วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสาคาม (อังกฤษ : Mahasarakhom College of Agriculture and Technology ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม
ชื่อย่อวษท.มค. / MKCAT
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง
เลขที่ 147 หมู่ที่ 17 ถนนแจ้งสนิท
ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม 44000
เว็บไซต์www.mkcat.ac.th

ประวัติ แก้

เปิดสอน แก้

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[1] แก้

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาพณิชยการ

หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง แก้

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษต

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) แก้

 1. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)[2]

รับนักศึกษาจบปวส. เกษตรศาสตร์ หรือ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-09. สืบค้นเมื่อ 2017-04-10.
 2. http://ivec.vec.go.th/.pdf[ลิงก์เสีย]/ประกาศกฎกระทวง