รองศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา ฤกษ์สำราญ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ[1] อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2[2] สมาชิกผู้แทนราษฏรกรุงเทพมหานครหลายสมัย เกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 เป็นบุตรีของนายเซี้ยง และนางสั้ง ฤกษ์สำราญ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จิตวิทยาการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำแหน่งสุดท้ายเป็น รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

รศ.ดร.ลลิตา ฤกษ์สำราญ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
7 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ก่อนหน้า บุญชง วีสมหมาย
ถัดไป อภิวันท์ วิริยะชัย
รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 (71 ปี)
พรรคการเมือง ไทยรักไทย (2544-2549)
เพื่อชาติ (2561-ปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ. 2529 ลาออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ในสังกัดพรรคประชากรไทย และอยู่ในวงการเมืองมาโดยตลอด ล่าสุดเป็นหนึ่งใน 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ที่ ตุลาการรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตัดสิทธิทางการเมืองจาก คดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[3]

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • ปริญญาโท สาขางานวิจัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติทางการเมืองแก้ไข

 • สมาชิกผู้แทนราษฏร 8 สมัย (ปี พ.ศ. 2529, 2531, 2535, เลือกตั้งซ่อม 2536, 2538, 2539, 2544 และ 2548)
 • รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
 • เลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[4]
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดิน
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆแก้ไข

 • เลขาธิการหน่วยสหภาพรัฐสภาประจำชาติไทย (IPU)

รางวัลเกียรติยศแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข