นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก

นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก (เดนมาร์ก: statsminister; ตามความหมายคือ "รัฐมนตรี") หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เป็นหัวหน้ารัฐบาลของราชอาณาจักรเดนมาร์ก ก่อนที่จะมีการจัดตั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เดนมาร์กไม่เคยมีตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลที่แยกออกจากประมุขแห่งรัฐ กล่าวคือ พระมหากษัตริย์คงไว้ซึ่งอำนาจบริหารที่ชอบธรรม ต่อมารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2392 ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ โดยจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และจัดตั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (premier minister) อดัม วิลเฮล์ม โมล์ทเก เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการคนแรก

นายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก
ตราประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เมตเต เฟรเดอริกเซน

ตั้งแต่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
จวนมาเรียนบอร์ก
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์ก
วาระไม่มีการกำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งอดัม วิลเฮล์ม โมล์ทเก
สถาปนา22 มีนาคม พ.ศ. 2391
เว็บไซต์The Prime Minister's Office

นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สั่งการคณะรัฐมนตรีซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ในทางปฏิบัติ การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ถูกกำหนดจากการสนับสนุนของโฟลเกททิง (รัฐสภา) ตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไม่มีพรรคใดที่สามารถถือครองเสียงข้างมากในโฟลเกททิงได้ ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นหัวหน้าของรัฐบาลผสมทั้งจากพรรคการเมืองอื่น ๆ และพรรคของตนเอง นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เคยมีรัฐบาลที่ยอมร่วมรัฐบาลกับอีกสี่พรรค เพื่อแลกกับการได้ถือครองเสียงข้างมากในโฟลเกททิง

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Prime ministers of Denmark