัฒนาวงศ์ ผู้สมัครอิสระ 96
28 หม่อมราชวงศ์ นิตยจักร จักรพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ 87
21 ณัฐวิคม สิริอุไรกุล ผู้สมัครอิสระ 66
26 ศิลป วรรณปักษ์ ผู้สมัครอิสระ 65
18 สุชาติ เกิดผล ผู้สมัครอิสระ 64
19 ชูศักดิ์ วรัคคกุล ผู้สมัครอิสระ 59
27 ไอศูรย์ หมั่นรักเรียน ผู้สมัครอิสระ 57
23 สอ เชื้อโพธิ์หัก ผู้สมัครอิสระ 51
22 พินิจ สกุลพราหมณ์ ผู้สมัครอิสระ 40
รวมคะแนนเสียงที่ให้ผู้สมัครทั้งหมด 1,558,532
บัตรเสีย N/A
รวม 1,558,532
ข้อมูล: [2]

ปฏิกิริยาหลังจากการเลือกตั้ง

แก้

โดยการเลือกตั้งมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน ปีเดียวกัน ผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า ดร.พิจิตต ที่หาเสียงโดยชูนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และต้านมลพิษทางอากาศ ได้รับเลือกด้วยคะแนน 768,994 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 43.53[3] ขณะที่ พล.ต.จำลอง ที่เคยชนะมาแล้วอย่างถล่มทลายเมื่อปี พ.ศ. 2528 และ พ.ศ. 2533 ได้คะแนน 514,401 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.09

อนึ่ง การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 51 มากกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา โดยมีปรากฏการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่ แม้ว่าฝนจะตกหนัก และบางครอบครัวที่ได้เดินทางออกไปเที่ยวยังต่างจังหวัด ก็รีบกลับมาให้ทันการลงคะแนน อีกทั้งยังมีการสำรวจคะแนนความนิยมจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ บ่งชี้ว่า ดร.พิจิตต จะได้รับเลือกไปด้วยคะแนนเสียงขาดลอย ซึ่งผลก็ออกมาจริงตามนั้น ถึงขนาดที่คอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์บางรายได้เขียนแสดงความยินดีต่อ ดร.พิจิตต ล่วงหน้า[4]

เชิงอรรถ

แก้
  1. กลุ่มมดงาน

อ้างอิง

แก้
  1. "ผู้สมัครรับเลือกตั้ง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-23. สืบค้นเมื่อ 2019-06-23.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 113, ตอนที่ 48 ง, วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2539, หน้า 23
  3. สถิติการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จาก เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนผู้จัดการออนไลน์
  4. "พิจิตต" โค่น "จำลอง" เข้าป้ายผู้ว่าฯ กทม., หน้า 251. ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์ มติชน (สำนักพิมพ์มติชน, พ.ศ. 2550) ISBN 974-323-889-1