วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคไทยรักไทย และเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง (บ้านเลขที่ 111)

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 มีนาคม พ.ศ. 2501 (66 ปี)
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
พรรคการเมืองไทยรักไทย (2546—2550)
ประชาธิปัตย์ (2550—ปัจจุบัน)
คู่สมรสอินทิรา สงวนวงศ์ชัย

ประวัติ

แก้

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2501 ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของนายเลี่ยงฮุย กับนางเง็กงอ สงวนวงศ์ชัย สำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ[1]

ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางอินทิรา สงวนวงศ์ชัย และมีพี่ชายคือ นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย เป็นอดีต ส.ว.ชัยภูมิ และอดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

งานการเมือง

แก้

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ ติดต่อกันถึง 7 สมัยในหลายสังกัดพรรคการเมืองเช่น พรรคสามัคคีธรรม, พรรคกิจสังคม และ พรรคชาติพัฒนา ต่อมาได้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย ภายหลังจากการยุบรวมพรรค และได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ในปี พ.ศ. 2550[2] หลังจากนั้นเขาได้มีส่วนสนับสนุนให้ภรรยา, บุตรชาย และพี่ชาย ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากการลาออกของนายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย ซึ่งมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

วุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วทั้งหมด 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคกิจสังคม
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคชาติพัฒนา
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดชัยภูมิ สังกัด พรรคชาติพัฒนา
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคชาติพัฒนา
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดชัยภูมิ สังกัดพรรคชาติพัฒนา → พรรคไทยรักไทย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดชัยภูมิ พรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ประวัติผู้สมัคร ส.ส." คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-14. สืบค้นเมื่อ 2012-01-07.
 2. "เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2012-07-05.
 3. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-08-31. สืบค้นเมื่อ 2012-01-07.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๙, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒