เขตเวลาตะวันออก

เขตเวลาตะวันออก (อังกฤษ: Eastern Time Zone) เป็นเขตเวลาที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ สถานที่ที่ใช้เวลามาตรฐานตะวันออกได้ เมื่อเวลามาตรฐานของประเทศนั้น ๆ ช้ากว่าเวลามาตรฐานสากลเชิงพิกัดอยู่ 5 ชั่วโมง (UTC-05.00)

เขตเวลาตะวันออก (สีแดงอ่อน)

ประเทศที่ใช้เขตเวลาตะวันออกแก้ไข

แคนาดาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เวลาในแคนาดา

สหรัฐอเมริกาแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เวลาในสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีอีก 6 รัฐที่ใช้เขตเวลานี้ไม่ทั่วทั้งรัฐ ได้แก่

เม็กซิโกแก้ไข

อเมริกากลางและแคริบเบียนแก้ไข

อเมริกาใต้แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข