ชาญชัย อิสระเสนารักษ์

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ (เกิด 10 สิงหาคม พ.ศ. 2496) อดีตรองประธานอนุกรรมาธิการ ด้านกลไกการปราบปรามการทุจริต คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ( อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก 3 สมัย และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

ชาญชัย อิสระเสนารักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 สิงหาคม พ.ศ. 2496 (66 ปี)
จังหวัดนครนายก
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2496 สำเร็จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานการเมืองแก้ไข

ชาญชัย เคยดำรงอาชีพเป็นนักธุรกิจ ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก ใน พ.ศ. 2538 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งดังกล่าว และได้รับเลือกเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2550 รวม 4 สมัย [1]

พ.ศ. 2554 ชาญชัย ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 1 จังหวัดนครนายก ก่อนที่จะไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร จากพรรคภูมิใจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดนครนายก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดนครนายก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนครนายก สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข