อดิศัย โพธารามิก

อดิศัย โพธารามิก (เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2483) เป็นนักการเมืองและวิศวกรชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อดิศัย โพธารามิก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำรงตำแหน่ง
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้าปองพล อดิเรกสาร
ถัดไปจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้าศุภชัย พานิชภักดิ์
ถัดไปวัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2483 (84 ปี)
ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพรรคชาติพัฒนา
พรรคไทยรักไทย
คู่สมรสรศ.ดร.พิชนี โพธารามิก

ประวัติ

แก้

มีพี่ชายคนเดียว ชื่อ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชนี โพธารามิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี[1] อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตร 1 คน ชื่อ พิชญ์ โพธารามิก เป็นเจ้าของบริษัทเครือ โมโน กรุ๊ป

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี เรื่องศาลมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางพิชนี โพธารามิก[2]

การศึกษา

แก้

ดร.อดิศัย โพธารามิก จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. 2500

ประวัติการทำงาน

แก้
 • 2505 เข้ารับราชการที่กระทรวงคมนาคม แล้วโอนมาสังกัดองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 • 2521 ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยก่อตั้งบริษัทประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมหลายบริษัท
 • 2539-2543 สมาชิกวุฒิสภา

ด้านการเมือง

แก้
 • 08 พ.ย.2546 - 02 ส.ค.2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
 • 17 ก.พ.2544 - 08 พ.ย.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร)
 • 14 มิ.ย. 2543 - 21พ.ย 2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย)
 • พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(คุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ)

ธุรกิจ

แก้

ก่อตั้ง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล และได้งานโครงการโทรศัพท์ต่างจังหวัด 1.5 ล้านเลขหมาย โครงการสื่อสารภายในประเทศด้วยดาวเทียม (TDMA) ระบบสื่อสารเพื่อบริการธุรกิจผ่านดาวเทียม (ISBN) และเคเบิลใยแก้วใต้น้ำ โดยมีตำแหน่งเป็นซีอีโอของ ทีทีแอนด์ทีและจัสมิน

 • 3 ธ.ค.2525  ก่อตั้งบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  และ 7 ก.ค.2537 แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน JAS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 29 มิ.ย.2535 ร่วมก่อตั้งบริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ17 ม.ค.2537 แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชน TT&T เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

เกียรติคุณทางสังคม

แก้
 • 2538: รางวัลศิษย์เก่านานาชาติดีเด่นคนแรกของ มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์   (International Alummnus of the Year Award of Maryland University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2539: วิศวจุฬาดีเด่น ประจำปี 2538 โดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานภาพยนตร์

แก้
 • เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง สุดสาคร (2549)

หนังสือ

แก้
 • พิชิตความสำเร็จสไตล์ ดร.อดิศัย โพธารามิก  ISBN:974-94792-6-2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. ประกาศ ศาลมีคำสั่ง "อดิศัย โพธารามิก" อดีต รมต. เป็นคนไร้ความสามารถ
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2017-12-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2017-08-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑ ข หน้า ๓๐, ๕ มกราคม ๒๕๔๙
ก่อนหน้า อดิศัย โพธารามิก ถัดไป
ศุภชัย พานิชภักดิ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(17 กุมภาพันธ์ 2544 – 8 พฤศจิกายน 2546)
  วัฒนา เมืองสุข
ปองพล อดิเรกสาร    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(8 พฤศจิกายน 2546 - 11 มีนาคม 2548)
  จาตุรนต์ ฉายแสง