วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี (อังกฤษ: Udonthani Technical College) เป็นวิทยาลัยด้านช่างอุตสาหกรรม ซึ่งหน่วยงานหนึ่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สอกน1.png
ชื่อย่อUTC
คติพจน์เป็นคนดี มีฝีมือ ถือปัญญา อย่าประมาท
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
สถาปนา7 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
ผู้อำนวยการนายธีรภัทร์ ไชยสัตย์
ที่ตั้ง
เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
Logo UDT.png

ประวัติแก้ไข

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี มีชื่อเดิมว่าโรงเรียนช่างไม้อุดรธานี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างอุดรธานี โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ ส.ป.อ. ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคอุดรธานี โดยได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยรวมเข้ากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แบ่งออกเป็น 2 วิทยาลัยเขต และต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้แยกออกจากกันและเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี[1]

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)[2]

หลักสูตรปริญญาตรี

  • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

สาขาวิชาเทคโลยียานยนต์

สาขาวิชาเทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโลยีแม่พิมพ์

สาขาวิชาเทคโลยีไฟฟ้า

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.udontech.ac.th/web59/
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-08. สืบค้นเมื่อ 2017-04-12.