พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้ากอร์มดิโอลด์)

พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส (เดนมาร์ก: Gorm den Gamle, นอร์สเก่า: Gormr gamli, ละติน: Gormus Senex; พระราชสมภพ ป.  ค.ศ. 900) เป็นพระมหากษัตริย์เดนมาร์ก ครองราชย์ตั้งแต่ ป.  ค.ศ. 936 จนกระทั่งสวรรคตใน ป.  ค.ศ. 958 พระองค์ทรงปกครองจากเยลลิง และทรงสร้างศิลาเยลลิงเพื่อเป็นพระเกียรติแก่ไธรา เดนเนบอดพระชายาของพระองค์ พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อป. ก่อน ค.ศ. 900 และเสด็จสวรรคตป.  ค.ศ. 958

พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส
พระเจ้ากอร์มทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระราชโอรส เจ้าชายคนุต วาดโดยออกุสต์ คาร์ล วิลเฮลม์ ทรอม์เซน
พระมหากษัตริย์เดนมาร์ก
ครองราชย์ป.  ค.ศ. 936ป.  ค.ศ. 958
ก่อนหน้าพระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1 (กึ่งตํานาน)
ถัดไปพระเจ้าฮารัลด์ที่ 1
คู่อภิเษกไธรา เดนเนบอด
พระราชบุตร
รายละเอียด
พระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท
คนุต เดนเนอาส
กันฮิลด์ มารดาแห่งปวงกษัตริย์
สตรุด์–ฮารัลด์
ทอคเค กอร์มสัน
ราชวงศ์นีทลินกา
พระราชบิดาพระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1 (กึ่งตํานาน)
พระราชมารดาไม่ทราบ
ศาสนาเทพยดานอร์ส
ก่อนหน้า พระเจ้ากอร์มผู้อาวุโส ถัดไป
พระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1
(กึ่งตํานาน)

พระมหากษัตริย์เดนมาร์ก
(ราชวงศ์นีทลินกา)

(ค.ศ. 936 – 958)
พระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท