เปิดเมนูหลัก

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หรือเดิมชื่อว่า พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (อักษรย่อ:รป.) พรรคการเมืองที่ก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 [1] มีนาย ดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหัวหน้าพรรคและนายธิติ กนกทวีฐากร เป็นรองหัวหน้าพรรค

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
หัวหน้าพรรคดำรงค์ พิเดช
นายทะเบียนพรรควีระยุทธ กุลพรพันธ์
ผู้อำนวยการพรรคจตุพร มังคลารัตน์
เลขาธิการพรรคสันติภาพ อินทรพัฒน์
โฆษกพรรคชิราณุ วนาพรบุญจันทร์
ผู้ก่อตั้งพรรคดำรงค์ พิเดช
คำขวัญพรรคเพิ่มป่า ลดสารเคมี สู้ภาวะโลกร้อน
ก่อตั้ง9 มกราคม พ.ศ. 2556
ที่ทำการพรรค706 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
สีสีเขียว
สภาผู้แทนราษฎร
2 / 500
รองหัวหน้าพรรควิลาศ ผิวเหมาะ
รองเลขาธิการพรรคมยุรี วรรณสกุลเจริญ
เหรัญญิกพรรควีระพล สุทธิพรพลางกูร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยที่ทำการพรรคตั้งอยู่ที่ 706 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีพิธีเปิดที่ทำการพรรคเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อพรรคจาก พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย เป็น พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย [2]

เนื้อหา

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 12 (เขตดอนเมือง) แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 โดยทางพรรคได้ส่งนายวีระพล สุทธิพรพลางกูร โฆษกพรรคลงรับเลือกตั้งปรากฏว่านายวีระพลไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะพ่ายแพ้แก่นาย แทนคุณ จิตต์อิสระ จาก พรรคประชาธิปัตย์

ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 พรรคได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งโดยได้รับหมายเลขคือ หมายเลข 29 แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ถูก กกต. ประกาศให้เป็นโมฆะ

ต่อมาใน การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 2 คนคือ นายดำรงค์และนาย ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง ซึ่งทั้งสองเป็น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ

รายนามหัวหน้าพรรคแก้ไข

รายนามเลขาธิการพรรคแก้ไข

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 2 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข