นัจมุดดีน อูมา

นัจมุดดีน อูมา (เกิด 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส 3 สมัย และอดีตโฆษก พรรคประชาชาติ

นัจมุดดีน อูมา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 (60 ปี)
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
พรรคการเมือง พรรคประชาชาติ

ประวัติแก้ไข

นัจมุดดีน อูมา เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503[1] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานการเมืองแก้ไข

นัจมุดดีน เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัด[2] ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 สังกัดพรรคความหวังใหม่ และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2550 รวม 3 สมัย

ในปี พ.ศ. 2561 เขาและกลุ่มวาดะห์ นำโดยนาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชาชาติ[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นัจมุดดีน อูมา ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคความหวังใหม่
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคความหวังใหม่ → พรรคไทยรักไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนราธิวาส สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคมาตุภูมิ

ข้าราชการการเมืองแก้ไข

 1. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2538[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2550. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2550
 2. “ถ้าผมไม่ได้เรียนกฎหมาย ก็แน่นอน เสร็จเลย”
 3. น้องชาย'วันนอร์'คอนเฟิร์ม!'วาดะห์'รีเทิร์นย้ายสังกัดพรรคประชาชาติ
 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๕/๒๕๓๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์