เปิดเมนูหลัก

อดิศัย โพธารามิก เกิดเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2483 มีพี่ชายคนเดียว ชื่อ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี[1] อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตร 1 คน ชื่อ พิชญ์ โพธารามิก เป็นเจ้าของบริษัทเครือ โมโน กรุ๊ป

อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ปองพล อดิเรกสาร
ถัดไป จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า ศุภชัย พานิชภักดิ์
ถัดไป วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2483 (79 ปี)
ประเทศไทย
พรรคการเมือง พรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย
คู่สมรส รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก
ศาสนา พุทธ

การศึกษาแก้ไข

อดิศัย โพธารามิก หรือ ดร.อดิศัย โพธารามิก จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. 2500

ประวัติการทำงานแก้ไข

 • 2505 เข้ารับราชการที่กระทรวงคมนาคม แล้วโอนมาสังกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • 2521 ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมหลายบริษัท
 • 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา

ด้านการเมืองแก้ไข

 • 08 พ.ย.2546 - 02 ส.ค.2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)
 • 17 ก.พ.2544 - 08 พ.ย.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร)
 • 14 มิ.ย. 2543 - 21พ.ย 2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย)
 • พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ)

ธุรกิจแก้ไข

ก่อตั้ง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล และได้งานโครงการโทรศัพท์ต่างจังหวัด 1.5 ล้านเลขหมาย โครงการสื่อสารภายในประเทศด้วยดาวเทียม (TDMA) ระบบสื่อสารเพื่อบริการธุรกิจผ่านดาวเทียม (ISBN) และเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ โดยมีตำแหน่งเป็นซีอีโอของ ทีทีแอนด์ทีและจัสมิน

 • 3 ธ.ค.2525  ก่อตั้งบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และ 7 ก.ค.2537 แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน JAS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 29 มิ.ย.2535 ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ17 ม.ค.2537 แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน TT&T เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

เกียติคุณทางสังคมแก้ไข

 • 2538: รางวัลศิษย์เก่านานาชาติดีเด่นคนแรกของ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์   (International Alummnus of the Year Award of Maryland University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2539: วิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี 2538 โดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานภาพยนตร์แก้ไข

 • เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง สุดสาคร (2549)

หนังสือแก้ไข

 • พิชิตความสำเร็จสไตล์ ดร.อดิศัย โพธารามิก  ISBN:974-94792-6-2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 • ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย(ท.ม.)
 • ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • ปฐมดิเรกคุณาภรณ์(ป.ภ.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า อดิศัย โพธารามิก ถัดไป
ปองพล อดิเรกสาร    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2548)
  จาตุรนต์ ฉายแสง