วุฒิชัย กิตติธเนศวร

ดร.วุฒิชัย กิตติธเนศวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย[1] อดีตประธานสภาจังหวัดนครนายก 4 สมัย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคเพื่อไทย แต่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งปี 2562 เขาได้ย้ายกลับมาอยู่พรรคเพื่อไทยและเป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต จังหวัดนครนายก ในนามพรรคเพื่อไทย

ดร. วุฒิชัย กิตติธเนศวร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 กันยายน พ.ศ. 2497 (67 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
พลังประชาชน
ชาติไทย
คู่สมรส กอบแก้ว ชิระกุล
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ดร.วุฒิชัย กิตติธเนศวร เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2497 เป็นบุตรของนายกิมไฮ้ กับนางซิวคี้ แซ่โง้ว สมรสกับนางกอบแก้ว ชิระกุล กรรมการผู้จัดการบริษัทกอบชัยคอนกรีต จำกัด มีบุตร 2 คน คือ นายปิยวัฒน์ กิตติเนศวร กับนางสาวรวิภา กิตติธเนศวร[2]

ดร.วุฒิชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การทำงานแก้ไข

ดร.วุฒิชัย กิตติธเนศวร เริ่มต้นงานการเมืองโดยการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานสภาจังหวัดนครนายก (สจ.) และเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (อบจ.)เรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์โชคโชนเพราะเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาแล้วแทบจะทุกตำแหน่ง เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครนายก สังกัดพรรคพลังประชาชน (ต่อมาถูกยุบพรรคจึงย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทย) ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ย้ายมาลงสมัครในสังกัดพรรคภูมิใจไทย และสามารถเอาชนะนายเกรียงไกร กิตติธเนศวร จากพรรคเพื่อไทย (ผู้เป็นหลาน) และนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ได้[3]

ในปี พ.ศ. 2557 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาให้เขาต้องรับโทษจำคุก 10 ปี และปรับ 200,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี และห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 4 ปี จากกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ[4]

ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกอีกสมัย และได้เป็นประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ชุดปัจจุบันอีกด้วย

อ้างอิงแก้ไข