เปิดเมนูหลัก

นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง (บ้านเลขที่ 111)

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 มีนาคม พ.ศ. 2501 (61 ปี)
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส อินทิรา สงวนวงศ์ชัย

ประวัติแก้ไข

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2501 ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของนายเลี่ยงฮุย กับนางเง็กงอ สงวนวงศ์ชัย สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ[1]

ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางอินทิรา สงวนวงศ์ชัย และมีพี่ชายคือ นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย เป็นอดีต ส.ว.ชัยภูมิ และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

งานการเมืองแก้ไข

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ ติดต่อกันถึง 7 สมัยในหลายสังกัดพรรคการเมืองเช่น พรรคสามัคคีธรรม, พรรคกิจสังคม และ พรรคชาติพัฒนา ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย ภายหลังจากการยุบรวมพรรค และได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2550[2] หลังจากนั้นเขาได้มีส่วนสนับสนุนให้ภรรยา, บุตรชาย และพี่ชาย ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากการลาออกของนายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ซึ่งมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ[3]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข