วิกิพจนานุกรม

เว็บไซต์พจนานุกรมภาษาและพหุภาษาเนื้อหาเสรีโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย

วิกิพจนานุกรม เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดีย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "วิกชันนารี" (Wiktionary) โดยมีเป้าหมายรวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยค พร้อมคำอ่าน ความหมาย คำที่เกี่ยวข้อง และคำแปลในภาษาอื่น เปรียบเสมือนพจนานุกรมทุกภาษาในที่เดียวกัน

สัญลักษณ์ของวิกิพจนานุกรม

การทำงานของเว็บไซต์คล้ายกับวิกิพีเดียที่เปิดให้ใครก็ได้สามารถเพิ่มและแก้ไขเนื้อหา โดยรับรองตัวอักษรของทุกภาษาที่รหัสยูนิโคดรองรับ วิกิพจนานุกรมใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิเช่นเดียวกับวิกิพีเดีย

ตัวอย่าง คำว่า ฉันรักคุณ ในวิกิพจนานุกรม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • วิกิพจนานุกรมภาษาไทย