รายชื่อเมืองในประเทศญี่ปุ่น

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เมืองของประเทศญี่ปุ่น)

เมือง (ญี่ปุ่น: โรมาจิchō หรือ machiทับศัพท์: โช หรือ มาจิ) ในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาล หน่วยการปกครองที่สูงกว่าเมืองคือจังหวัด ไม่มีหน่วยการปกครองที่ต่ำกว่าอีก ในหนึ่งจังหวัดจะประกอบไปด้วยหลาย ๆ เทศบาล คือ เทศบาลหมู่บ้าน เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยที่แต่ละเทศบาลเป็นอิสระต่อกัน ในประเทศญี่ปุ่นมีเทศบาลเมืองทั้งหมด 743 แห่ง

เมื่อหมู่บ้านพัฒนาจนมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "เมือง" และเมื่อเมืองพัฒนาและมีประชากรถึงเกณฑ์ จะได้รับการยกฐานะขึ้นไปเป็น "นคร" ทั้งนี้นครที่มีการพัฒนาและมีความสำคัญตลอดจนความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมอาจจะได้รับการพิจารณาจัดตั้งเป็นนครระดับพิเศษที่มีอยู่ 3 ระดับคือ นครใหญ่ที่รัฐกำหนด, นครศูนย์กลาง และนครพิเศษ

รายชื่อเมือง

แก้
เมือง ภาษาญี่ปุ่น จังหวัด อำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.)
นัมโปโระ 南幌町 ฮกไกโด โซราจิ 81.36
นาอิเอะ 奈井江町 ฮกไกโด โซราจิ 88.19
คามิซูนางาวะ 上砂川町 ฮกไกโด โซราจิ 39.98
ยูนิ 由仁町 ฮกไกโด ยูบาริ 133.74
นางานูมะ 長沼町 ฮกไกโด ยูบาริ 168.52
คูริยามะ 栗山町 ฮกไกโด ยูบาริ 203.93
สึกิงาตะ 月形町 ฮกไกโด คาบาโตะ 150.40
อูราอูซุ 浦臼町 ฮกไกโด คาบาโตะ 101.83
ชินตตสึกาวะ 新十津川町 ฮกไกโด คาบาโตะ 495.47
โมเซอูชิ 妹背牛町 ฮกไกโด อูรีว 48.64
ชิปปูเบ็ตสึ 秩父別町 ฮกไกโด อูรีว 47.18
อูรีว 雨竜町 ฮกไกโด อูรีว 191.15
โฮกูรีว 北竜町 ฮกไกโด อูรีว 158.70
นูมาตะ 沼田町 ฮกไกโด อูรีว 283.35
โทเบ็ตสึ 当別町 ฮกไกโด อิชิการิ 422.86
ซุตสึ 寿都町 ฮกไกโด ซุตสึ 95.24
คูโรมัตสึไน 黒松内町 ฮกไกโด ซุตสึ 345.65
รังโกชิ 蘭越町 ฮกไกโด อิโซยะ 449.78
นิเซโกะ ニセコ町 ฮกไกโด อาบูตะ 197.13
คิโมเบ็ตสึ 喜茂別町 ฮกไกโด อาบูตะ 189.41
เคียวโงกุ 京極町 ฮกไกโด อาบูตะ 231.49
คุตจัง 倶知安町 ฮกไกโด อาบูตะ 261.34
เคียววะ 共和町 ฮกไกโด อิวาไน 304.91
อิวาไน 岩内町 ฮกไกโด อิวาไน 70.60
ชาโกตัง 積丹町 ฮกไกโด ชาโกตัง 238.14
ฟูรูบิระ 古平町 ฮกไกโด ฟูรูบิระ 188.36
นิกิ 仁木町 ฮกไกโด โยอิจิ 167.96
โยอิจิ 余市町 ฮกไกโด โยอิจิ 140.59
โทโยอูระ 豊浦町 ฮกไกโด อาบูตะ 233.57
โทยาโกะ 洞爺湖町 ฮกไกโด อาบูตะ 180.81
โซเบ็ตสึ 壮瞥町 ฮกไกโด อูซุ 205.01
ชิราโออิ 白老町 ฮกไกโด ชิราโออิ 425.64
อัตสึมะ 厚真町 ฮกไกโด ยูฟุตสึ 404.61
อาบิระ 安平町 ฮกไกโด ยูฟุตสึ 237.16
มูกาวะ むかわ町 ฮกไกโด ยูฟุตสึ 711.36
ฮิดากะ 日高町 ฮกไกโด ซารุ 992.11
บิราโตริ 平取町 ฮกไกโด ซารุ 743.09
นีกัปปุ 新冠町 ฮกไกโด นีกัปปุ 585.81
อูรากาวะ 浦河町 ฮกไกโด อูรากาวะ 694.26
ซามานิ 様似町 ฮกไกโด ซามานิ 364.30
เอริโมะ えりも町 ฮกไกโด โฮโรอิซูมิ 284.00
ชิงฮิดากะ 新ひだか町 ฮกไกโด ฮิดากะ 1,147.55
มัตสึมาเอะ 松前町 ฮกไกโด มัตสึมาเอะ 293.25
ฟูกูชิมะ 福島町 ฮกไกโด มัตสึมาเอะ 187.28
ชิริอูจิ 知内町 ฮกไกโด คามิอิโซะ 196.75
คิโกไน 木古内町 ฮกไกโด คามิอิโซะ 221.87
นานาเอะ 七飯町 ฮกไกโด คาเมดะ 216.75
ชิกาเบะ 鹿部町 ฮกไกโด คายาเบะ 110.64
โมริ 森町 ฮกไกโด คายาเบะ 368.79
ยากูโมะ 八雲町 ฮกไกโด ฟูตามิ 956.02
โอชามัมเบะ 長万部町 ฮกไกโด ยามาโกชิ 310.76
เอซาชิ 江差町 ฮกไกโด ฮิยามะ 109.53
คามิโนกูนิ 上ノ国町 ฮกไกโด ฮิยามะ 547.71
อัซซาบุ 厚沢部町 ฮกไกโด ฮิยามะ 460.58
โอโตเบะ 乙部町 ฮกไกโด นิชิ 162.59
โอกูชิริ 奥尻町 ฮกไกโด โอกูชิริ 142.98
อิมากาเนะ 今金町 ฮกไกโด เซตานะ 568.25
เซตานะ せたな町 ฮกไกโด คูโด 638.66
ทากาซุ 鷹栖町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 139.42
ฮิงาชิกางูระ 東神楽町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 68.50
โทมะ 当麻町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 204.90
ปิปปุ 比布町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 86.90
ไอเบ็ตสึ 愛別町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 250.13
คามิกาวะ 上川町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 1,049.47
ฮิงาชิกาวะ 東川町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 247.30
บิเอ 美瑛町 ฮกไกโด คามิกาวะ (อิชิการิ) 676.78
คามิฟูราโนะ 上富良野町 ฮกไกโด โซราจิ 237.10
นากาฟูราโนะ 中富良野町 ฮกไกโด โซราจิ 108.65
มินามิฟูราโนะ 南富良野町 ฮกไกโด โซราจิ 665.54
โฮโรกาไน 幌加内町 ฮกไกโด อูรีว 767.04
วัซซามุ 和寒町 ฮกไกโด คามิกาวะ (เทชิโอะ) 225.11
เค็มบูจิ 剣淵町 ฮกไกโด คามิกาวะ (เทชิโอะ) 130.99
ชิโมกาวะ 下川町 ฮกไกโด คามิกาวะ (เทชิโอะ) 644.20
บิฟูกะ 美深町 ฮกไกโด นากางาวะ (เทชิโอะ) 672.09
นากางาวะ 中川町 ฮกไกโด นากางาวะ (เทชิโอะ) 594.74
มาชิเกะ 増毛町 ฮกไกโด มาชิเกะ 369.71
โอบิระ 小平町 ฮกไกโด รูโมอิ 627.22
โทมามาเอะ 苫前町 ฮกไกโด โทมามาเอะ 454.60
ฮาโบโระ 羽幌町 ฮกไกโด โทมามาเอะ 472.65
เอ็มเบ็ตสึ 遠別町 ฮกไกโด เทชิโอะ 590.80
เทชิโอะ 天塩町 ฮกไกโด เทชิโอะ 353.56
ฮามาตมเบ็ตสึ 浜頓別町 ฮกไกโด เอซาชิ 401.64
นากะตมเบ็ตสึ 中頓別町 ฮกไกโด เอซาชิ 398.51
เอซาชิ 枝幸町 ฮกไกโด เอซาชิ 1,115.93
โทโยโตมิ 豊富町 ฮกไกโด เทชิโอะ 520.69
โฮโรโนเบะ 幌延町 ฮกไกโด เทชิโอะ 574.10
เรบุง 礼文町 ฮกไกโด เรบุง 81.64
ริชิริ 利尻町 ฮกไกโด ริชิริ 76.51
ริชิริฟูจิ 利尻富士町 ฮกไกโด ริชิริ 105.61
บิโฮโระ 美幌町 ฮกไกโด อาบาชิริ 438.41
สึเบ็ตสึ 津別町 ฮกไกโด อาบาชิริ 716.80
โอโซระ 大空町 ฮกไกโด อาบาชิริ 343.66
ชาริ 斜里町 ฮกไกโด ชาริ 737.12
คิโยซาโตะ 清里町 ฮกไกโด ชาริ 402.76
โคชิมิซุ 小清水町 ฮกไกโด ชาริ 286.89
คุนเน็ปปุ 訓子府町 ฮกไกโด โทโกโระ 190.95
โอเกโตะ 置戸町 ฮกไกโด โทโกโระ 527.27
ซาโรมะ 佐呂間町 ฮกไกโด โทโกโระ 404.94
เอ็งงารุ 遠軽町 ฮกไกโด มมเบ็ตสึ 1,332.45
ยูเบ็ตสึ 湧別町 ฮกไกโด มมเบ็ตสึ 505.79
ทากิโนอูเอะ 滝上町 ฮกไกโด มมเบ็ตสึ 766.89
โอกปเปะ 興部町 ฮกไกโด มมเบ็ตสึ 362.54
โอมุ 雄武町 ฮกไกโด มมเบ็ตสึ 636.86
โอโตฟูเกะ 音更町 ฮกไกโด คาโต 466.02
ชิโฮโระ 士幌町 ฮกไกโด คาโต 259.19
คามิชิโฮโระ 上士幌町 ฮกไกโด คาโต 694.23
ชิกาโออิ 鹿追町 ฮกไกโด คาโต 402.88
ชินโตกุ 新得町 ฮกไกโด คามิกาวะ (โทกาจิ) 1,063.83
ชิมิซุ 清水町 ฮกไกโด คามิกาวะ (โทกาจิ) 402.25
เมมูโระ 芽室町 ฮกไกโด คาไซ 513.76
ไทกิ 大樹町 ฮกไกโด ฮิโรโอะ 815.68
ฮิโรโอะ 広尾町 ฮกไกโด ฮิโรโอะ 596.54
มากูเบ็ตสึ 幕別町 ฮกไกโด นากางาวะ (โทกาจิ) 477.64
อิเกดะ 池田町 ฮกไกโด นากางาวะ (โทกาจิ) 371.79
โทโยโกโระ 豊頃町 ฮกไกโด นากางาวะ (โทกาจิ) 536.71
ฮมเบ็ตสึ 本別町 ฮกไกโด นากางาวะ (โทกาจิ) 391.91
อาโชโระ 足寄町 ฮกไกโด อาโชโระ 1,408.04
ริกูเบ็ตสึ 陸別町 ฮกไกโด อาโชโระ 608.90
อูราโฮโระ 浦幌町 ฮกไกโด โทกาจิ 729.85
คูชิโระ 釧路町 ฮกไกโด คูชิโระ 252.66
อักเกชิ 厚岸町 ฮกไกโด อักเกชิ 739.26
ฮามานากะ 浜中町 ฮกไกโด อักเกชิ 423.63
ชิเบจะ 標茶町 ฮกไกโด คาวากามิ 1,099.37
เทชิกางะ 弟子屈町 ฮกไกโด คาวากามิ 774.33
ชิรานูกะ 白糠町 ฮกไกโด ชิรานูกะ 773.53
เบ็ตสึไก 別海町 ฮกไกโด นตสึเกะ 1,319.63
นากะชิเบ็ตสึ 中標津町 ฮกไกโด ชิเบ็ตสึ 684.87
ชิเบ็ตสึ 標津町 ฮกไกโด ชิเบ็ตสึ 624.68
ราอูซุ 羅臼町 ฮกไกโด เมนาชิ 397.72
ฮิราไน 平内町 อาโอโมริ ฮิงาชิสึงารุ 217.09
อิมาเบ็ตสึ 今別町 อาโอโมริ ฮิงาชิสึงารุ 125.27
โซโตงาฮามะ 外ヶ浜町 อาโอโมริ ฮิงาชิสึงารุ 230.29
อาจิงาซาวะ 鰺ヶ沢町 อาโอโมริ นิชิสึงารุ 343.08
ฟูกาอูระ 深浦町 อาโอโมริ นิชิสึงารุ 488.89
ฟูจิซากิ 藤崎町 อาโอโมริ มินามิสึงารุ 37.29
โอวานิ 大鰐町 อาโอโมริ มินามิสึงารุ 163.43
อิตายานางิ 板柳町 อาโอโมริ คิตะสึงารุ 41.88
สึรูตะ 鶴田町 อาโอโมริ คิตะสึงารุ 46.43
นากาโดมาริ 中泊町 อาโอโมริ คิตะสึงารุ 216.32
โนเฮจิ 野辺地町 อาโอโมริ คามิกิตะ 81.68
ชิจิโนเฮะ 七戸町 อาโอโมริ คามิกิตะ 337.23
โรกูโนเฮะ 六戸町 อาโอโมริ คามิกิตะ 83.89
โยโกฮามะ 横浜町 อาโอโมริ คามิกิตะ 126.38
โทโฮกุ 東北町 อาโอโมริ คามิกิตะ 326.50
โออิราเซะ おいらせ町 อาโอโมริ คามิกิตะ 71.96
โอมะ 大間町 อาโอโมริ ชิโมะกิตะ 52.10
ซันโนเฮะ 三戸町 อาโอโมริ ซันโนเฮะ 151.79
โกโนเฮะ 五戸町 อาโอโมริ ซันโนเฮะ 177.67
ทักโกะ 田子町 อาโอโมริ ซันโนเฮะ 241.98
นัมบุ 南部町 อาโอโมริ ซันโนเฮะ 153.12
ฮาชิกามิ 階上町 อาโอโมริ ซันโนเฮะ 94.01
ชิซูกูอิชิ 雫石町 อิวาเตะ อิวาเตะ 608.82
คูซูมากิ 葛巻町 อิวาเตะ อิวาเตะ 434.96
อิวาเตะ 岩手町 อิวาเตะ อิวาเตะ 360.46
ชิวะ 紫波町 อิวาเตะ ชิวะ 238.98
ยาฮาบะ 矢巾町 อิวาเตะ ชิวะ 67.32
นิชิงาวะ 西和賀町 อิวาเตะ วางะ 590.74
คาเนงาซากิ 金ケ崎町 อิวาเตะ อิซาวะ 179.76
ฮิราอิซูมิ 平泉町 อิวาเตะ นิชิอิวาอิ 63.39
ซูมิตะ 住田町 อิวาเตะ เคเซ็ง 334.84
โอตสึจิ 大槌町 อิวาเตะ คามิเฮอิ 200.42
ยามาดะ 山田町 อิวาเตะ ชิโมเฮอิ 262.81
อิวาอิซูมิ 岩泉町 อิวาเตะ ชิโมเฮอิ 992.36
คารูไม 軽米町 อิวาเตะ คูโนเฮะ 245.82
ฮิโรโนะ 洋野町 อิวาเตะ คูโนเฮะ 302.92
อิจิโนเฮะ 一戸町 อิวาเตะ นิโนเฮะ 300.03
ซาโอ 蔵王町 มิยางิ คัตตะ 152.83
ชิจิกาชูกุ 七ヶ宿町 มิยางิ คัตตะ 263.09
โองาวาระ 大河原町 มิยางิ ชิบาตะ 24.99
มูราตะ 村田町 มิยางิ ชิบาตะ 78.38
ชิบาตะ 柴田町 มิยางิ ชิบาตะ 54.03
คาวาซากิ 川崎町 มิยางิ ชิบาตะ 270.77
มารูโมริ 丸森町 มิยางิ อิงุ 273.30
วาตาริ 亘理町 มิยางิ วาตาริ 73.60
ยามาโมโตะ 山元町 มิยางิ วาตาริ 64.58
มัตสึชิมะ 松島町 มิยางิ มิยางิ 53.56
ชิจิงาฮามะ 七ヶ浜町 มิยางิ มิยางิ 13.19
ริฟุ 利府町 มิยางิ มิยางิ 44.89
ไทวะ 大和町 มิยางิ คูโรกาวะ 225.49
โอซาโตะ 大郷町 มิยางิ คูโรกาวะ 82.01
ชิกามะ 色麻町 มิยางิ คามิ 109.28
คามิ 加美町 มิยางิ คามิ 460.67
วากูยะ 涌谷町 มิยางิ โทดะ 82.16
มิซาโตะ 美里町 มิยางิ โทดะ 74.90
โอนางาวะ 女川町 มิยางิ โอชิกะ 65.35
มินามิซันริกุ 南三陸町 มิยางิ โมโตโยชิ 163.40
โคซากะ 小坂町 อากิตะ คาซูโนะ 201.70
ฟูจิซาโตะ 藤里町 อากิตะ ยามาโมโตะ 282.13
มิตาเนะ 三種町 อากิตะ ยามาโมโตะ 247.98
ฮัปโป 八峰町 อากิตะ ยามาโมโตะ 234.14
โกโจเมะ 五城目町 อากิตะ มินามิอากิตะ 214.92
ฮาจิโรงาตะ 八郎潟町 อากิตะ มินามิอากิตะ 17.00
อิกาวะ 井川町 อากิตะ มินามิอากิตะ 47.95
มิซาโตะ 美郷町 อากิตะ เซ็มโบกุ 168.34
อูโงะ 羽後町 อากิตะ โองาจิ 230.78
ยามาโนเบะ 山辺町 ยามางาตะ ฮิงาชิมูรายามะ 61.45
นากายามะ 中山町 ยามางาตะ ฮิงาชิมูรายามะ 31.15
คาโฮกุ 河北町 ยามางาตะ นิชิมูรายามะ 52.45
นิชิกาวะ 西川町 ยามางาตะ นิชิมูรายามะ 393.19
อาซาฮิ 朝日町 ยามางาตะ นิชิมูรายามะ 196.81
โอเอะ 大江町 ยามางาตะ นิชิมูรายามะ 154.08
โออิชิดะ 大石田町 ยามางาตะ คิตะมูรายามะ 79.54
คาเนยามะ 金山町 ยามางาตะ โมงามิ 161.67
โมงามิ 最上町 ยามางาตะ โมงามิ 330.37
ฟูนางาตะ 舟形町 ยามางาตะ โมงามิ 119.04
มามูโรงาวะ 真室川町 ยามางาตะ โมงามิ 374.22
ทากาฮาตะ 高畠町 ยามางาตะ ฮิงาชิโอกิตามะ 180.26
คาวานิชิ 川西町 ยามางาตะ ฮิงาชิโอกิตามะ 166.60
โองูนิ 小国町 ยามางาตะ นิชิโอกิตามะ 737.56
ชิราตากะ 白鷹町 ยามางาตะ นิชิโอกิตามะ 157.71
อีเดะ 飯豊町 ยามางาตะ นิชิโอกิตามะ 329.41
มิกาวะ 三川町 ยามางาตะ ฮิงาชิตางาวะ 33.22
โชไน 庄内町 ยามางาตะ ฮิงาชิตางาวะ 249.17
ยูซะ 遊佐町 ยามางาตะ อากูมิ 208.39
โคโอริ 桑折町 ฟูกูชิมะ ดาเตะ 42.97
คูนิมิ 国見町 ฟูกูชิมะ ดาเตะ 37.95
คาวามาตะ 川俣町 ฟูกูชิมะ ดาเตะ 127.70
คางามิอิชิ 鏡石町 ฟูกูชิมะ อิวาเซะ 31.30
ชิโมโง 下郷町 ฟูกูชิมะ มินามิไอซุ 317.04
ทาดามิ 只見町 ฟูกูชิมะ มินามิไอซุ 747.56
มินามิไอซุ 南会津町 ฟูกูชิมะ มินามิไอซุ 886.47
นิชิไอซุ 西会津町 ฟูกูชิมะ ยามะ 298.18
บันได 磐梯町 ฟูกูชิมะ ยามะ 59.77
อินาวาชิโระ 猪苗代町 ฟูกูชิมะ ยามะ 394.85
ไอซูบังเงะ 会津坂下町 ฟูกูชิมะ คาวานูมะ 91.59
ยาไนซุ 柳津町 ฟูกูชิมะ คาวานูมะ 175.82
มิชิมะ 三島町 ฟูกูชิมะ โอนุมะ 90.81
คาเนยามะ 金山町 ฟูกูชิมะ โอนุมะ 293.92
ไอซูมิซาโตะ 会津美里町 ฟูกูชิมะ โอนุมะ 276.33
ยาบูกิ 矢吹町 ฟูกูชิมะ นิชิชิรากาวะ 60.40
ทานางูระ 棚倉町 ฟูกูชิมะ ฮิงาชิชิรากาวะ 159.93
ยามัตสึริ 矢祭町 ฟูกูชิมะ ฮิงาชิชิรากาวะ 118.27
ฮานาวะ 塙町 ฟูกูชิมะ ฮิงาชิชิรากาวะ 211.41
อิชิกาวะ 石川町 ฟูกูชิมะ อิชิกาวะ 115.71
อาซากาวะ 浅川町 ฟูกูชิมะ อิชิกาวะ 37.43
ฟูรูโดโนะ 古殿町 ฟูกูชิมะ อิชิกาวะ 163.29
มิฮารุ 三春町 ฟูกูชิมะ ทามูระ 72.76
โอโนะ 小野町 ฟูกูชิมะ ทามูระ 125.18
ฮิโรโนะ 広野町 ฟูกูชิมะ ฟูตาบะ 58.69
นาราฮะ 楢葉町 ฟูกูชิมะ ฟูตาบะ 103.64
โทมิโอกะ 富岡町 ฟูกูชิมะ ฟูตาบะ 68.39
โอกูมะ 大熊町 ฟูกูชิมะ ฟูตาบะ 78.71
ฟูตาบะ 双葉町 ฟูกูชิมะ ฟูตาบะ 51.42
นามิเอะ 浪江町 ฟูกูชิมะ ฟูตาบะ 223.14
ชินจิ 新地町 ฟูกูชิมะ โซมะ 46.53
อิบารากิ 茨城町 อิบารากิ ฮิงาชิอิบารากิ 121.58
โออาไร 大洗町 อิบารากิ ฮิงาชิอิบารากิ 23.74
ชิโรซาโตะ 城里町 อิบารากิ ฮิงาชิอิบารากิ 161.80
ไดโงะ 大子町 อิบารากิ คูจิ 325.76
อามิ 阿見町 อิบารากิ อินาชิกิ 71.40
คาวาจิ 河内町 อิบารากิ อินาชิกิ 44.30
ยาจิโยะ 八千代町 อิบารากิ ยูกิ 58.99
โกกะ 五霞町 อิบารากิ ซาชิมะ 23.11
ซาไก 境町 อิบารากิ ซาชิมะ 46.59
โทเนะ 利根町 อิบารากิ คิตะโซมะ 24.90
คามิโนกาวะ 上三川町 โทจิงิ คาวาจิ 54.39
มาชิโกะ 益子町 โทจิงิ ฮางะ 89.40
โมเตงิ 茂木町 โทจิงิ ฮางะ 172.69
อิจิไก 市貝町 โทจิงิ ฮางะ 64.25
ฮางะ 芳賀町 โทจิงิ ฮางะ 70.16
มิบุ 壬生町 โทจิงิ ชิมตสึงะ 61.06
โนงิ 野木町 โทจิงิ ชิมตสึงะ 30.26
ชิโอยะ 塩谷町 โทจิงิ ชิโอยะ 176.06
ทากาเนซาวะ 高根沢町 โทจิงิ ชิโอยะ 70.87
นาซุ 那須町 โทจิงิ นาซุ 372.34
นากางาวะ 那珂川町 โทจิงิ นาซุ 192.78
โยชิโอกะ 吉岡町 กุมมะ คิตะกุมมะ 20.46
คันนะ 神流町 กุมมะ ทาโนะ 114.60
ชิโมนิตะ 下仁田町 กุมมะ คันระ 188.38
คันระ 甘楽町 กุมมะ คันระ 58.61
นากาโนโจ 中之条町 กุมมะ อางัตสึมะ 439.28
นางาโนฮาระ 長野原町 กุมมะ อางัตสึมะ 133.85
คูซัตสึ 草津町 กุมมะ อางัตสึมะ 49.75
ฮิงาชิอางัตสึมะ 東吾妻町 กุมมะ อางัตสึมะ 253.91
มินากามิ みなかみ町 กุมมะ โทเนะ 781.08
ทามามูระ 玉村町 กุมมะ ซาวะ 25.78
อิตากูระ 板倉町 กุมมะ โอระ 41.86
เมวะ 明和町 กุมมะ โอระ 19.64
ชิโยดะ 千代田町 กุมมะ โอระ 21.73
โออิซูมิ 大泉町 กุมมะ โอระ 18.03
โอระ 邑楽町 กุมมะ โอระ 31.11
อินะ 伊奈町 ไซตามะ คิตะอาดาจิ 14.79
มิโยชิ 三芳町 ไซตามะ อิรูมะ 15.33
โมโรยามะ 毛呂山町 ไซตามะ อิรูมะ 34.07
โอโงเซะ 越生町 ไซตามะ อิรูมะ 40.39
นาเมงาวะ 滑川町 ไซตามะ ฮิกิ 29.68
รันซัง 嵐山町 ไซตามะ ฮิกิ 29.92
โองาวะ 小川町 ไซตามะ ฮิกิ 60.36
คาวาจิมะ 川島町 ไซตามะ ฮิกิ 41.63
โยชิมิ 吉見町 ไซตามะ ฮิกิ 38.64
ฮาโตยามะ 鳩山町 ไซตามะ ฮิกิ 25.73
โทกิงาวะ ときがわ町 ไซตามะ ฮิกิ 55.90
โยโกเซะ 横瀬町 ไซตามะ ชิจิบุ 49.36
มินาโนะ 皆野町 ไซตามะ ชิจิบุ 63.74
นางาโตโระ 長瀞町 ไซตามะ ชิจิบุ 30.43
โองาโนะ 小鹿野町 ไซตามะ ชิจิบุ 171.26
มิซาโตะ 美里町 ไซตามะ โคดามะ 33.41
คามิกาวะ 神川町 ไซตามะ โคดามะ 47.40
คามิซาโตะ 上里町 ไซตามะ โคดามะ 29.18
โยริอิ 寄居町 ไซตามะ โอซาโตะ 64.25
มิยาชิโระ 宮代町 ไซตามะ มินามิไซตามะ 15.95
ซูงิโตะ 杉戸町 ไซตามะ คิตะกัตสึชิกะ 30.03
มัตสึบูชิ 松伏町 ไซตามะ คิตะคัตสึชิกะ 16.20
ชิซูอิ 酒々井町 ชิบะ อิมบะ 19.01
ซากาเอะ 栄町 ชิบะ อิมบะ 32.51
โคซากิ 神崎町 ชิบะ คาโตริ 19.90
ทาโกะ 多古町 ชิบะ คาโตริ 72.80
โทโนโช 東庄町 ชิบะ คาโตริ 46.25
คูจูกูริ 九十九里町 ชิบะ ซัมบุ 24.45
ชิบายามะ 芝山町 ชิบะ ซัมบุ 43.24
โยโกชิบาฮิการิ 横芝光町 ชิบะ ซัมบุ 67.01
อิจิโนมิยะ 一宮町 ชิบะ โชเซ 22.97
มุตสึซาวะ 睦沢町 ชิบะ โชเซ 35.59
ชิราโกะ 白子町 ชิบะ โชเซ 27.50
นางาระ 長柄町 ชิบะ โชเซ 47.11
โชนัง 長南町 ชิบะ โชเซ 65.51
โอตากิ 大多喜町 ชิบะ อิซูมิ 129.87
อนจูกุ 御宿町 ชิบะ อิซูมิ 24.86
เคียวนัง 鋸南町 ชิบะ อาวะ 45.19
มิซูโฮะ 瑞穂町 โตเกียว นิชิตามะ 16.85
ฮิโนเดะ 日の出町 โตเกียว นิชิตามะ 28.07
โอกูตามะ 奥多摩町 โตเกียว นิชิตามะ 225.53
โอชิมะ 大島町 โตเกียว (โอชิมะ) 90.76
ฮาจิโจ 八丈町 โตเกียว (ฮาจิโจ) 72.21
ไอกาวะ 愛川町 คานางาวะ ไอโก 34.29
ฮายามะ 葉山町 คานางาวะ มิอูระ 17.04
ซามูกาวะ 寒川町 คานางาวะ โคซะ 13.34
โออิโซะ 大磯町 คานางาวะ นากะ 17.18
นิโนมิยะ 二宮町 คานางาวะ นากะ 9.08
นากาอิ 中井町 คานางาวะ อาชิงารากามิ 19.99
โออิ 大井町 คานางาวะ อาชิงารากามิ 14.38
มัตสึดะ 松田町 คานางาวะ อาชิงารากามิ 37.75
ยามากิตะ 山北町 คานางาวะ อาชิงารากามิ 224.61
ไคเซ 開成町 คานางาวะ อาชิงารากามิ 6.55
ฮาโกเนะ 箱根町 คานางาวะ อาชิงาราชิโมะ 92.86
มานาซูรุ 真鶴町 คานางาวะ อาชิงาราชิโมะ 7.04
ยูงาวาระ 湯河原町 คานางาวะ อาชิงาราชิโมะ 40.97
เซโร 聖籠町 นีงาตะ คิตะกัมบาระ 37.58
ทางามิ 田上町 นีงาตะ มินามิกัมบาระ 31.71
อางะ 阿賀町 นีงาตะ ฮิงาชิกัมบาระ 952.89
อิซูโมซากิ 出雲崎町 นีงาตะ ซันโต 44.38
ยูซาวะ 湯沢町 นีงาตะ มินามิอูโอนูมะ 357.29
สึนัง 津南町 นีงาตะ นากะอูโอนูมะ 170.21
คามิอิจิ 上市町 โทยามะ นากะนีกาวะ 236.71
ทาเตยามะ 立山町 โทยามะ นากะนีกาวะ 307.29
นีวเซ็ง 入善町 โทยามะ ชิโมะนีกาวะ 71.25
อาซาฮิ 朝日町 โทยามะ ชิโมะนีกาวะ 226.30
คาวากิตะ 川北町 อิชิกาวะ โนมิ 14.64
สึบาตะ 津幡町 อิชิกาวะ คาโฮกุ 110.59
อูจินาดะ 内灘町 อิชิกาวะ คาโฮกุ 20.33
ชิกะ 志賀町 อิชิกาวะ ฮากูอิ 246.76
โฮดัตสึชิมิซุ 宝達志水町 อิชิกาวะ ฮากูอิ 111.52
นากาโนโตะ 中能登町 อิชิกาวะ คาชิมะ 89.45
อานามิซุ 穴水町 อิชิกาวะ โฮซุ 183.21
โนโตะ 能登町 อิชิกาวะ โฮซุ 273.27
เอเฮจิ 永平寺町 ฟูกูอิ โยชิดะ 94.43
อิเกดะ 池田町 ฟูกูอิ อิมาดาเตะ 194.65
มินามิเอจิเซ็ง 南越前町 ฟูกูอิ นันโจ 343.69
เอจิเซ็ง 越前町 ฟูกูอิ นีว 153.15
มิฮามะ 美浜町 ฟูกูอิ มิกาตะ 152.34
ทากาฮามะ 高浜町 ฟูกูอิ โออิ 72.40
โออิ おおい町 ฟูกูอิ โออิ 212.19
วากาซะ 若狭町 ฟูกูอิ มิกาตะกามินากะ 178.49
อิจิกาวามิซาโตะ 市川三郷町 ยามานาชิ นิชิยัตสึชิโระ 75.18
ฮายากาวะ 早川町 ยามานาชิ มินามิโกมะ 369.96
มิโนบุ 身延町 ยามานาชิ มินามิโกมะ 301.98
นัมบุ 南部町 ยามานาชิ มินามิโกมะ 200.87
ฟูจิกาวะ 富士川町 ยามานาชิ มินามิโกมะ 112.00
โชวะ 昭和町 ยามานาชิ นากะโกมะ 9.08
นิชิกัตสึระ 西桂町 ยามานาชิ มินามิสึรุ 15.22
ฟูจิกาวางูจิโกะ 富士河口湖町 ยามานาชิ มินามิสึรุ 158.40
โคอูมิ 小海町 นางาโนะ มินามิซากุ 114.20
ซากูโฮะ 佐久穂町 นางาโนะ มินามิซากุ 188.15
คารูอิซาวะ 軽井沢町 นางาโนะ คิตะซากุ 156.03
มิโยตะ 御代田町 นางาโนะ คิตะซากุ 58.79
ทาเตชินะ 立科町 นางาโนะ คิตะซากุ 66.87
นางาวะ 長和町 นางาโนะ ชีซางาตะ 183.86
ชิโมะซูวะ 下諏訪町 นางาโนะ ซูวะ 66.87
ฟูจิมิ 富士見町 นางาโนะ ซูวะ 144.76
ทัตสึโนะ 辰野町 นางาโนะ คามิอินะ 169.20
มิโนวะ 箕輪町 นางาโนะ คามิอินะ 85.91
อีจิมะ 飯島町 นางาโนะ คามิอินะ 86.96
มัตสึกาวะ 松川町 นางาโนะ ชิโมะอินะ 72.79
ทากาโมริ 高森町 นางาโนะ ชิโมะอินะ 45.36
อานัง 阿南町 นางาโนะ ชิโมะอินะ 123.07
อาเงมัตสึ 上松町 นางาโนะ คิโซะ 168.42
นางิโซะ 南木曽町 นางาโนะ คิโซะ 215.93
คิโซะ 木曽町 นางาโนะ คิโซะ 476.03
อิเกดะ 池田町 นางาโนะ คิตะอาซูมิ 40.16
ซากากิ 坂城町 นางาโนะ ฮานิชินะ 53.64
โอบูเซะ 小布施町 นางาโนะ คามิตากาอิ 19.12
ยามาโนอูจิ 山ノ内町 นางาโนะ ชิโมะตากาอิ 265.90
ชินาโนะ 信濃町 นางาโนะ คามิมิโนจิ 149.30
อีซูนะ 飯綱町 นางาโนะ คามิมิโนจิ 75.00
กินัง 岐南町 กิฟุ ฮาชิมะ 7.91
คาซามัตสึ 笠松町 กิฟุ ฮาชิมะ 10.30
โยโร 養老町 กิฟุ โยโร 72.29
ทารูอิ 垂井町 กิฟุ ฟูวะ 57.09
เซกิงาฮาระ 関ケ原町 กิฟุ ฟูวะ 49.28
โกโดะ 神戸町 กิฟุ อัมปาจิ 18.78
วาโนอูจิ 輪之内町 กิฟุ อัมปาจิ 22.33
อัมปาจิ 安八町 กิฟุ อัมปาจิ 18.16
อิบิงาวะ 揖斐川町 กิฟุ อิบิ 803.44
โอโนะ 大野町 กิฟุ อิบิ 34.20
อิเกดะ 池田町 กิฟุ อิบิ 38.80
คิตางาตะ 北方町 กิฟุ โมโตซุ 5.18
ซากาโฮงิ 坂祝町 กิฟุ คาโมะ 12.87
โทมิกะ 富加町 กิฟุ คาโมะ 16.82
คาวาเบะ 川辺町 กิฟุ คาโมะ 41.16
ฮิจิโซ 七宗町 กิฟุ คาโมะ 90.47
ยาอตสึ 八百津町 กิฟุ คาโมะ 128.79
ชิรากาวะ 白川町 กิฟุ คาโมะ 237.90
มิตาเกะ 御嵩町 กิฟุ คานิ 56.69
ฮิงาชิอิซุ 東伊豆町 ชิซูโอกะ คาโมะ 77.86
คาวาซุ 河津町 ชิซูโอกะ คาโมะ 100.74
มินามิอิซุ 南伊豆町 ชิซูโอกะ คาโมะ 110.49
มัตสึซากิ 松崎町 ชิซูโอกะ คาโมะ 85.21
นิชิอิซุ 西伊豆町 ชิซูโอกะ คาโมะ 105.54
คันนามิ 函南町 ชิซูโอกะ ทางาตะ 65.16
ชิมิซุ 清水町 ชิซูโอกะ ซุนโต 8.81
นางาอิซูมิ 長泉町 ชิซูโอกะ ซุนโต 26.63
โอยามะ 小山町 ชิซูโอกะ ซุนโต 135.74
โยชิดะ 吉田町 ชิซูโอกะ ไฮบาระ 20.73
คาวาเนฮง 川根本町 ชิซูโอกะ ไฮบาระ 496.88
โมริ 森町 ชิซูโอกะ ชูจิ 133.91
โทโง 東郷町 ไอจิ ไอจิ 18.03
โทโยยามะ 豊山町 ไอจิ นิชิกาซูงาอิ 6.18
โองูจิ 大口町 ไอจิ นิวะ 13.61
ฟูโซ 扶桑町 ไอจิ นิวะ 11.19
โอฮารุ 大治町 ไอจิ อามะ 6.59
คานิเอะ 蟹江町 ไอจิ อามะ 11.09
อางูอิ 阿久比町 ไอจิ ชิตะ 23.80
ฮิงาชิอูระ 東浦町 ไอจิ ชิตะ 31.14
มินามิจิตะ 南知多町 ไอจิ ชิตะ 38.37
มิฮามะ 美浜町 ไอจิ ชิตะ 46.20
ทาเกโตโยะ 武豊町 ไอจิ ชิตะ 25.92
โคตะ 幸田町 ไอจิ นูกาตะ 56.72
ชิตาระ 設楽町 ไอจิ คิตะชิตาระ 273.94
โทเอ 東栄町 ไอจิ คิตะชิตาระ 123.38
คิโซซากิ 木曽岬町 มิเอะ คูวานะ 15.74
โทอิง 東員町 มิเอะ อินาเบะ 22.68
โคโมโนะ 菰野町 มิเอะ มิเอะ 107.01
อาซาฮิ 朝日町 มิเอะ มิเอะ 5.99
คาวาโงเอะ 川越町 มิเอะ มิเอะ 8.73
ทากิ 多気町 มิเอะ ทากิ 103.06
เมวะ 明和町 มิเอะ ทากิ 41.04
โอได 大台町 มิเอะ ทากิ 362.86
ทามากิ 玉城町 มิเอะ วาตาไร 40.91
วาตาไร 度会町 มิเอะ วาตาไร 134.98
ไทกิ 大紀町 มิเอะ วาตาไร 233.32
มินามิอิเซะ 南伊勢町 มิเอะ วาตาไร 241.89
คิโฮกุ 紀北町 มิเอะ คิตะมูโระ 256.53
มิฮามะ 御浜町 มิเอะ มินามิมูโระ 88.13
คิโฮะ 紀宝町 มิเอะ มินามิมูโระ 79.62
ฮิโนะ 日野町 ชิงะ กาโม 117.60
รีวโอ 竜王町 ชิงะ กาโม 44.55
ไอโช 愛荘町 ชิงะ เอจิ 37.97
โทโยซาโตะ 豊郷町 ชิงะ อินูกามิ 7.80
โคระ 甲良町 ชิงะ อินูกามิ 13.63
ทางะ 多賀町 ชิงะ อินูกามิ 135.77
โอยามาซากิ 大山崎町 เกียวโต โอโตกูนิ 5.97
คูมิยามะ 久御山町 เกียวโต คูเซะ 13.86
อิเดะ 井手町 เกียวโต สึซูกิ 18.04
อูจิตาวาระ 宇治田原町 เกียวโต สึซูกิ 58.16
คาซางิ 笠置町 เกียวโต โซรากุ 23.52
วาซูกะ 和束町 เกียวโต โซรากุ 64.93
เซกะ 精華町 เกียวโต โซรากุ 25.68
เคียวตัมบะ 京丹波町 เกียวโต ฟูนาอิ 303.09
อิเนะ 伊根町 เกียวโต โยซะ 61.95
โยซาโนะ 与謝野町 เกียวโต โยซะ 108.38
ชิมาโมโตะ 島本町 โอซากะ มิชิมะ 16.81
โทโยโนะ 豊能町 โอซากะ โทโยโนะ 34.34
โนเซะ 能勢町 โอซากะ โทโยโนะ 98.75
ทาดาโอกะ 忠岡町 โอซากะ เซ็มโบกุ 3.97
คูมาโตริ 熊取町 โอซากะ เซ็นนัง 17.24
ทาจิริ 田尻町 โอซากะ เซ็นนัง 5.62
มิซากิ 岬町 โอซากะ เซ็นนัง 49.18
ไทชิ 太子町 โอซากะ มินามิกาวาจิ 14.17
คานัง 河南町 โอซากะ มินามิกาวาจิ 25.26
อินางาวะ 猪名川町 เฮียวโงะ คาวาเบะ 90.33
ทากะ 多可町 เฮียวโงะ ทากะ 185.19
อินามิ 稲美町 เฮียวโงะ คาโกะ 34.92
ฮาริมะ 播磨町 เฮียวโงะ คาโกะ 9.13
อิจิกาวะ 市川町 เฮียวโงะ คันซากิ 82.67
ฟูกูซากิ 福崎町 เฮียวโงะ คันซากิ 45.79
คามิกาวะ 神河町 เฮียวโงะ คันซากิ 202.23
ไทชิ 太子町 เฮียวโงะ อิโบะ 22.61
คามิโงริ 上郡町 เฮียวโงะ อาโก 150.26
ซาโย 佐用町 เฮียวโงะ ซาโย 307.44
คามิ 香美町 เฮียวโงะ มิกาตะ 368.77
ชิง-อนเซ็ง 新温泉町 เฮียวโงะ มิกาตะ 241.01
เฮงูริ 平群町 นาระ อิโกมะ 23.90
ซังโง 三郷町 นาระ อิโกมะ 8.79
อิการูงะ 斑鳩町 นาระ อิโกมะ 14.27
อันโดะ 安堵町 นาระ อิโกมะ 4.31
คาวานิชิ 川西町 นาระ ชิกิ 5.93
มิยาเกะ 三宅町 นาระ ชิกิ 4.06
โทวาราโมโตะ 田原本町 นาระ ชิกิ 21.09
ทากาโตริ 高取町 นาระ ทากาอิจิ 25.79
คัมมากิ 上牧町 นาระ คิตะกัตสึรางิ 6.14
โอจิ 王寺町 นาระ คิตะกัตสึรางิ 7.01
โคเรียว 広陵町 นาระ คิตะกัตสึรางิ 16.30
คาวาอิ 河合町 นาระ คิตะกัตสึรางิ 8.23
โยชิโนะ 吉野町 นาระ โยชิโนะ 95.65
โอโยโดะ 大淀町 นาระ โยชิโนะ 38.10
ชิโมอิจิ 下市町 นาระ โยชิโนะ 61.99
คูชิโมโตะ 串本町 วากายามะ ฮิงาชิมูโระ 135.78
คิมิโนะ 紀美野町 วากายามะ ไคโซ 128.34
คัตสึรางิ かつらぎ町 วากายามะ อิโตะ 151.69
คูโดยามะ 九度山町 วากายามะ อิโตะ 44.15
โคยะ 高野町 วากายามะ อิโตะ 137.03
ยูอาซะ 湯浅町 วากายามะ อาริดะ 20.79
ฮิโรงาวะ 広川町 วากายามะ อาริดะ 65.33
อาริดางาวะ 有田川町 วากายามะ อาริดะ 351.84
มิฮามะ 美浜町 วากายามะ ฮิดากะ 12.77
ฮิดากะ 日高町 วากายามะ ฮิดากะ 46.19
ยูระ 由良町 วากายามะ ฮิดากะ 30.94
อินามิ 印南町 วากายามะ ฮิดากะ 113.62
มินาเบะ みなべ町 วากายามะ ฮิดากะ 120.28
ฮิดากางาวะ 日高川町 วากายามะ ฮิดากะ 331.59
ชิราฮามะ 白浜町 วากายามะ นิชิมูโระ 200.96
คามิตนดะ 上富田町 วากายามะ นิชิมูโระ 57.37
ซูซามิ すさみ町 วากายามะ นิชิมูโระ 174.46
นาจิกัตสึอูระ 那智勝浦町 วากายามะ ฮิงาชิมูโระ 183.31
ไทจิ 太地町 วากายามะ ฮิงาชิมูโระ 5.81
โคซางาวะ 古座川町 วากายามะ ฮิงาชิมูโระ 294.23
อิวามิ 岩美町 ทตโตริ อิวามิ 122.32
วากาซะ 若桜町 ทตโตริ ยาซุ 199.18
ชิซุ 智頭町 ทตโตริ ยาซุ 224.70
ยาซุ 八頭町 ทตโตริ ยาซุ 206.71
มิซาซะ 三朝町 ทตโตริ โทฮากุ 233.52
ยูริฮามะ 湯梨浜町 ทตโตริ โทฮากุ 77.94
โคโตอูระ 琴浦町 ทตโตริ โทฮากุ 139.97
โฮกูเอ 北栄町 ทตโตริ โทฮากุ 56.94
ไดเซ็ง 大山町 ทตโตริ ไซฮากุ 189.83
นัมบุ 南部町 ทตโตริ ไซฮากุ 114.03
โฮกิ 伯耆町 ทตโตริ ไซฮากุ 139.44
นิจินัง 日南町 ทตโตริ ฮิโนะ 340.96
ฮิโนะ 日野町 ทตโตริ ฮิโนะ 133.98
โคฟุ 江府町 ทตโตริ ฮิโนะ 124.52
โอกูอิซูโมะ 奥出雲町 ชิมาเนะ นิตะ 368.01
อีนัง 飯南町 ชิมาเนะ อิอิชิ 242.88
คาวาโมโตะ 川本町 ชิมาเนะ โอจิ 106.43
มิซาโตะ 美郷町 ชิมาเนะ โอจิ 282.92
โอนัง 邑南町 ชิมาเนะ โอจิ 419.29
สึวาโนะ 津和野町 ชิมาเนะ คาโนอาชิ 307.03
โยชิกะ 吉賀町 ชิมาเนะ คาโนอาชิ 336.50
อามะ 海士町 ชิมาเนะ โอกิ 33.43
นิชิโนชิมะ 西ノ島町 ชิมาเนะ โอกิ 55.95
โอกิโนชิมะ 隠岐の島町 ชิมาเนะ โอกิ 242.83
วาเกะ 和気町 โอกายามะ วาเกะ 144.21
ฮายาชิมะ 早島町 โอกายามะ สึกูโบะ 7.62
ซาโตโช 里庄町 โอกายามะ อาซากูจิ 12.23
ยากาเงะ 矢掛町 โอกายามะ โอดะ 90.62
คางามิโนะ 鏡野町 โอกายามะ โทมาตะ 419.68
โชโอ 勝央町 โอกายามะ คัตสึตะ 54.05
นางิ 奈義町 โอกายามะ คัตสึตะ 69.52
คูเมนัง 久米南町 โอกายามะ คูเมะ 78.65
มิซากิ 美咲町 โอกายามะ คูเมะ 232.17
คิบิจูโอ 吉備中央町 โอกายามะ คางะ 268.78
ฟูจู 府中町 ฮิโรชิมะ อากิ 10.41
ไคตะ 海田町 ฮิโรชิมะ อากิ 13.79
คูมาโนะ 熊野町 ฮิโรชิมะ อากิ 33.76
ซากะ 坂町 ฮิโรชิมะ อากิ 15.69
คิตะฮิโรชิมะ 北広島町 ฮิโรชิมะ ยามางาตะ 646.20
อากิโอตะ 安芸太田町 ฮิโรชิมะ ยามางาตะ 341.89
โอซากิกามิจิมะ 大崎上島町 ฮิโรชิมะ โทโยตะ 43.11
เซระ 世羅町 ฮิโรชิมะ เซระ 278.14
จินเซกิโกเง็ง 神石高原町 ฮิโรชิมะ จินเซกิ 381.98
ซูโอโอชิมะ 周防大島町 ยามางูจิ โอชิมะ 138.09
วากิ 和木町 ยามางูจิ คูงะ 10.58
คามิโนเซกิ 上関町 ยามางูจิ คูมาเงะ 34.69
ทาบูเซะ 田布施町 ยามางูจิ คูมาเงะ 50.42
ฮิราโอะ 平生町 ยามางูจิ คูมาเงะ 34.58
อาบุ 阿武町 ยามางูจิ อาบุ 115.95
คัตสึอูระ 勝浦町 โทกูชิมะ คัตสึอูระ 69.83
คามิกัตสึ 上勝町 โทกูชิมะ คัตสึอูระ 109.63
อิชิอิ 石井町 โทกูชิมะ เมียวไซ 28.85
คามิยามะ 神山町 โทกูชิมะ เมียวไซ 173.30
นากะ 那賀町 โทกูชิมะ นากะ 694.98
มูงิ 牟岐町 โทกูชิมะ ไคฟุ 56.56
มินามิ 美波町 โทกูชิมะ ไคฟุ 140.82
ไคโย 海陽町 โทกูชิมะ ไคฟุ 327.65
มัตสึชิเงะ 松茂町 โทกูชิมะ อิตาโนะ 14.24
คิตะจิมะ 北島町 โทกูชิมะ อิตาโนะ 8.74
ไอซูมิ 藍住町 โทกูชิมะ อิตาโนะ 16.27
อิตาโนะ 板野町 โทกูชิมะ อิตาโนะ 36.22
คามิอิตะ 上板町 โทกูชิมะ อิตาโนะ 34.58
สึรูงิ つるぎ町 โทกูชิมะ มิมะ 194.84
ฮิงาชิมิโยชิ 東みよし町 โทกูชิมะ มิโยชิ 122.48
โทโนโช 土庄町 คางาวะ โชซุ 74.37
โชโดชิมะ 小豆島町 คางาวะ โชซุ 95.59
มิกิ 三木町 คางาวะ คิตะ 75.78
นาโอชิมะ 直島町 คางาวะ คางาวะ 14.22
อูตาซุ 宇多津町 คางาวะ อายาอูตะ 8.10
อายางาวะ 綾川町 คางาวะ อายาอูตะ 109.75
โคโตฮิระ 琴平町 คางาวะ นากาตาโดะ 8.47
ทาดตสึ 多度津町 คางาวะ นากาตาโดะ 24.38
มันโน まんのう町 คางาวะ นากาตาโดะ 194.45
คามิจิมะ 上島町 เอฮิเมะ โอจิ 30.38
คูมาโกเง็ง 久万高原町 เอฮิเมะ คามิอูเกนะ 583.69
มาซากิ 松前町 เอฮิเมะ อิโยะ 20.41
โทเบะ 砥部町 เอฮิเมะ อิโยะ 101.59
อูจิโกะ 内子町 เอฮิเมะ คิตะ 299.43
อิกาตะ 伊方町 เอฮิเมะ นิชิอูวะ 93.98
คิโฮกุ 鬼北町 เอฮิเมะ คิตะอูวะ 241.88
มัตสึโนะ 松野町 เอฮิเมะ คิตะอูวะ 98.45
ไอนัง 愛南町 เอฮิเมะ มินามิอูวะ 238.98
โทโย 東洋町 โคจิ อากิ 74.06
นาฮาริ 奈半利町 โคจิ อากิ 28.36
ทาโนะ 田野町 โคจิ อากิ 6.53
ยาซูดะ 安田町 โคจิ อากิ 52.36
โมโตยามะ 本山町 โคจิ นางาโอกะ 134.22
โอโตโยะ 大豊町 โคจิ นางาโอกะ 315.06
โทซะ 土佐町 โคจิ โทซะ 212.13
อิโนะ いの町 โคจิ อางาวะ 470.97
นิโยโดงาวะ 仁淀川町 โคจิ อางาวะ 333.00
นากาโตซะ 中土佐町 โคจิ ทากาโอกะ 193.28
ซากาวะ 佐川町 โคจิ ทากาโอกะ 100.80
โอจิ 越知町 โคจิ ทากาโอกะ 111.95
ยูซูฮาระ 梼原町 โคจิ ทากาโอกะ 236.45
สึโนะ 津野町 โคจิ ทากาโอกะ 197.85
ชิมันโตะ 四万十町 โคจิ ทากาโอกะ 642.30
โอตสึกิ 大月町 โคจิ ฮาตะ 102.94
คูโรชิโอะ 黒潮町 โคจิ ฮาตะ 188.58
อูมิ 宇美町 ฟูกูโอกะ คาซูยะ 30.21
ซาซางูริ 篠栗町 ฟูกูโอกะ คาซูยะ 38.93
ชิเมะ 志免町 ฟูกูโอกะ คาซูยะ 8.69
ซูเอะ 須恵町 ฟูกูโอกะ คาซูยะ 16.31
ชิงงู 新宮町 ฟูกูโอกะ คาซูยะ 18.93
ฮิซายามะ 久山町 ฟูกูโอกะ คาซูยะ 37.44
คาซูยะ 粕屋町 ฟูกูโอกะ คาซูยะ 14.13
อาชิยะ 芦屋町 ฟูกูโอกะ องงะ 11.60
มิซูมากิ 水巻町 ฟูกูโอกะ องงะ 11.01
โอกางากิ 岡垣町 ฟูกูโอกะ องงะ 48.64
องงะ 遠賀町 ฟูกูโอกะ องงะ 22.15
โคตาเกะ 小竹町 ฟูกูโอกะ คูราเตะ 14.18
คูราเตะ 鞍手町 ฟูกูโอกะ คูราเตะ 35.60
เคเซ็ง 桂川町 ฟูกูโอกะ คาโฮะ 20.14
ชิกูเซ็ง 筑前町 ฟูกูโอกะ อาซากูระ 67.10
ทาจิอาไร 大刀洗町 ฟูกูโอกะ มิอิ 22.84
โอกิ 大木町 ฟูกูโอกะ มิซูมะ 18.44
ฮิโรกาวะ 広川町 ฟูกูโอกะ ยาเมะ 37.94
คาวาระ 香春町 ฟูกูโอกะ ทางาวะ 44.50
โซเอดะ 添田町 ฟูกูโอกะ ทางาวะ 132.20
อิโตดะ 糸田町 ฟูกูโอกะ ทางาวะ 8.04
คาวาซากิ 川崎町 ฟูกูโอกะ ทางาวะ 36.14
โอโต 大任町 ฟูกูโอกะ ทางาวะ 14.26
ฟูกูจิ 福智町 ฟูกูโอกะ ทางาวะ 42.06
คันดะ 苅田町 ฟูกูโอกะ มิยาโกะ 48.88
มิยาโกะ みやこ町 ฟูกูโอกะ มิยาโกะ 151.34
โยชิโตมิ 吉富町 ฟูกูโอกะ ชิกูโจ 5.73
โคเงะ 上毛町 ฟูกูโอกะ ชิกูโจ 62.44
ชิกูโจ 築上町 ฟูกูโอกะ ชิกูโจ 119.61
โยชิโนงาริ 吉野ヶ里町 ซางะ คันซากิ 43.99
คิยามะ 基山町 ซางะ มิยากิ 22.15
คามิมิเนะ 上峰町 ซางะ มิยากิ 12.80
มิยากิ みやき町 ซางะ มิยากิ 51.92
เก็งไก 玄海町 ซางะ ฮิงาชิมัตสึอูระ 35.90
อาริตะ 有田町 ซางะ นิชิมัตสึอูระ 65.85
โอมาจิ 大町町 ซางะ คิชิมะ 11.50
โคโฮกุ 江北町 ซางะ คิชิมะ 24.49
ชิโรอิชิ 白石町 ซางะ คิชิมะ 99.56
ทาระ 太良町 ซางะ ฟูจิตสึ 74.30
นางาโยะ 長与町 นางาซากิ นิชิโซโนงิ 28.73
โทงิตสึ 時津町 นางาซากิ นิชิโซโนงิ 20.94
ฮิงาชิโซโนงิ 東彼杵町 นางาซากิ ฮิงาชิโซโนงิ 74.29
คาวาตานะ 川棚町 นางาซากิ ฮิงาชิโซโนงิ 37.34
ฮาซามิ 波佐見町 นางาซากิ ฮิงาชิโซโนงิ 56.00
โอจิกะ 小値賀町 นางาซากิ คิตะมัตสึอูระ 25.53
ซาซะ 佐々町 นางาซากิ คิตะมัตสึอูระ 32.27
ชิงกามิโงโต 新上五島町 นางาซากิ มินามิมัตสึอูระ 213.94
มิซาโตะ 美里町 คูมาโมโตะ ชิโมะมาชิกิ 144.00
เกียวคูโต 玉東町 คูมาโมโตะ ทามานะ 24.33
นังกัง 南関町 คูมาโมโตะ ทามานะ 68.92
นางาซุ 長洲町 คูมาโมโตะ ทามานะ 19.43
นาโงมิ 和水町 คูมาโมโตะ ทามานะ 98.78
โอซุ 大津町 คูมาโมโตะ คิกูจิ 99.10
คิคูโย 菊陽町 คูมาโมโตะ คิกูจิ 37.46
มินามิโองูนิ 南小国町 คูมาโมโตะ อาโซะ 115.90
โองูนิ 小国町 คูมาโมโตะ อาโซะ 136.94
ทากาโมริ 高森町 คูมาโมโตะ อาโซะ 174.90
มิฟูเนะ 御船町 คูมาโมโตะ คามิมาชิกิ 99.03
คาชิมะ 嘉島町 คูมาโมโตะ คามิมาชิกิ 16.65
มาชิกิ 益城町 คูมาโมโตะ คามิมาชิกิ 65.68
โคซะ 甲佐町 คูมาโมโตะ คามิมาชิกิ 57.93
ยามาโตะ 山都町 คูมาโมโตะ คามิมาชิกิ 544.67
ฮิกาวะ 氷川町 คูมาโมโตะ ยัตสึชิโระ 33.36
อาชิกิตะ 芦北町 คูมาโมโตะ อาชิกิตะ 233.97
สึนางิ 津奈木町 คูมาโมโตะ อาชิกิตะ 34.09
นิชิกิ 錦町 คูมาโมโตะ คูมะ 85.04
ทารางิ 多良木町 คูมาโมโตะ คูมะ 165.86
ยูโนมาเอะ 湯前町 คูมาโมโตะ คูมะ 48.37
อาซางิริ あさぎり町 คูมาโมโตะ คูมะ 159.56
เรโฮกุ 苓北町 คูมาโมโตะ อามากูซะ 67.55
ฮิจิ 日出町 โออิตะ ฮายามิ 73.33
คูซุ 玖珠町 โออิตะ คูซุ 286.51
โคโกโนเอะ 九重町 โออิตะ คูซุ 271.37
มิมาตะ 三股町 มิยาซากิ คิตะโมโรกาตะ 110.02
ทากาฮารุ 高原町 มิยาซากิ นิชิโมโรกาตะ 85.39
คูนิโตมิ 国富町 มิยาซากิ ฮิงาชิโมโรกาตะ 130.63
อายะ 綾町 มิยาซากิ ฮิงาชิโมโรกาตะ 95.19
ทากานาเบะ 高鍋町 มิยาซากิ โคยุ 43.80
ชินโตมิ 新富町 มิยาซากิ โคยุ 61.53
คิโจ 木城町 มิยาซากิ โคยุ 145.96
คาวามินามิ 川南町 มิยาซากิ โคยุ 90.12
สึโนะ 都農町 มิยาซากิ โคยุ 102.11
คาโดงาวะ 門川町 มิยาซากิ ฮิงาชิอูซูกิ 120.51
มิซาโตะ 美郷町 มิยาซากิ ฮิงาชิอูซูกิ 448.84
ทากาจิโฮะ 高千穂町 มิยาซากิ นิชิอูซูกิ 237.54
ฮิโนกาเงะ 日之影町 มิยาซากิ นิชิอูซูกิ 277.67
โกกาเซะ 五ヶ瀬町 มิยาซากิ นิชิอูซูกิ 171.73
ซัตสึมะ さつま町 คาโงชิมะ ซัตสึมะ 303.90
นางาชิมะ 長島町 คาโงชิมะ อิซูมิ 116.12
ยูซูอิ 湧水町 คาโงชิมะ ไอระ 144.29
โอซากิ 大崎町 คาโงชิมะ โซโอะ 100.67
ฮิงาชิกูชิระ 東串良町 คาโงชิมะ คิมตสึกิ 27.78
คิงโก 錦江町 คาโงชิมะ คิมตสึกิ 163.19
มินามิโอซูมิ 南大隅町 คาโงชิมะ คิมตสึกิ 213.54
คิมตสึกิ 肝付町 คาโงชิมะ คิมตสึกิ 308.10
นากะตาเนะ 中種子町 คาโงชิมะ คูมาเงะ 137.82
มินามิตาเนะ 南種子町 คาโงชิมะ คูมาเงะ 110.36
ยากูชิมะ 屋久島町 คาโงชิมะ คูมาเงะ 540.48
เซโตอูจิ 瀬戸内町 คาโงชิมะ โอชิมะ 239.63
ทัตสึโง 龍郷町 คาโงชิมะ โอชิมะ 82.01
คิไก 喜界町 คาโงชิมะ โอชิมะ 56.97
โทกูโนชิมะ 徳之島町 คาโงชิมะ โอชิมะ 104.92
อามางิ 天城町 คาโงชิมะ โอชิมะ 80.40
อิเซ็ง 伊仙町 คาโงชิมะ โอชิมะ 62.71
วาโดมาริ 和泊町 คาโงชิมะ โอชิมะ 40.39
ชินะ 知名町 คาโงชิมะ โอชิมะ 53.30
โยรง 与論町 คาโงชิมะ โอชิมะ 20.58
โมโตบุ 本部町 โอกินาวะ คูนิงามิ 54.33
คิง 金武町 โอกินาวะ คูนิงามิ 37.84
คาเดนะ 嘉手納町 โอกินาวะ นากะงามิ 15.12
ชาตัง 北谷町 โอกินาวะ นากะงามิ 13.93
นิชิฮาระ 西原町 โอกินาวะ นากะงามิ 15.90
โยนาบารุ 与那原町 โอกินาวะ ชิมาจิริ 5.18
ฮาเอบารุ 南風原町 โอกินาวะ ชิมาจิริ 10.76
คูเมจิมะ 久米島町 โอกินาวะ ชิมาจิริ 63.65
ยาเอเซะ 八重瀬町 โอกินาวะ ชิมาจิริ 26.96
ทาเกโตมิ 竹富町 โอกินาวะ ยาเอยามะ 334.39
โยนางูนิ 与那国町 โอกินาวะ ยาเอยามะ 28.96

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้