วันชัย ปริญญาศิริ

วันชัย ปริญญาศิริ (เกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2500) นายกเทศมนตรีนครสงขลา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

วันชัย ปริญญาศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
พรรคการเมืองพลังประชารัฐ (2562–ปัจจุบัน)
คู่สมรสสยมพร ปริญญาศิริ

ประวัติ

แก้

วันชัย ปริญญาศิริ เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายบุญสุข และ นางเตือนใจ ปริญญาศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง [1] สมรสกับนางสยมพร ปริญญาศิริ มีบุตรสาว 1 คน

งานการเมือง

แก้

วันชัยเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาจังหวัด และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกใน พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เขาได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา[2] และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครสงขลาในเดือนต่อมา[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แก้

วันชัย ปริญญาศิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. นายวันชัย ปริญญาศิริ
  2. "วันชัย" อดีต ส.ส.สงขลา พปชร.สมัครเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครสงขลา แล้ว
  3. วันชัย ปริญญาศิริ ชนะเลือกตั้งซ่อมนายกเทศมนตรีนครสงขลา
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๓, ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๑, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔