วิกิคำคม

เว็บไซต์วิกิที่เก็บรวบรวมคำคมต่าง ๆ ดูแลโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย

วิกิคำคม (อังกฤษ: Wikiquote) เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย โดยมีเป้าหมายรวบรวมคำคมจากบุคคลสำคัญ คำสุภาษิตและคำพังเพยจากทั่วมุมโลก โดยในวิกิคำคมจะมีการใช้งานทั้งหมดเป็นภาษาไทย ซึ่งข้อความบางส่วนดัดแปลง หรือแปลความมาจากวิกิคำคมในภาษาอื่น วิกิคำคมใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เดียวกันกับวิกิพีเดีย

วิกิคำคม
ตราสัญลักษณ์วิกิคำคม
ตราสัญลักษณ์วิกิคำคม
ภาพจับหน้าจอของโฮมเพจ wikiquote.org
ประเภทพื้นที่เก็บรวบรวมคำกล่าวอ้าง
ภาษาที่ใช้ได้หลายภาษา
เจ้าของมูลนิธิวิกิมีเดีย
สร้างโดยแดเนียล อัลสตัน เบรียน วิบเบอร์ และชุมชนวิกิมีเดีย
ยูอาร์แอลwww.wikiquote.org
เชิงพาณิชย์ไม่
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้