สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ (อังกฤษ: Northern Institute of Vocational Education In Agriculture) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพแลเทคโนโลยี ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการรวมตัวกันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกลุ่มภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนด้านเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทย และเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาขั้นสูง โดยเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี (สายปฏิบัติการ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ
ชื่อย่อสษน. / NIVEA
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สถาปนา4 ธันวาคม 2557
สังกัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อำนวยการนายประจักษ์ ทาสี
ที่ตั้ง
ศูนย์กลางตาก
ถนนพหลโยธิน ตำบลปะดาง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
วิทยาเขต
สี    สีเขียว-ขาว-เหลือง
เว็บไซต์[1]

 ประวัติ

แก้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556"

โดยให้จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรออกเป็น 4 แห่ง ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

 1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ 

 หลักสูตร

แก้

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนดังนี้[1]

 1. หลักสูตรระยะสั้น
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[2]
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 4. ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี[3]

 หน่วยงานในสังกัด

แก้

ส่วนราชการ

แก้
 • สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน[4]
 • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และและความร่วมมืออาชวีศึกษา
 • สำนักพัฒนาวิชาการและมาตรฐานทางการศึกษา
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
 • อาชีวศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ[5]
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี สถานที่ทำการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ศูนย์กลางตาก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-08-16. สืบค้นเมื่อ 2017-04-07.
 2. "หลักสูตรอาชีวศึกษา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-03. สืบค้นเมื่อ 2017-04-07.
 3. http://ivec.vec.go.th/1.pdf[ลิงก์เสีย]
 4. "http://ivec.vec.go.th/Portals.PDF" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-10. สืบค้นเมื่อ 2017-04-07. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)
 5. https://drive.google.com/file/d/0B-k_l7kXxqnKOU0yQ05mUmFZQkU/view
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-08-16. สืบค้นเมื่อ 2017-04-07.
 7. http://www.nivea.ac.th/