คอลเลจพาร์ก

คอลเลจพาร์ก (College Park)
อาคารเรียน และป้ายสถานีรถไฟในเมืองคอลเลจพาร์ก
อาคารเรียน และป้ายสถานีรถไฟในเมืองคอลเลจพาร์ก
เคาน์ตี พรินซ์จอจส์
รัฐ แมริแลนด์

คอลเลจพาร์ก (College Park) เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์ ตามสัมมโนปี 2543 มีประชากร 24,567 คน โดยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ และ Archives II หน่วยงานของรัฐบาลที่เก็บข้อมูลสำคัญของประเทศ คอลเลจพาร์กมีรหัสไปรษณีย์ 20740

อ้างอิงแก้ไข

  • A Guide to the City of College Park, from the City of College Park city hall.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข