พระเจ้ากอร์มดิโอลด์

พระเจ้ากอร์มดิโอลด์ (เดนมาร์ก: Gorm den Gamle, นอร์สเก่า: Gormr gamli, ละติน: Gormus Senex) เป็นพระมหากษัตริย์เดนมาร์ก ทรงปกครองตั้งแต่ ป.  ค.ศ. 936 จนกระทั่งสวรรคตใน ป.  ค.ศ. 958 พระองค์ทรงปกครองจากเยลลิง และทรงสร้างศิลาเยลลิงเพื่อเป็นพระเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีไธรา เดนเนบอดผู้เป็นพระชายาของพระองค์ พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อประมาณก่อน ค.ศ. 900 และเสด็จสวรรคตประมาณ ค.ศ. 958

พระเจ้ากอร์มดิโอลด์
August Thomsen - Thyra Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle Underretning om hans Søn Knuds Død.png
พระเจ้ากอร์มทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระราชโอรส เจ้าชายคนุต ภาพวาดโดยออกุสต์ คาร์ล วิลเฮลม์ ทรอม์เซน (August Carl Vilhelm Thomsen)
พระมหากษัตริย์เดนมาร์ก
ครองราชย์ประมาณ ค.ศ. 936 – ประมาณ ค.ศ. 958
ก่อนหน้าพระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1 (กึ่งตํานาน)
ถัดไปพระเจ้าฮารัลด์ที่ 1
คู่อภิเษกไธรา เดนเนบอด
พระราชบุตร
รายละเอียด
พระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท
คนุต เดนเนอาส
กันฮิลด์ มารดาแห่งปวงกษัตริย์
สตรุด์–ฮารัลด์
ทอคเค กอร์มสัน
ราชวงศ์นีทลินกา
พระราชบิดาพระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1 (กึ่งตํานาน)
พระราชมารดาไม่ทราบ
ศาสนาเทพยดานอร์ส
ก่อนหน้า พระเจ้ากอร์มดิโอลด์ ถัดไป
พระเจ้าฮาร์ทาคนุตที่ 1
(กึ่งตํานาน)
2leftarrow.png Insigne Danicum.svg
กษัตริย์แห่งเดนมาร์ก
(ราชวงศ์นีทลินกา)

(ค.ศ. 936 – ค.ศ. 958)
2rightarrow.png พระเจ้าฮารัลด์ บลูทูท