เมน อาจหมายถึง

  • รัฐเมน (Maine) รัฐทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

อาจจะสะกดผิดจาก