พระมหากษัตริย์เดนมาร์ก

พระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก คือสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยราชอาณาจักรนั้นรวมถึงดินแดนในประเทศเดนมาร์ก รวมถึงดินแดนปกครองตนเองต่าง ๆ ได้แก่ หมู่เกาะแฟโร และกรีนแลนด์

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก
Konge af Kongeriget Danmark
อยู่ในราชสมบัติ
สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
ตั้งแต่ 14 มกราคม ค.ศ. 2023
รายละเอียด
รัชทายาทเจ้าชายคริสเตียน มกุฎราชกุมาร
กษัตริย์องค์แรกพระเจ้ากอร์มดิโอลด์
(ที่พบในบันทึกทางประวัติศาสตร์)
สถาปนาเมื่อค.ศ. 936
ที่ประทับพระราชวังอามาเลียนบอร์ก
เว็บไซต์Official website
Official Facebook

ราชอาณาจักรเดนมาร์กเริ่มก่อตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 8 โดยมีผู้ปกครองที่ถูกกล่าวถึงโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวแฟรงก์ (และชาวฟรีเชียในเวลาต่อมา) เรียกผู้ปกครองว่า "กษัตริย์" ภายใต้การปกครองของพระเจ้ากัดเฟรดในปีค.ศ. 804 ราชอาณาจักรในปกครองอาจรวมถึงจังหวัดสำคัญในเดนมาร์กสมัยยุคกลาง[1] ราชอาณาจักรเดนมาร์กในปัจจุบันนั้นก่อตั้งโดยการรวบรวมดินแดนโดยกษัตริย์ชาวไวกิง ได้แก่ พระเจ้ากอร์มดิโอลด์ และพระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท ในศตวรรษที่ 10 แรกเริ่มนั้นใช้ระบบราชาธิปไตยโดยเลือกตั้ง และต่อมาได้เริ่มใช้เป็นแบบที่สืบสันตติวงศ์ในช่วงศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 3 การเปลี่ยนผ่านมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1849 พร้อมกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อแทนที่ธรรมนูญแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในปัจจุบันราชวงศ์ที่ปกครองเดนมาร์กอยู่นั้นเป็นสาขาย่อยของราชวงศ์กลึคส์บวร์คซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ในเยอรมนีปัจจุบัน และเป็นราชวงศ์เดียวกันกับราชวงศ์นอร์เวย์ในปัจจุบัน และราชวงศ์กรีกในอดีต

พระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กนั้นอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และดังนั้นบทบาทจึงบัญญัติและจำกัดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยตามรัฐธรรมนูญนั้นอำนาจบริหารของรัฐบาลเดนมาร์กนั้นมาจากพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ในทางปฏิบัติแล้วพระราชอำนาจนั้นจะถูกใช้โดยกฏหมายที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาหรือบังคับใช้ภายในขอบเขตของจารีตรัฐธรรมนูญเท่านั้น บทบาทของพระมหากษัตริย์นั้นในทางปฏิบัติจะต้องปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นกลางทางการเมือง อาทิเช่น พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี โดยพระมหากษัตริย์และสมาชิกพระราชวงศ์มีพระราชกรณียกิจทางการจำนวนหนึ่ง รวมทั้งทางพิธีการต่างๆ และด้านการทูต

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 เสด็จขึ้นเสวยราชย์ต่อจากพระราชมารดา สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 เมื่อ 14 มกราคม ค.ศ. 2024 โดยธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กที่จะสลับไปมาระหว่าง "เฟรเดอริก" และ "คริสเตียน" โดยพระนาม "มาร์เกรเธอ" ได้ถูกใช้แทนที่พระนาม "คริสเตียน" และพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไป ซึ่งคือพระรัชทายาทพระองค์ปัจจุบัน เจ้าชายคริสเตียน มกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก

อ้างอิง แก้

  1. Berend, Nora (22 November 2007). Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900–1200. Cambridge University Press. ISBN 9781139468367 – โดยทาง Google Books.