นายสง่า ธนสงวนวงศ์ (เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2499) อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 5 สมัย

สง่า ธนสงวนวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มกราคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
พรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรของนายสงวน กับ นางนงเยาว์ ธนสงวนวงศ์[2] สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา

งานการเมืองแก้ไข

สง่า เคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ใน พ.ศ. 2533[3] ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีครั้งแรก เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2535 และได้รับเลือกตั้งเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2548 รวม 5 สมัย[4]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สง่า ธนสงวนวงศ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 5 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
  5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคไทยรักไทย

อ้างอิงแก้ไข