สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
ม.ป.ช.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม 2554 – 18 มกราคม 2555
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้า นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์
ไชยยศ จิรเมธากร
ถัดไป ศักดา คงเพชร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 ธันวาคม พ.ศ. 2500 (64 ปี)
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เกิดเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2500[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงานแก้ไข

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี (ส.จ.) 2 สมัย และเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) ต่อมาได้เข้ามาทำงานการเมืองโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคชาติพัฒนาและพรรคไทยรักไทย ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคชาติไทย และได้รับการเลือกตั้งต่อเนื่องอีกหลายสมัย จนกระทั่งพรรคชาติไทยถูกตัดสินยุบพรรค นายสุรพงษ์ จึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.จังหวัดปทุมธานีอีกสมัย

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2] ดูแลรับผิดชอบการศึกษาพื้นที่ภาคกลาง[3] ต่อมาถูกปรับออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติผู้สมัคร ส.ส." คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-11-13. สืบค้นเมื่อ 2011-08-18.
  2. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 3
  3. ‘วรวัจน์’ มาแนวแปลก! (อีกแล้ว)จากเว็บไซต์ ผู้จัดการ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี 2554