ผู้ใช้คนนี้เขียนวิกิพีเดียมาแล้วเป็นเวลา
9 ปี 7 เดือน 11 วัน
ผู้ใช้คนนี้นอนไม่เป็นเวลา
เนื่องจากการแก้ไขวิกิพีเดีย
ผู้ใช้นี้มีส่วนร่วมใน Wikipedia Asian Month
500ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์