ถวิล ฤกษ์หร่าย

นายถวิล ฤกษ์หร่าย (เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482[1]) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร 5 สมัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย

ถวิล ฤกษ์หร่าย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชร
ดำรงตำแหน่ง
(ครั้งล่าสุด)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (81 ปี)
พรรคการเมือง ชาติพัฒนา
ไทยรักไทย (ล่าสุด)

ประวัติแก้ไข

ถวิล ฤกษ์หร่าย เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนายชื้น และนางสำเภา ฤกษ์หร่าย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนครสวรรค์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางอารีย์ มีบุตร 4 คน หนึ่งในนั้นคือนายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร[2]

งานการเมืองแก้ไข

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคชาติพัฒนา ต่อมา พ.ศ. 2544 ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้ง ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2549 จึงวางมือทางการเมือง และสนับสนุนให้บุตรชาย (นายปริญญา ฤกษ์หร่าย) ดำเนินงานทางการเมืองสืบแทน[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ถวิล ฤกษ์หร่าย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคไทยรักไทย

การลงเลือกตั้งแก้ไข

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นายถวิลลงสมัครรับเลือกตั้ง 2 ครั้ง จากการเลือกตั้งทั้งหมด 4 ครั้ง ได้รับการเลือกตั้งทั้ง 2 ครั้ง[4]

การเลือกตั้ง เขต อันดับที่ 1 (ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 2 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง) อันดับที่ 3 (ไม่ได้รับเลือกตั้ง)
พ.ศ. 2544 5 นายถวิล ฤกษ์หร่าย
26,640 คะแนน
(พรรคไทยรักไทย)
นายวุฒิชัย สมชัยมงคล
18,169 คะแนน
(พรรคชาติไทย)
นายรุ่งโรจน์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
11,590 คะแนน
(พรรคประชาธิปัตย์)
พ.ศ. 2548 5 นายถวิล ฤกษ์หร่าย
48,607 คะแนน
(พรรคไทยรักไทย)
นางสาวณัฐกานต์ เสมเพียร
17,959 คะแนน
(พรรคประชาธิปัตย์)
นายอนันต์ยศ นิลโชติ
509 คะแนน
(พรรคประชาชนไทย)
วางมือทางการเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข