วิกิพีเดีย แก้

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-4ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับชำนาญ
This user can contribute with a near-native level of English.
 ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิสถานศึกษา
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิภาพยนตร์
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิการเมือง
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิประเทศเยอรมนี
ผู้ใช้ตามภาษา
 • บทความ:164,569 บทความ
 • หน้าทั้งหมด: 1,088,075 หน้า
 • แก้ไข: 11,518,646 ครั้ง
 • ไฟล์: 20,998 ไฟล์ (ไม่รวมวิกิมีเดียคอมมอนส์)
 • ผู้ใช้: 476,652 คน
 • ผู้ดูแล: 17 คน

สถิติ แก้

 • อายุของวิกิพีเดียภาษาไทย (นับจากบทความสารานุกรมแรก): 7,397 วัน
 • อัตราการเติบโตของบทความ:
  • 22.25 บทความ/วัน
  • 667.44 บทความ/เดือน
  • 8,120.55 บทความ/ปี
  • 449.48 วัน/10,000 บทความ

บทความ แก้

ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาไทยมี 164,569 บทความ

30 พฤษภาคม 2567

29 พฤษภาคม 2567

28 พฤษภาคม 2567

27 พฤษภาคม 2567

26 พฤษภาคม 2567

25 พฤษภาคม 2567

24 พฤษภาคม 2567

23 พฤษภาคม 2567

22 พฤษภาคม 2567

21 พฤษภาคม 2567

20 พฤษภาคม 2567

19 พฤษภาคม 2567

18 พฤษภาคม 2567

17 พฤษภาคม 2567

16 พฤษภาคม 2567