วัดเทพลีลา

วัดในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วัดเทพลีลา หรือชื่อเดิมคือ วัดตึก เป็นพระอารามหลวงชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย[1] ตั้งอยู่ในแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ริมคลองแสนแสบ

วัดเทพลีลา
วัดเทพลีลา
แผนที่
ที่ตั้งถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นผู้ดูแลการขุดคลองแสนแสบ ในระหว่างที่ขุดคลองบางขนากนั้น นายทหารได้พบพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัย เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงให้สร้างวัดขึ้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 2381–2382 ก่อนหน้าที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จะยกทัพไปเมืองพระตะบอง ภายหลังสร้างวัดแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลาที่ประดิษฐานที่ริมคลองแสนแสบองค์นั้นมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และตั้งชื่อวัดว่า วัดเทพลีลา

โบราณสถานสำคัญในวัดเทพลีลา ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้แก่ พระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองทรงเครื่อง ด้านหน้าพระวิหารหลังเก่า ซึ่งมีลักษณะรูปแบบเป็นพระเจดีย์ศิลปะร่วมสมัยรัชกาลที่ 3[2]

ในปี พ.ศ. 2549 มีการยกฐานะวัดเทพลีลาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี[3] เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระเทพรัตนากร (ประสาร เตชสีโล)[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "รายชื่อวัดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร".
  2. "วัดเทพลีลา วัดของเจ้าพระยาบดินทรเดชา ที่สร้างคราวขุดคลอง "แสนแสบ"". ศิลปวัฒนธรรม. 23 กันยายน 2562.
  3. สมาน สุดโต (3 กุมภาพันธ์ 2553). "สำนักเรียนวัดเทพลีลา แชมป์เปรียญเอก2552". โพสต์ทูเดย์.
  4. "พระเทพรัตนากร เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา". ข่าวสด. 13 พฤศจิกายน 2559.