สุชาย ศรีสุรพล

นายสุชาย ศรีสุรพล (20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 - 4 กันยายน พ.ศ. 2561) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 4 สมัย

สุชาย ศรีสุรพล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่น เขต 5
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501
เสียชีวิต 4 กันยายน พ.ศ. 2561 (60 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส นางพรทิพย์พา ศรีสุรพล

ประวัติแก้ไข

สุชาย ศรีสุรพล เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของนายหงีกี และนางถ่อง ศรีสุรพล มีพี่น้อง 8 คน สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรสกับนางพรทิพย์พา ศรีสุรพล มีบุตร 3 คน

สุชาย ศรีสุรพล ถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.15 น. สิริอายุรวม 60 ปี

งานการเมืองแก้ไข

สุชาย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย โดยเอาชนะนางศรีนวล ศรีตรัย อดีต ส.ส. จากพรรคชาติพัฒนา นับจากนั้นได้รับการเลือกตั้งติดต่อกันมารวม 4 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุชาย ศรีสุรพล ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 4 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข