จฺวิ้น (จีน: ; พินอิน: jùn) เป็นเขตปกครองในประวัติศาสตร์จีน ใช้มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตะวันออก (ประมาณศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล) จนถึงต้นราชวงศ์ถัง (ประมาณศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาล) ประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งได้รับเขตปกครองนี้ไปปรับใช้ด้วย

จฺวิ้น
ภาษาจีน
เขตปกครองแบบจฺวิ้นและโจวในสมัยราชวงศ์ฮั่น ค.ศ. 219