วิฑูรย์ วงษ์ไกร

นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร (เกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร 5 สมัย

วิฑูรย์ วงษ์ไกร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (68 ปี)
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
พรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย
บิดา ฮอง วงษ์ไกร
มารดา สนิท วงษ์ไกร

ประวัติEdit

นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของนายฮอง และ นางสนิท วงษ์ไกร[1] สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต และ ได้รับศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานEdit

วิฑูรย์ เคยดำรงตำแหน่งนักจัดรายการวิทยุ และ หัวหน้าสถานีวิทยุ จ.ส. 4 จังหวัดยโสธร โดยรายการที่วิฑูรย์จัด คือ รายการเพลงลูกทุ่ง[2]

งานการเมืองEdit

วิฑูรย์ ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2529 สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2548 รวม 5 สมัย[3]

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย ซึ่งต่อมา ใน พ.ศ. 2550 เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง เป็นระยะเวลา 5 ปี

ในปี พ.ศ. 2555 เขาพร้อมกับสมาชิกบ้านเลขที่ 111 อีกจำนวนมาก ได้สมัครเข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรEdit

วิฑูรย์ วงษ์ไกร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคปวงชนชาวไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคกิจสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคกิจสังคม
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคไทยรักไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดยโสธร สังกัดพรรคไทยรักไทย

อ้างอิงEdit

  1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. กรมการปกครอง
  2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดยโสธร. รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ สมพอง สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2551
  3. ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง
  4. สมาชิกบ้านเลขที่ 111 ยื่นใบสมัครเข้าพรรคเพื่อไทย