เปิดเมนูหลัก

นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ (ชื่อเล่น:เบ้[1] ;เกิด 10 กันยายน พ.ศ. 2508) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐม เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

รัฐกร เจนกิจณรงค์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐม เขต 2
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 กันยายน พ.ศ. 2508 (54 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย (- พ.ศ. 2561)

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

ประวัติแก้ไข

รัฐกร เจนกิจณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2508 เป็นบุตรของนายเป๋งฮ้อ แซ่จัง และนางง้อ แซ่โง้ว มีพี่น้อง 9 คน สำเร็จการศึกษาจากคณะ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมรสกับนางสำเนียง มีบุตรธิดา 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตามลำดับ ลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ. 2549 เป็นครั้งแรก ได้รับการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งถูกตัดสินให้เป็นโมฆะในเวลาต่อมา

พ.ศ. 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยแรก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

รัฐกร เจนกิจณรงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข