นายถวิล ฤกษ์หร่าย (เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482[1]) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร 5 สมัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2548 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย

ถวิล ฤกษ์หร่าย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำแพงเพชร
ดำรงตำแหน่ง
(ครั้งล่าสุด)
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด22 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (85 ปี)
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
พรรคการเมืองชาติพัฒนา
ไทยรักไทย (ล่าสุด)
คู่สมรสอารีย์ ฤกษ์หร่าย

ประวัติ

แก้

ถวิล ฤกษ์หร่าย เกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482 เป็นบุตรของนายชื้น และนางสำเภา ฤกษ์หร่าย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนครสวรรค์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางอารีย์ มีบุตร 4 คน หนึ่งในนั้นคือนายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร[2]

งานการเมือง

แก้

ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2539 สังกัดพรรคชาติพัฒนา ต่อมา พ.ศ. 2544 ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไทยรักไทย และได้รับการเลือกตั้ง ต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2549 จึงวางมือทางการเมือง และสนับสนุนให้บุตรชาย (นายปริญญา ฤกษ์หร่าย) ดำเนินงานทางการเมืองสืบแทน[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

ถวิล ฤกษ์หร่าย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคสหประชาธิปไตย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ประวัติย่อ นายถวิล ฤกษ์หร่าย (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
  2. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (นายปริญญา ฤกษ์หร่าย)[ลิงก์เสีย]
  3. เจเนอเรชั่นใหม่คือผู้พลิกโฉม การเมืองไทย
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้