พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย หรือเดิมชื่อว่า พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (อักษรย่อ:รป.) พรรคการเมืองที่ก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 [3] มีนาย ดำรงค์ พิเดช อดีตอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหัวหน้าพรรคและนายธิติ กนกทวีฐากร เป็นรองหัวหน้าพรรค

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
หัวหน้าสุชิน เพียรทอง
รองหัวหน้าวิลาศ ผิวเหมาะ
เลขาธิการอำนาจ จึงขจรกุล
ผู้ก่อตั้งดำรงค์ พิเดช
คำขวัญเพิ่มป่า ลดสารเคมี สู้ภาวะโลกร้อน
ก่อตั้ง9 มกราคม พ.ศ. 2556
ที่ทำการ706 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
จำนวนสมาชิก  (ปี 2564)11,870 คน[1]
สีสีเขียว
สภาผู้แทนราษฎร
2 / 500
โฆษกสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร [2]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

โดยที่ทำการพรรคตั้งอยู่ที่ 706 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีพิธีเปิดที่ทำการพรรคเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556

ต่อมาในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อพรรคจาก พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย เป็น พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย [4]

ในปี 2564 ที่ประชุมใหญ่ของพรรคได้มีมติเลือกนายสุชิน เพียรทอง อดีตนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าพรรค และนายดำรงค์ พิเดช เป็นประธานที่ปรึกษาพรรค[5]

การเลือกตั้งแก้ไข

พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กรุงเทพมหานคร เขต 12 (เขตดอนเมือง) แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 โดยทางพรรคได้ส่งนายวีระพล สุทธิพรพลางกูร โฆษกพรรคลงรับเลือกตั้งปรากฏว่านายวีระพลไม่ได้รับเลือกตั้งเพราะพ่ายแพ้แก่นาย แทนคุณ จิตต์อิสระ จาก พรรคประชาธิปัตย์

ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 พรรคได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งโดยได้รับหมายเลขคือ หมายเลข 29 แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ถูก กกต. ประกาศให้เป็นโมฆะ

ต่อมาใน การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทยได้ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เข้าสภาทั้งสิ้น 2 คนคือ นายดำรงค์ พิเดช และนายยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง และได้เข้าร่วมรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเวลาต่อมา[6]

รายนามหัวหน้าพรรคแก้ไข

  • ดำรงค์ พิเดช 9 มกราคม พ.ศ. 2556 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
  • สุชิน เพียรทอง 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

รายนามเลขาธิการพรรคแก้ไข

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 2 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
  3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอน 22 ง หน้า 113 28 กุมภาพันธ์ 2556
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
  5. ‘รักษ์ผืนป่าฯ’ เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค ‘ดำรงค์’ นั่ง ปธ.ที่ปรึกษาฯ ส่วนเพื่อชาติ ‘ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ’ ขึ้นแท่นหัวหน้าพรรค
  6. 'ดำรงค์' พา 2 เสียงรักษ์ผืนป่าประเทศไทย หนุน 'บิ๊กตู่' ขอช่วยงานสิ่งแวดล้อม ไม่ยึดเก้าอี้ รมต.
  7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 22 ง หน้า 154 17 มีนาคม พ.ศ. 2559
  8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (จำนวน ๘ ราย)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข