รายชื่อสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของรัฐ

หน้านี้รวบรวมรายชื่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยบางสถานศึกษาจะอยู่ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ภาพรวม

แก้

ปัจจุบันมีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 433 แห่ง[1] โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภท จำนวน (แห่ง)
วิทยาลัยเทคนิค 152
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 40
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44
วิทยาลัยสารพัดช่าง 35
วิทยาลัยการอาชีพ 143
วิทยาลัยพณิชยการ 5
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ 2
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม 2
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 2
วิทยาลัยประมง 3
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง 1
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 1

รายชื่อสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[2]

แก้
ชื่อสถานศึกษา ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด ระดับชั้น
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม บางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพณิชยการบางนา บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม บ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ท่าพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) บ้านเก่า พานทอง ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคระยอง ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคตราด วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคสิชล ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง หนองหงส์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคพังงา ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคระนอง บางนอน เมืองระนอง ระนอง
วิทยาลัยเทคนิคตรัง บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล พิมาน เมืองสตูล สตูล
วิทยาลัยเทคนิคยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง หัวเวียง เมืองลำปาง ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สบตุ๋ย เมืองลำปาง ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ เด่นชัย เด่นชัย แพร่
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู โพธิ์ชัย เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคเลย กุดป่อง เมืองเลย เลย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย กุดป่อง เมืองเลย เลย
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ชนบท ชนบท ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ประดาง วังเจ้า ตาก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร สามง่าม สามง่าม พิจิตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
ชึ่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โพธิ์แตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี นาจอมเทียน สัดหีบ ชลบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
ชึ่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ห้วยยูง เหนือคลอง กระบี่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พะวง เมืองสงขลา สงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง

สถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แก้

กรุงเทพมหานคร

แก้
ชื่อสถานศึกษา แขวง เขต จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร บ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

แก้
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพเสนา บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค หนองโรง หนองแค สระบุรี
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ทรายมูล องครักษ์ นครนายก
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง บางพลับ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออก

แก้
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
วิทยาลัยการอาชีพแกลง กระแสบน แกลง ระยอง
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด บางพระ เมืองตราด ตราด
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ช้างทูน บ่อไร่ ตราด
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา บางตีนเป็ด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว

ภาคเหนือ

แก้
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง บ้านสหกรณ์ แม่ออน เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสารภี หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพฝาง แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง พระบาท เมืองลำปาง ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ศาลา เกาะคา ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพเถิน แม่ปะ เถิน ลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเทิง เวียง เทิง เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า เชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา
วิทยาลัยการอาชีพปง นาปรัง ปง พะเยา
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วิทยาลัยเทคนิคปัว ปัว ปัว น่าน
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา นาเหลือง เวียงสา น่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ร่องกาศ สูงเม่น แพร่
วิทยาลัยการอาชีพลอง ห้วยอ้อ ลอง แพร่
วิทยาลัยการอาชีพสอง บ้านหนุน สอง แพร่
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคตาก ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ตากออก บ้านตาก ตาก
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด แม่ปะ แม่สอด ตาก
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา สวาท เลิงนกทา ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคเซกา ซาง เซกา บึงกาฬ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก นาคู่ นาแก นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย โคกงาม ด่านซ้าย เลย
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง ปากปวน วังสะพุง เลย
วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
วิทยาลัยการอาชีพสตึก นิคม สตึก บุรีรัมย์
วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ปรือ ปราสาท สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน หนองโน กระนวน ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ หนองน้ำใส บ้านไผ่ ขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพพล โนนข่า พล ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมขั้นสูงขอนแก่น โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น

ภาคใต้

แก้
ชื่อสถานศึกษา ตำบล อำเภอ จังหวัด ระดับชั้น
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน แหลมทราย หลังสวน ชุมพร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพไชยา เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ตำตัว ตะกั่วป่า พังงา
วิทยาลัยเทคนิคถลาง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ กระบี่
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก คลองหิน อ่าวลึก กระบี่
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง กันตังใต้ กันตัง ตรัง
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
วิทยาลัยการอาชีพละงู ละงู ละงู สตูล
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จะโหนง จะนะ สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี นาทวี นาทวี สงขลา
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ชุมพล สทิงพระ สงขลา
วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา สะเตง เมืองยะลา ยะลา
วิทยาลัยการอาชีพรามัน รามัน รามัน ยะลา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง เบตง เบตง ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคบางนรา โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

อ้างอิง

แก้
  1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา. "เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา > หน่วยงานในสังกัด > สถานศึกษาในสังกัดสอศ. > สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล". สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-17. สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2565. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. 2.0 2.1 "กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555". ราชกิจจานุเบกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (pdf)เมื่อ 2022-10-17. สืบค้นเมื่อ 17-10-2022. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)