ชาญชัย ปทุมารักษ์

นายชาญชัย ปทุมารักษ์ (11 เมษายน พ.ศ. 2479 - 6 เมษายน พ.ศ. 2555) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม 9 สมัย

ชาญชัย ปทุมารักษ์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 เมษายน พ.ศ. 2479
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เสียชีวิต 6 เมษายน พ.ศ. 2555 (75 ปี)
คู่สมรส ผจงจิตต์ ปทุมารักษ์

ประวัติแก้ไข

ชาญชัย ปทุมารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของนายบุญ กับนางหมุยเฮียง ปทุมารักษ์[1] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมรสกับนางผจงจิตต์ ปทุมารักษ์ มีบุตร-ธิดา 4 คน

ชาญชัย ปทุมารักษ์ เสียชีวิตด้วยเนื่องจากไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดผิดปกติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555 สิริอายุรวม 75 ปี [2]

งานการเมืองแก้ไข

ชาญชัยเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม ระหว่างปี 2518 ถึง 2526 ก่อนที่จะลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 9 ครั้ง

ต่อมาเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ชาญชัย ปทุมารักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 9 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคชาติไทย
 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคไทยรักไทย
 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดนครปฐม สังกัดพรรคไทยรักไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
 2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ ดังนี้[ลิงก์เสีย]
 3. สั่งยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิ์ กก.บริหารพรรค 111 คน Archived 2007-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 30 พฤษภาคม 2550
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๒ ตอน ๑๗ ข หน้า ๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๕, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 6. รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๒๓ จากเว็บไชต์ thaiscouts