วิกิพจนานุกรม

เว็บไซต์พจนานุกรมภาษาและพหุภาษาเนื้อหาเสรีโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย
สัญลักษณ์ของวิกิพจนานุกรม

วิกิพจนานุกรม เป็นโครงการหนึ่งในโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดีย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "วิกชันนารี" (Wiktionary) โดยมีเป้าหมายรวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยค จากทั่วมุมโลก โดยมีการแปลความหมายของคำหรือประโยคนั้นๆ และแปลในหลายๆ ภาษา เปรียบเสมือนดิกชันนารีทุกภาษาในเว็บเดียวกัน

การทำงานของโปรแกรมคล้ายคลึงกับวิกิพีเดีย โดยที่ใครก็ได้สามารถเขียนและแก้ไข ข้อความภายในเว็บ และโปรแกรมรับรองตัวอักษรของทุกภาษาโดยใช้รหัส Unicode วิกิพจนานุกรมใช้ซอฟต์แวร์ มีเดียวิกิซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เดียวกันกับวิกิพีเดีย

ตัวอย่าง คำว่า ฉันรักคุณ ในวิกิพจนานุกรม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • วิกิพจนานุกรมภาษาไทย