สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ (เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2496) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5 และประธานคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 ในสังกัดพรรคกิจสังคม ปัจจุบันสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (69 ปี)
พรรค เพื่อไทย
พลังประชารัฐ

ประวัติแก้ไข

สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของนายเลียง และนางเอมอร อนรรฆพันธ์ มีพี่น้อง 6 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมรสกับนางพาพิศ ไม่มีบุตรธิดา

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 สมัย (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523) ต่อมาปี พ.ศ. 2539 ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2544 ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย ได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งที่สองและสาม

พ.ศ. 2550 ลงสมัครในนามพรรคพลังประชาชน ชนะการเลือกตั้ง แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตัดสินให้ใบเหลืองในเวลาต่อมา และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยนายสุรศักดิ์ได้รับเลือกอีกครั้ง พ.ศ. 2554 ลงสมัครและได้รับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย สุรศักดิ์มีฐานเสียงหลักอยู่ในอำเภอหนองไผ่[1]

อนึ่ง นายสุรศักดิ์เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ในปี พ.ศ. 2548[2]

ใน พ.ศ. 2561 นายสุรศักดิ์ได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยและย้ายมาสังกัด พรรคพลังประชารัฐ ตามคำเชิญของนาย สันติ พร้อมพัฒน์ ที่ย้ายไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก่อนหน้านั้น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 6 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคไทยรักไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์" พท. ป้องกันแชมป์ 5 สมัย "จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์" ปชป. ท้าชิง
  2. "ทำเนียบรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-06-04. สืบค้นเมื่อ 2011-12-23.
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวม ๗,๒๕๖ ราย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข