รายชื่อนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งเดนมาร์กและเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์ก ตั้งแต่พ.ศ. 2461 พวกเขาจะได้รับตำแหน่ง "รัฐมนตรี" ("Minister of State") (ภาษาเดนมาร์ก:statsminister) นายกรัฐมนตรีจะได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ

ตำแหน่งสูงสุดที่ไม่ใช่ตำแหน่งจากพระมหากษัตริย์ที่มีมาก่อนพ.ศ. 2391 ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มาก่อนตำแหน่งในสมัยใหม่อย่างนายกรัฐมนตรี มีการใช้หลากหลายตำแหน่งอาทิ "อัครมหาเสนาบดี", "รัฐมนตรี", "นายกรัฐมนตรี", "ประธานคณะกรรมการ" และ "รัฐมนตรี" อีกครั้ง นายกรัฐมนตรีแต่ละคนตั้งแต่พ.ศ. 2391 ได้เป็นผู้นำในคณะรัฐมนตรีที่หนึ่งหรือมากกว่านั้น (ดูรายนามสมบูรณ์ที่ รายนามคณะรัฐมนตรีเดนมาร์ก)

นายกรัฐมนตรีเดนมาร์กคนปัจจุบันคือ เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต เป็นตัวแทนของสังคมนิยมประชาธิปไตยจากพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย เฮลเลอ ทัวนิง-สมิตดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จากการได้ครองตำแหน่งหลังจากการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลผสม โดยฝ่ายตรงข้ามคืออดีตนายกรัฐมนตรีลาร์ส เลิกเกอ รัสมุสเซิน ตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมจากพรรคเวนสเตร  ไม่สังกัดพรรคการเมือง
  พรรคเสรีนิยมแห่งชาติ
  พรรคโฮ็จเร-ฝ่ายขวา
  พรรคเวนสเตร-ฝ่ายซ้าย
  พรรคสังคมเสรีนิยม-ฝ่ายซ้ายปฏิกิริยา
  พรรคอนุรักษนิยมประชาชน
  พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย

ถึงแก่อสัญกรรมระหว่างดำรงตำแหน่งใช้สัญลักษณ์ †

รายนามอัครมหาเสนาบดี Grand Chancellors (พ.ศ. 2242 - พ.ศ. 2273) แก้

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พระประมุข
  -   คอนราด ฟอน เรเวนโทล์ว
Conrad von Reventlow
26 สิงหาคม พ.ศ. 2242
(ค.ศ. 1699)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2251
(ค.ศ. 1708)
 

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 4
King Frederick IV
25 สิงหาคม พ.ศ. 2242 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2273
(ค.ศ. 1699 - ค.ศ. 1730)
  -   คริสเตียน คริสโตเฟอร์เซน ซีเฮสแต็ด
Christian Christophersen Sehested
พ.ศ. 2251
(ค.ศ. 1708)
พ.ศ. 2264
(ค.ศ. 1721)
  -   อุลริค อดอล์ฟ โฮลสไตน์
Ulrik Adolf Holstein
20 มิถุนายน พ.ศ. 2264
(ค.ศ. 1721)
17 ตุลาคม พ.ศ. 2273
(ค.ศ. 1730)

รายนาม"รัฐมนตรี" Ministers of State (พ.ศ. 2273 - พ.ศ. 2291) แก้

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พระประมุข
  -   อิเวอร์ โรแซนคานทซ์
Iver Rosenkrantz
17 ตุลาคม พ.ศ. 2273
(ค.ศ. 1730)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2278
(ค.ศ. 1735)
 

พระเจ้าคริสเตียนที่ 6
King Christian VI
12 ตุลาคม พ.ศ. 2273 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289
(ค.ศ. 1730 - ค.ศ. 1746)
  -   โจฮัน ลุดวิก ฮ็อลชไตน์-ลีเดรบอร์ก
Johan Ludvig Holstein-Ledreborg
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2278
(ค.ศ. 1735)
พ.ศ. 2294
(ค.ศ. 1751)[1]
  -  

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 5
King Frederik V
6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 - 14 มกราคม พ.ศ. 2309
(ค.ศ. 1746 - ค.ศ. 1766)
  -   โจฮันน์ ฮาร์ทวิก เอิร์นส์ ฟอน เบิร์นสตอร์ฟ
Johann Hartwig Ernst von Bernstorff
พ.ศ. 2294
(ค.ศ. 1751)
13 กันยายน พ.ศ. 2313
(ค.ศ. 1770)
  -  

พระเจ้าคริสเตียนที่ 7
King Christian VII
14 มกราคม พ.ศ. 2309 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2351
(ค.ศ. 1766 - ค.ศ. 1808)
  -   โจฮันน์ ฟรีดิช สตรูเอนซี
Johann Friedrich Struensee
13 กันยายน พ.ศ. 2313
(ค.ศ. 1770)
17 มกราคม พ.ศ. 2315
(ค.ศ. 1772)
  -   โอฟ โฮห์-กัลด์เบิร์ก
Ove Høegh-Guldberg
มกราคม พ.ศ. 2315
(ค.ศ. 1772)
พ.ศ. 2327
(ค.ศ. 1784)
  -   แอนเดรียส ปีเตอร์ เบิร์นสตอร์ฟ
Andreas Peter Bernstorff
พ.ศ. 2327
(ค.ศ. 1784)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2340
(ค.ศ. 1797)
  -   คริสเตียน กุนเทอร์ ฟอน เบิร์นสตอร์ฟ
Christian Günther von Bernstorff
22 มิถุนายน พ.ศ. 2340
(ค.ศ. 1797)
พ.ศ. 2353
(ค.ศ. 1810)
  -  

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6
King Frederick VI
13 มีนาคม พ.ศ. 2351 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1808 - ค.ศ. 1839)
  -   เฟรเดอริค โมล์ทเก
Frederik Moltke
พ.ศ. 2353
(ค.ศ. 1810)
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
  -   เฟรดริค จูเลียส คาอัส
Fredrik Julius Kaas
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
  -   โจอาคิม ก็อดสเก โมล์ทเก
Joachim Godske Moltke
พ.ศ. 2357
(ค.ศ. 1814)
24 สิงหาคม พ.ศ. 2361
(ค.ศ. 1818)
  -   เอิร์นส์ ไฮน์ริช ฟอน ชฮิมเมลมานน์
Ernst Heinrich von Schimmelmann
พ.ศ. 2361
(ค.ศ. 1818)
พ.ศ. 2367
(ค.ศ. 1824)
  -   ออตโต โจอาคิม โมล์ทเก
Otto Joachim Moltke
พ.ศ. 2367
(ค.ศ. 1824)
พ.ศ. 2385
(ค.ศ. 1842)
  -  

พระเจ้าคริสเตียนที่ 8
King Christian VIII
13 มีนาคม พ.ศ. 2351 - 20 มกราคม พ.ศ. 2382
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1848)
  -   พอล คริสเตียน สเตมานน์
Poul Christian Stemann
พ.ศ. 2385
(ค.ศ. 1842)
22 มีนาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
  -  

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7
King Frederick VII
20 มกราคม พ.ศ. 2382 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1863)

รายนามนายกรัฐมนตรี Prime Ministers (พ.ศ. 2391 - พ.ศ. 2398) แก้

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พรรคการเมือง การเลือกตั้ง รัฐบาล พระประมุข
  1   อดัม วิลเฮล์ม โมล์ทเก
Adam Wilhelm Moltke
22 มีนาคม พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
- - โมล์ทเก 1  

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7
King Frederick VII
20 มกราคม พ.ศ. 2382 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1863)
  (1) 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2391
(ค.ศ. 1848)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
พ.ศ. 2392
(ค.ศ. 1849)
โมล์ทเก 2
  (1) 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
- โมล์ทเก 3
  (1) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2394
(ค.ศ. 1851)
27 มกราคม พ.ศ. 2395
(ค.ศ. 1852)
- โมล์ทเก 4
  2   คริสเตียน อัลแบรชท์ บลูห์ม
Christian Albrecht Bluhme
27 มกราคม พ.ศ. 2395
(ค.ศ. 1852)
21 เมษายน พ.ศ. 2396
(ค.ศ. 1853)
- พ.ศ. 2395, กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2396
(ค.ศ. 1852, กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1853)
บลูห์ม 1
  3   แอนเดอรส์ แซนโด อูร์สเต็ด
Anders Sandøe Ørsted
21 เมษายน พ.ศ. 2396
(ค.ศ. 1853)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2397
(ค.ศ. 1854)
- พฤษภาคม พ.ศ. 2396
(พฤษภาคม ค.ศ. 1853)
อูร์สเต็ด
  4   ปีเตอร์ จอร์จ แบง
Peter Georg Bang
12 ธันวาคม พ.ศ. 2397
(ค.ศ. 1854)
12 ตุลาคม พ.ศ. 2398
(ค.ศ. 1855)
- พ.ศ. 2397
(ค.ศ. 1854)
แบง

รายนามประธานคณะกรรมการ Council Presidents (พ.ศ. 2398 - พ.ศ. 2461) แก้

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พรรคการเมือง การเลือกตั้ง รัฐบาล พระประมุข
  4   ปีเตอร์ จอร์จ แบง
Peter Georg Bang
12 ตุลาคม พ.ศ. 2398
(ค.ศ. 1855)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2399
(ค.ศ. 1856)
- - แบง  

พระเจ้าเฟรเดอริคที่ 7
King Frederick VII
20 มกราคม พ.ศ. 2382 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1839 - ค.ศ. 1863)
  5   คาร์ล คริสตอฟเฟอร์ จอร์จ แอนเดร
Carl Christoffer Georg Andræ
18 ตุลาคม พ.ศ. 2399
(ค.ศ. 1856)
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2400
(ค.ศ. 1857)
- - แอน
เดร
  6   คาร์ล คริสเตียน ฮอลล์
Carl Christian Hall
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2400
(ค.ศ. 1857)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2402
(ค.ศ. 1859)
เสรีนิยมแห่งชาติ
National Liberal
- ฮอลล์ 1
  7   คาร์ล เอ็ดวาร์ด ร็อตวิตต์
Carl Edvard Rotwitt
2 ธันวาคม พ.ศ. 2402
(ค.ศ. 1859)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2403
(ค.ศ. 1860)[2]
- - ร็อตวิตต์
  (6)   คาร์ล คริสเตียน ฮอลล์
Carl Christian Hall
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2403
(ค.ศ. 1860)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1863)
เสรีนิยมแห่งชาติ
National Liberal
พ.ศ. 2404
(ค.ศ. 1861)
ฮอลล์ 2
  (6)  

พระเจ้าคริสเตียนที่ 9
King Christian IX
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 - 29 มกราคม พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1863 - ค.ศ. 1906)
  8   ดิทเลฟ ก็อทฮาร์ด มอนราด
Ditlev Gothard Monrad
31 ธันวาคม พ.ศ. 2406
(ค.ศ. 1863)
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2407
(ค.ศ. 1864)
เสรีนิยมแห่งชาติ
National Liberal
- มอนราด
  (2)   คริสเตียน อัลแบรชท์ บลูห์ม
Christian Albrecht Bluhme
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2407
(ค.ศ. 1864)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408
(ค.ศ. 1865)
- พ.ศ. 2407
(ค.ศ. 1864)
บลูห์ม 2
  9   คริสเตียน อีมิล ฟริจส์
Christian Emil Frijs
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408
(ค.ศ. 1865)
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
- มิถุนายน พ.ศ. 2407,
ตุลาคม พ.ศ. 2407,
พ.ศ. 2409
(มิถุนายน ค.ศ. 1866,
ตุลาคม ค.ศ. 1866,
ค.ศ. 1869)
ฟริจส์
  10   ลุดวิก ฮ็อลชไตน์-โฮลสเตนบอร์ก
Ludvig Holstein-Holsteinborg
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2413
(ค.ศ. 1870)
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
(ค.ศ. 1874)
- พ.ศ. 2415,
พ.ศ. 2416
(ค.ศ. 1872,
ค.ศ. 1873)
ฮ็อลชไตน์-โฮลสเตนบอร์ก
  11   คริสเต็น แอนเดรียส ฟอนเนสเบช
Christen Andreas Fonnesbech
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
(ค.ศ. 1874)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2418
(ค.ศ. 1875)
- - ฟอนเนสเบช
  12   จาค็อบ บรอนนัม สคาเวเนียส เอสทรัป
Jacob Brønnum Scavenius Estrup
11 มิถุนายน พ.ศ. 2418
(ค.ศ. 1875)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2437
(ค.ศ. 1894)
โฮ็จเร
Højre
พ.ศ. 2419,
พ.ศ. 2422,
พฤษภาคม พ.ศ. 2424,
กรกฎาคม พ.ศ. 2424,
พ.ศ. 2427,
พ.ศ. 2430,
พ.ศ. 2433,
พ.ศ. 2435
(ค.ศ. 1876,
ค.ศ. 1879,
พฤษภาคม ค.ศ. 1881,
กรกฎาคม ค.ศ. 1881,
ค.ศ. 1884,
ค.ศ. 1887,
ค.ศ. 1890,
ค.ศ. 1892)
เอสทรัป
H
  13   เท็ก รีทซ์-ท็อท
Tage Reedtz-Thott
7 สิงหาคม พ.ศ. 2437
(ค.ศ. 1894)
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1897)
โฮ็จเร
Højre
พ.ศ. 2438
(ค.ศ. 1895)
รีทซ์-ท็อท
H
  14   ฮูโก เอ็กมอนท์ โฮร์ริง
Hugo Egmont Hørring
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2440
(ค.ศ. 1897)
27 เมษายน พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
โฮ็จเร
Højre
พ.ศ. 2441
(ค.ศ. 1898)
โฮร์ริง
H
  15   ฮานนิบาล ซีเฮสแต็ด
Hannibal Sehested
27 เมษายน พ.ศ. 2443
(ค.ศ. 1900)
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
โฮ็จเร
Højre
- ซีเฮสแต็ด
H
  16   โจฮัน เฮนริก ดันท์เซอร์
Johan Henrik Deuntzer
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2444
(ค.ศ. 1901)
14 มกราคม พ.ศ. 2448
(ค.ศ. 1905)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2444,
พ.ศ. 2446
(ค.ศ. 1901,
ค.ศ. 1903)
ดันท์เซอร์
V
  17   เจนส์ คริสเตียน คริสเต็นเซน
Jens Christian Christensen
14 มกราคม พ.ศ. 2448
(ค.ศ. 1905)
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2449
(ค.ศ. 1906)
คริสเต็นเซน 1
V
  (17)  

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8
King Frederick VIII
29 มกราคม พ.ศ. 2449 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1906 - ค.ศ. 1912)
  (17) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
12 ตุลาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
- คริสเต็นเซน 2
V
  18   นีเอลส์ นีเออร์การ์ด
Niels Neergaard
12 ตุลาคม พ.ศ. 2451
(ค.ศ. 1908)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
- นีเออร์การ์ด 1
V
  19   ลุดวิก ฮ็อลชไตน์-ลีเดรบอร์ก
Ludvig Holstein-Ledreborg
16 สิงหาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
28 ตุลาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
ฮ็อลชไตน์-ลีเดรบอร์ก
V
  20   คาร์ล ธีโอดอร์ ซาห์เล
Carl Theodor Zahle
28 ตุลาคม พ.ศ. 2452
(ค.ศ. 1909)
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2453
(ค.ศ. 1910)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
- ซาห์เล 1
R
  21   เคลาส์ เบิร์นท์เซน
Klaus Berntsen
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2453
(ค.ศ. 1910)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
ปฏิรูปเวนสเตร
Venstre Reform Party
พ.ศ. 2453
(ค.ศ. 1910)
เบิร์นท์เซน
V
  (21)  

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10
King Christian X
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 - 20 เมษายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1912 - ค.ศ. 1947)
  (20)   คาร์ล ธีโอดอร์ ซาห์เล
Carl Theodor Zahle
21 มิถุนายน พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)
20 เมษายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
พ.ศ. 2456
พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1913
ค.ศ. 1915)
ซาห์เล 2
R

รายนาม"รัฐมนตรี" Ministers of State (พ.ศ. 2461 - ปัจจุบัน) แก้

คนที่ รูป รายนาม เริ่มวาระ วาระสิ้นสุด พรรคการเมือง การเลือกตั้ง รัฐบาล พระประมุข
  (20)   คาร์ล ธีโอดอร์ ซาห์เล
Carl Theodor Zahle
21 เมษายน พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
30 มีนาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)
ซาห์เล 2
R
 

พระเจ้าคริสเตียนที่ 10
King Christian X
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 - 20 เมษายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1912 - ค.ศ. 1947)
  22   ออตโต ลีบ
Otto Liebe
30 มีนาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
5 เมษายน พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
- - ลีบ
รัฐบาลเฉพาะกาล
  23   ไมเคิล พีเดอร์เซน ฟรีอิส
Michael Pedersen Friis
5 เมษายน พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
- - ฟรีอิส
รัฐบาลเฉพาะกาล
  (18)   นีเอลส์ นีเออร์การ์ด
Niels Neergaard
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
เวนสเตร
Venstre
เมษายน พ.ศ. 2463
กรกฎาคม พ.ศ. 2463
กันยายน พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1920)
นีเออร์การ์ด 2
V
  (18) 9 ตุลาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)
23 เมษายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
- นีเออร์การ์ด 3
V
  24   ธอร์วัลด์ สเตาเนง
Thorvald Stauning
23 เมษายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
14 ธันวาคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)
สเตาเนง 1
S
  25   โธมัส เมดเซน-มิกดัล
Thomas Madsen-Mygdal
14 ธันวาคม พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)
30 เมษายน พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1926)
เมดเซน-มิกดัล
V
  (24)   ธอร์วัลด์ สเตาเนง
Thorvald Stauning
30 เมษายน พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2472
พ.ศ. 2475
(ค.ศ. 1929
ค.ศ. 1932)
สเตาเนง 2
S - R
  (24) 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)
15 กันยายน พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)
สเตาเนง 3
S - R
  (24) 15 กันยายน พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
10 เมษายน พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)
สเตาเนง 4
S - R
  (24) 10 เมษายน พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
- สเตาเนง 5
รัฐบาลเอกภาพ
  (24) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)[3]
- สเตาเนง 6
รัฐบาลเอกภาพ
  26   วิลเฮล์ม บูห์ล
Vilhelm Buhl
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- บูห์ล 1
รัฐบาลเอกภาพ
  27   อีริค สคาเวเนียส
Erik Scavenius
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
(ค.ศ. 1942)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2486
(ค.ศ. 1943)[4]
- พ.ศ. 2486
(ค.ศ. 1943)
สคาเวเนียส
รัฐบาลเอกภาพ
  - - ไม่มีรัฐบาลเดนมาร์ก ตำแหน่งอยู่ภายใต้เลขาธิการถาวร 29 สิงหาคม พ.ศ. 2486
(ค.ศ. 1943)[4]
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
- -
  (26)   วิลเฮล์ม บูห์ล
Vilhelm Buhl
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- บูห์ล 2
รัฐบาลเอกภาพ
  28   คนุต คริสเตนเซน
Knud Kristensen
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2488
(ค.ศ. 1945)
คริสเตนเซน
V
  (28)  

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9
King Frederick IX
20 เมษายน พ.ศ. 2490 - 14 มกราคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1947 - ค.ศ. 1972)
  29   ฮันส์ เฮ็ดทอฟท์
Hans Hedtoft
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
30 ตุลาคม พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2490
(ค.ศ. 1947)
เฮ็ดทอฟท์ 1
S
  30   อีริค อีริคเซน
Erik Eriksen
30 ตุลาคม พ.ศ. 2493
(ค.ศ. 1950)
30 กันยายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2493
เมษายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1950
ค.ศ. 1953)
อีริคเซน
V - K
  (29)   ฮันส์ เฮ็ดทอฟท์
Hans Hedtoft
30 กันยายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
29 มกราคม พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)[5]
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
กันยายน พ.ศ. 2496
(ค.ศ. 1953)
เฮ็ดทอฟท์ 2
S
  31   ฮันส์ คริสเตียน ฮันเซน
Hans Christian Hansen
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
(ค.ศ. 1955)
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- ฮันเซน 1
S
  (31) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)[6]
พ.ศ. 2500
(ค.ศ. 1957)
ฮันเซน 2
S - R - E
  32   วิกโก แคมป์มานน์
Viggo Kampmann
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- แคมป์มานน์ 1
S - R - E
  (32) 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
3 กันยายน พ.ศ. 2505
(ค.ศ. 1962)
พ.ศ. 2503
(ค.ศ. 1960)
แคมป์มานน์ 2
S - R
  33   เจนส์ ออตโต คร้าก
Jens Otto Krag
3 กันยายน พ.ศ. 2505
(ค.ศ. 1962)
29 กันยายน พ.ศ. 2508
(ค.ศ. 1964)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- คร้าก 1
S - R
  (33) 29 กันยายน พ.ศ. 2508
(ค.ศ. 1964)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
(ค.ศ. 1968)
พ.ศ. 2507
(ค.ศ. 1964)
คร้าก 2
S
  34   ฮิลมาร์ บรุนส์การ์ด
Hilmar Baunsgaard
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511
(ค.ศ. 1968)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2514
(ค.ศ. 1971)
สังคมเสรีนิยมเดนมาร์ก
Danish Social Liberal Party
พ.ศ. 2511
(ค.ศ. 1968)
บรุนส์การ์ด
R - K - V
  (33)   เจนส์ ออตโต คร้าก
Jens Otto Krag
11 ตุลาคม พ.ศ. 2514
(ค.ศ. 1971)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2514
(ค.ศ. 1971)
คร้าก 3
S
  (33)  

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2
Queen Margrethe II
14 มกราคม พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน
(ค.ศ. 1972 - ปัจจุบัน)
  35   อันเกอร์ โจร์เกนเซน
Anker Jørgensen
5 ตุลาคม พ.ศ. 2515
(ค.ศ. 1972)
19 ธันวาคม พ.ศ. 2516
(ค.ศ. 1973)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- โจร์เกนเซน 1
S
  36   เพาล์ ฮาร์ทลิง
Poul Hartling
19 ธันวาคม พ.ศ. 2516
(ค.ศ. 1973)
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2516
(ค.ศ. 1973)
ฮาร์ทลิง
V
  (35)   อันเกอร์ โจร์เกนเซน
Anker Jørgensen
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975)
30 สิงหาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2518
(ค.ศ. 1975)
โจร์เกนเซน 2
S - V
  (35) 30 สิงหาคม พ.ศ. 2521
(ค.ศ. 1978)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
พ.ศ. 2520
(ค.ศ. 1977)
โจร์เกนเซน 3
S - V
  (35) 26 ตุลาคม พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
30 ธันวาคม พ.ศ. 2524
(ค.ศ. 1981)
พ.ศ. 2522
(ค.ศ. 1979)
โจร์เกนเซน 4
S
  (35) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2524
(ค.ศ. 1981)
10 กันยายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
พ.ศ. 2524
(ค.ศ. 1981)
โจร์เกนเซน 5
S
  37   เพาล์ ชลูเทอร์
Poul Schlüter
10 กันยายน พ.ศ. 2525
(ค.ศ. 1982)
10 กันยายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
อนุรักษนิยม
Conservative
พ.ศ. 2527
(ค.ศ. 1984)
ชลูเทอร์ 1
K - V - CD - Kd
  (37) 10 กันยายน พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
3 มิถุนายน พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988)
พ.ศ. 2530
(ค.ศ. 1987)
ชลูเทอร์ 2
K - V - CD - Kd
  (37) 3 มิถุนายน พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988)
18 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988)
ชลูเทอร์ 3
K - V - R
  (37) 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
25 มกราคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
พ.ศ. 2533
(ค.ศ. 1990)
ชลูเทอร์ 4
K - V
  38   เพาล์ นีรัป รัสมุสเซิน
Poul Nyrup Rasmussen
25 มกราคม พ.ศ. 2536
(ค.ศ. 1993)
27 กันยายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
- พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 1
S - CD - R - Kd
  (38) 27 กันยายน พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
30 ธันวาคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
พ.ศ. 2537
(ค.ศ. 1994)
พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 2
S - R - CD
  (38) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2539
(ค.ศ. 1996)
23 มีนาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
- พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 3
S - R
  (38) 23 มีนาคม พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
พ.ศ. 2541
(ค.ศ. 1998)
พี.เอ็น.รัสมุสเซิน 4
S - R
  39   แอนเดอรส์ ฟ็อกห์ รัสมุสเซิน
Anders Fogh Rasmussen
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2544
(ค.ศ. 2001)
เอ.เอฟ.รัสมุสเซิน 1
V - K
  (39) 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
เอ.เอฟ.รัสมุสเซิน 2
V - K
  (39) 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
5 เมษายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
เอ.เอฟ.รัสมุสเซิน 3
V - K
  40   ลาร์ส เลิกเกอ รัสมุสเซิน
Lars Løkke Rasmussen
5 เมษายน พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
เวนสเตร
Venstre
- แอล.แอล.รัสมุสเซิน 1
V - K
  41   เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต
Helle Thorning-Schmidt
สังคมนิยมประชาธิปไตย
Social Democrat
พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต 1
S - R - SF
  (41) - เฮลเลอ ทัวนิง-สมิต 2
S - R
  (40)   ลาร์ส เลิกเกอ รัสมุสเซิน
Lars Løkke Rasmussen
28 มิถุนายน พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015)
27 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(ค.ศ. 2019)
เวนสเตร
Venstre
พ.ศ. 2558 แอล.แอล.รัสมุสเซิน 2
V
  42 เมตเต เฟรเดอริกเซ Mette Frederiksen 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) อยู่ในวาระ สังคมนิยมประชาธิปไตย

Social Democrat

พ.ศ. 2562 เฟรเดอริกเซน

S

ช่วงเวลา (ตั้งแต่ค.ศ. 1848) แก้

Lars Løkke RasmussenHelle Thorning-SchmidtLars Løkke RasmussenAnders Fogh RasmussenPoul Nyrup RasmussenPoul SchlüterAnker JørgensenPoul HartlingAnker JørgensenJens Otto KragHilmar BaunsgaardJens Otto KragViggo KampmannHans Christian HansenHans HedtoftErik EriksenHans HedtoftKnud KristensenVilhelm BuhlErik ScaveniusVilhelm BuhlThorvald StauningThomas Madsen-MygdalThorvald StauningNiels NeergaardMichael Pedersen FriisOtto LiebeCarl Theodor ZahleKlaus BerntsenCarl Theodor ZahleLudvig Holstein-LedreborgNiels NeergaardJens Christian ChristensenJohan Henrik DeuntzerHannibal Sehested (council president)Hugo Egmont HørringTage Reedtz-ThottJacob Brønnum Scavenius EstrupChristen Andreas FonnesbechLudvig Holstein-HolsteinborgChristian Emil FrijsChristian Albrecht BluhmeDitlev Gothard MonradCarl Christian HallCarl Edvard RotwittCarl Christian HallCarl Christoffer Georg AndræPeter Georg BangAnders Sandøe ØrstedChristian Albrecht BluhmeAdam Wilhelm Moltke

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Different authorities provide contradictory accounts as to whether the period of Ludvig's occupation of the office in fact overlapped with that of his successor.
  2. Carl Edvard Rotwitt died in office. Carl Frederik Blixen-Finecke was Acting Prime Minister 8 February 1860-24 February 1860.
  3. Thorvald Stauning died in office. His successor was appointed the following day.
  4. 4.0 4.1 On 29 August 1943, the Danish government resigned, refusing to grant further concessions to Nazi Germany. All government operations were assumed by the permanent secretaries of the individual departments, and this arrangement lasted until the Liberation of Denmark on 5 May 1945. Since King Christian X never accepted the resignation of the government, it existed de jure until a new cabinet was formed on 5 May 1945.
  5. Hans Hedtoft died in office. His successor was appointed three days later.
  6. Hans Christian Hansen died in office. His successor was appointed two days later.