ธีระชัย ศิริขันธ์

นายธีระชัย ศิริขันธ์ (เกิด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ รวม 4 สมัย

ธีระชัย ศิริขันธ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติแก้ไข

นายธีระชัย ศิริขันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรของนายบุญ และ นางบุญโฮม ศิริขันธ์[1] สำเร็จการศึกษา เกษตรศาสตรบัณฑิต และ เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต จาก Araneta University ประเทศฟิลิปปินส์[2]

งานการเมืองแก้ไข

ธีระชัย ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2548 รวม 4 สมัย[3] ซึ่งนับว่าเป็นนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญมากครั้งที่สุด

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ธีระชัย ศิริขันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดพรรคความหวังใหม่
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดพรรคความหวังใหม่
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดพรรคไทยรักไทย

ข้าราชการการเมืองแก้ไข

  1. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข