วันชัย ปริญญาศิริ

นายวันชัย ปริญญาศิริ (เกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2500) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

วันชัย ปริญญาศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (62 ปี)
พรรคการเมือง พลังประชารัฐ
คู่สมรส นางสยมพร ปริญญาศิริ

ประวัติแก้ไข

วันชัย ปริญญาศิริ เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายบุญสุข และ นางเตือนใจ ปริญญาศิริ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง [1] สมรสกับนางสยมพร ปริญญาศิริ มีบุตรสาว 1 คน

งานการเมืองแก้ไข

วันชัย เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกสภาจังหวัด และ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

วันชัย ปริญญาศิริ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข