รายนามศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชัญ

รายนามศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันสถาปนาโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428 โดยบาทหลวง เอมิล ออกัสต์ กอลมเบต์

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ หรือที่เรียกกันว่า "อัสสัมชนิก - Assumptionist" หรือ "โอแม็ก" (OMAC- Old Man Assumption College) คือคำที่ใช้เรียกบุคคลที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนอัสสัมชัญมาแล้วกว่า 5 หมื่นคน (ทั้งมีชีวิตและเสียชีวิตไปแล้ว) อ้างอิงจากเลขประจำตัว ในบทความนี้นำเสนอข้อมูลสรุปศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงบางส่วน พร้อมกับเหตุผลกำกับ จำแนกตามสาขาอาชีพดังนี้

ราชวงศ์แก้ไข

ภาพ ชื่อ รหัสประจำตัว รายละเอียด
  เจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ อสช 7879 โอรสเจ้านครเชียงใหม่
  เจ้าไชยสุริวงศ์ ณ เชียงใหม่ เกิดในสายตระกูลเจ้าเจ็ดตน ซึ่งมีพระยาสุลวฦาชัยสงคราม หรือเจ้าหนานทิพย์ช้าง ผู้เป็นบรรพบุรุษของเจ้าชาย 7 องค์ ที่เป็นต้นสกุลสำคัญฝ่ายเหนือ

การเมืองและงานราชการแก้ไข

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แก้ไข

ภาพ ชื่อ รหัสประจำตัว รายละเอียด
  พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) อสช 971 อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 15 ปี, อดีตสมาชิกสภากรรมการองคมนตรีในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7
  พลตำรวจเอกอดุล อดุลเดชจรัส (หลวงอดุลเดชจรัส) อสช 1257 อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 9

องคมนตรีแก้ไข

ภาพ ชื่อ รหัสประจำตัว รายละเอียด
พลตำรวจโทพระยาอธิกรณ์ประกาศ (หลุย จาติกวณิช) อสช 46 อดีตองคมนตรี, อดีตอธิบดีกรมตำรวจภูธร (ปัจจุบันคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ), อดีตปลัดกรมสรรพการ
มหาอำมาตย์ตรี พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ผ่อง โชติกะพุกกณะ) อสช 85 อดีตสภากรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7, อดีตพระยายืนชิงช้า ปีมะเมีย พ.ศ. 2473 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 (ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย โล้ชิงช้า)
พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) อสช 299 อดีตองคมนตรี, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย, อดีตพระยายืนชิงช้า ปีระกา พ.ศ. 2464 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 (ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย โล้ชิงช้า)
มหาอำมาตย์ตรี พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์) อสช 651 อดีตสภากรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7, อดีตพระยายืนชิงช้า ปีมะเส็ง พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 (ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย โล้ชิงช้า), อดีตนายกเนติบัณฑิตยสภา, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรมคนสุดท้ายในสมัยราชาธิปไตยพ.ศ. 2470 - 2475, อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกในสมัยประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 - 2479, อดีตวุฒิสมาชิกพ.ศ. 2490 - 2492
พระยาเพชรฎา (สอาด ณ ป้อมเพชร) อสช 714 สภากรรมการองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) อสช 771 เจ้าพระยาคนสุดท้ายของประเทศไทย อดีตประธานองคมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานรัฐสภา เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา รัฐมนตรี (เสนาบดี) หลายกระทรวง ผู้ก่อตั้งบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด
  พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา สมบัติศิริ) อสช 918 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำประเทศญี่ปุ่น และองคมนตรีไทย
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) อสช 961 นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
  พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) อสช 971 อดีตอภิรัฐมนตรีและองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 โดยท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรียาวนานติดต่อกันถึง 29 ปี, อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลตุลาการต่างประเทศ, อดีตอธิบดีกรมอัยการ, อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัย
  พลตำรวจเอกอดุล อดุลเดชจรัส (หลวงอดุลเดชจรัส) อสช 1257 -
พระยาชลมารค์วิจารณ์ (หม่อมหลวงพงษ์ สนิทวงศ์) อสช 1369
  พันเอก พระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล) อสช 1679 อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9, อดีตสภากรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, เนติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อสช 3570 อดีตประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานศาลฎีกา อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  สันติ ทักราล องคมนตรี อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
  พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ อสช 18171[1] องคมนตรี อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

นายกรัฐมนตรีแก้ไข

ภาพ ชื่อ รหัสประจำตัว รายละเอียด
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) อสช 961 นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
  หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อสช 2990 นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 6
  พันตรี ควง อภัยวงศ์ อสช 3567 นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 4
  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ อสช 3570 นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 12

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีแก้ไข

 • รองนายกรัฐมนตรี
  • พลตำรวจเอกอดุล อดุลเดชจรัส (หลวงอดุลเดชจรัส) อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 องคมนตรี รองนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมตำรวจ ผู้บัญชาการทหารบก
  • ศาสตราจารย์ ดร.สมภพ โหตระกิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
  • ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5 สมัย, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 สมัย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, เอกอัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่น, คณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ นายกองใหญ่ ดร.โภคิน พลกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา
  • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำนวย วีรวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  • ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตอธิบดีกรมสรรพากร อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์
  • นายกองใหญ่ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรองนายกรัฐมนตรีรักษาการณ์นายกรัฐมนตรีแทนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
  • กิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร อดีตรองคณบดี และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
  • ศาสตราจารย์ ชัยเกษม นิติสิริ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตอัยการสูงสุด และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562-ปัจจุบัน
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
  • เล็ก นานา หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์, เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ
  • ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • เกษม จาติกวณิช และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (บุตรอัสสัมชนิก พระยาอธิกรณ์ประกาศ)
  • อบ วสุรัตน์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • อบ วสุรัตน์ และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
  • กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร อดีตรองคณบดี และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงยุติธรรม
  • ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม
  • ศาสตราจารย์ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อดีตอัยการสูงสุด อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์หลักประเทศไทย อดีตประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • อดีตรัฐมนตรี ไม่สังกัดกระทรวง
  • อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) คณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทย ไม่มีการกำหนดกระทรวงต้นสังกัด
 • อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
  • ศาสตราจารย์ ดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 สมัย, รองนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5 สมัย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, เอกอัครราชทูตประจำประเทศญี่ปุ่น, คณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สุรพงษ์ ตรีรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ, วุฒิสมาชิก รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2511, สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดจันทบุรี 3 สมัย ชุดที่ 7, 8, 9 , นายกเทศมนตรี เทศบาลกรุงเทพ คนสุดท้าย, ประธานสภากรุงเทพมหานคร
  • พลตำรวจตรีละม้าย อุทยานานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์
  • น.ท.ทินกร พันธุ์กระวี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกสภา และ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อดีตวุฒิสมาชิก สมาชิกสภานิติบัญญัติ คณบดีคนแรก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา
  • ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
  • ศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล อดีตประธานที่ปรึกษารัฐบาล (พลเอกเปรม) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • เล็ก นานา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
  • ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์
  • พล.ต.สมบัติ รอดโพธิ์ทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  • ดร.ณัฐ อินทรปาณ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • สุชน ชามพูนท อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อสช 14825) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายกราชบัณฑิตยสถาน อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุชาติ เชาว์วิศิษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • อนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • นายกองใหญ่ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ (อสช 28489, AC97) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, เจ้าของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ เลขาธิการพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
  • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (อสช 15530) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
  • พิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของ นายสมัคร สุนทรเวช

ปลัดกระทรวงแก้ไข

 • อดีตปลัดกระทรวง (หมายเหตุ. ก่อน พ.ศ. 2475 เรียกว่าตำแหน่ง ปลัดทูลฉลอง)
  • พระยาศรีธรรมาธิราช (เจิม บุณยรัตพันธุ์) (อสช 299) - อดีตองคมนตรี, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย, อดีตพระยายืนชิงช้า ปีระกา พ.ศ. 2464 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 (ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย โล้ชิงช้า)
  • มหาอำมาตย์ตรี พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์)- อดีตสภากรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7, อดีตพระยายืนชิงช้า ปีมะเส็ง พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 (ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย โล้ชิงช้า), อดีตนายกเนติบัณฑิตยสภา, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรมคนสุดท้ายในสมัยราชาธิปไตยพ.ศ. 2470 - 2475, อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกในสมัยประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 - 2479, อดีตวุฒิสมาชิกพ.ศ. 2490 - 2492
  • นาวาเอก พระยาศราภัยพิพัฒ (เลื่อน ศราภัยวานิช) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม เจ้ากรมเสมียนตรา อดีตวุฒิสมาชิก เลขานุการส่วนพระองค์ตัวของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
  • หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ ระพีพัฒน์ อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงคมนาคม
  • อเนก สิทธิประศาสน์ (AC59) อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • พล.อ.อ.สุวิช จันทประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม
  • สมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
  • นิสสัย เวชชาชีวะ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  • ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  • ศิววงศ์ จังคศิริ อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
  • นายกองใหญ่ อารีย์ วงศ์อารยะ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • ดร.รองพล เจริญพันธุ์ (AC80, ก้ามปู) อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • พล.อ.อ.ประวิช พจนประพันธ์ (AC70) อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม
  • ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อสช 23730 อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย (ดำรงตำแหน่ง ตุลาคม 2551 ถึง 20 มกราคม 2552)
  • นายอภิชาติ ชินวรรโณ (อสช 23603, AC88, รุ่นสองผลัด) อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)
  • นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย(อสช 23692, AC93) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
  • นายกุลิศ สมบัติศิริ (AC94)อธิบดีกรมศุลกากรและปลัดกระทรวงพลังงาน(ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแก้ไข

ภาพ ชื่อ รหัสประจำตัว รายละเอียด
  เสริม วินิจฉัยกุล อสช 3748[2] ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 2
  ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อสช 7036 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 7
  ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อสช 23745 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 19

พระภิกษุ นักบวชแก้ไข

ข้าราชการ ตุลาการ สมาชิกรัฐสภา ฯลฯแก้ไข

 • มหาอำมาตย์ตรี พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์)- อดีตสภากรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7, อดีตพระยายืนชิงช้า ปีมะเส็ง พ.ศ. 2472 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 (ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพระราชพิธีตรียัมปวาย โล้ชิงช้า), อดีตนายกเนติบัณฑิตยสภา, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรมคนสุดท้ายในสมัยราชาธิปไตยพ.ศ. 2470 - 2475, อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกในสมัยประชาธิปไตย พ.ศ. 2475 - 2479, อดีตวุฒิสมาชิกพ.ศ. 2490 - 2492
 • พระยาศรีสกลไกรนุชิต (สวาสดิ์ ภัทรนาวิก) อดีตเจ้ากรมพลำภัง (อดีตอธิบดีกรมการปกครอง), อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, อดีตปลัดมณฑลมหาราษฎร์, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • ศาสตราจารย์วิกรม เมาลานนท์ อดีตประธานศาลฎีกา
 • สันติ ทักราล อดีตประธานศาลฎีกา องคมนตรี
 • ประมาณ ชันซื่อ อดีตประธานศาลฎีกา อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ อดีตประธานวุฒิสภา
 • เสริมพงศ์ วรยิ่งยง (AC2490/AC61) อดีตรองประธานศาลฎีกา, อดีตหัวหน้าคณะศาลฎีกา
 • เกษม บุรินทรามาตย์ (เกษม วรยิ่งยง) (อสช 12861 AC2485/AC56) อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมอัสสัมชัญ
 • ดร.โภคิน พลกุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา
 • พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) อดีตรองประธานวุฒิสภา, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการ, อดีตสมาชิกวุฒิสภา, อดีตอธิบดีกรมที่ดินและโลหกิจ, อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง, อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลมลฑลชุมพร, อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลสุราษฎร์, อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต, อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลวงดำรงดุริตเรข (เอี่ยม เสรีนิยม) ราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7, ผู้ก่อตั้งบริษัทอาคเนย์ประกันภัย
 • ภาวาส บุนนาค อดีตรองราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ 2516, อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 2519, ราชบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม
 • ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา อดีตกรรมการการเลือกตั้ง, อดีตประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกสภา และ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อดีตวุฒิสมาชิก สมาชิกสภานิติบัญญัติ คณบดีคนแรก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อดีตเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา
 • ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำอิตาลี อิสราเอล เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ (กรีก) ณ กรุงเยรูซาเลม (อิสราเอล) ประธานคนแรกของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์), อดีตนายกสมาคมฝรั่งเศสในประเทศไทย, อดีตอธิบดีกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี, อดีตอธิบดีกรมพิธีการ (กรมพิธีการทูตในปัจจุบัน), อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2517, อดีตนายกสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, อดีตตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2518-2519 และ พ.ศ. 2532-2534
 • หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนเธอร์แลนด์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ศาสตราจารย์ ดร.กนต์ธีร์ ศุภมงคล อดีตเอกอัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน, เอกอัครราชทูตคนแรกประจำประเทศออสเตรเลีย, เลขาธิการองค์การ สปอ. (องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์)
 • ศรีภูมิ ศุขเนตร อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ราชรัฐโมนาโกประจำประเทศไทย
 • นิสสัย เวชชาชีวะ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศ
 • ประพจน์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา อดีตเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์
 • อุ้ม เมาลานนท์ อดีตเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ มาเลเซีย พม่า
 • ธฤต จรุงวัฒน์ (อสช. 23606 AC88 รุ่นสองผลัด) อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา, อดีตอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้, อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบราซิล, เอกอัครราชทูตประเทศตุรกี
 • เอก วีสกุล (เอ๊กโป้ย วีสกุล อสช 2267) กรรมการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ, กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ, สมาชิกสภาจังหวัดพระนคร, กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญและเป็นเลขานุการสมาคมอัสสัมชัญคนแรก
 • พันเอก(พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (เดิมชื่อถนัดกิจ คอมันตร์)
 • ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (และรองหัวหน้า) พรรคประชาธิปัตย์ และ อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน
 • ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคมัชฌิมาธิปไตย
 • ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อดีตกรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์, อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประชาชนรู้จักในชื่อ "DrDanCanDo", ผู้ได้รับรางวัล The BrandLaureate Awards 2018 บุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบเชิงบวกอย่างโดดเด่นให้กับโลก
 • ดร.ประกอบ จิรกิตติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกรุงเทพมหานคร และระบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย, รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (มกราคม2551 ถึง ปัจจุบัน)
 • ดร.เกียรติ สิทธีอมร คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานหอการค้าต่างประเทศ
 • ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา, อธิบดีกรมสามัญศึกษา, รักษาการอธิบดีกรมการฝึกหัดครู, รักษาการอธิบดีกรมพลศึกษา, ผู้อำนวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ ระพีพัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงคมนาคม
 • ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรูคอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ยุทธนา โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบูรี
 • ธวัช บวรวนิชยกูร สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาตามรัฐธรรมนูญปี 50 เสนอชื่อโดยสมาคมอัสสัมชัญ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550
 • อำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น บุนนาค) ปลัดมณฑลปัตตานี, ปลัดมณฑลปราจีน, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง, ข้าหลวงมหาดไทย มณฑลภูเก็ต,
 • ศาสตราจารย์ ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล (อสช 11269) อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อดีตกรรมการอำนวยการสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตวุฒิสมาชิก อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ
 • พ.อ.แสง จุละจาริตต์ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • ดร.สันติภาพ เตชะวณิช อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กนกพันธุ์ จุลเกษม อดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • สุนัย ราชภัณฑารักษ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา, อดีตผู้ตรวจราชการมหาดไทย, อดีตผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 • พินิจ เจริญพานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พัทลุง ชุมพร
 • จรัญ บุรพรัตน์ อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • ศรัณย์ ลีฬหเกรียงไกร สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่ 2
 • ชัยยา พูนศิริวงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • ดร. ประเสริฐ เชื้อพานิช อดีตผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค
 • ชัยวัฒน์ อรุโณทัยวิวัฒน์ (อสช 19717) อดีตอธิบดีกรมการผังเมือง, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์, อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, อดีตรองเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท,
 • ศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
 • พลตำรวจโท พิทักษ์ จารุสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ประสิทธิ์ โกมลมาลย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 • วีรชัย วงศ์บุญสิน (อสช 23881, AC93) คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร, พรรคชาติไทยพัฒนา)
 • เมธ รัตนประสิทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
 • ปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบัญชีรายชื่อ(พรรคอนคตใหม่)​ ปี2562

ข้าราชการทหาร ตำรวจแก้ไข

สถาปนิก นักออกแบบแก้ไข

 • หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย (อสช 12345) ดีไซน์เนอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยในยุคทศวรรษ 2500, 2510, ผู้ออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยครั้งแรก, รางวัลพระสุรัสวดี (ตุ๊กตาทอง) ปี 2503 สาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง "ดวงใจที่รัก", ผู้ออกแบบฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
 • ศ.กิตติคุณ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปินแห่งชาติ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ผู้ก่อตั้งบริษัท คาซา อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2520-2521)
 • ประภากร วทานยกุล (อสช 22006 รุ่นสองผลัด 2514 AC88) กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร บจ. สถาปนิก 49 (A49) อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2545-2547)
 • พิชัย วงศ์ไวศยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2557-2559)
 • อัชชพล ดุสิตนานนท์ ผู้ก่อตั้งสถาปนิก อัชชพล ดุสิตนานนท์และคณะ บจก. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน)
 • ศ.ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (อสช 18562) อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรีดาพันธ์ บัณฑิตยานนท์ (AC95) กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูมิสถาปนิก 49 จำกัด (L49)
 • สมหวัง ลีวาณิชยกูล อดีตนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ( พ.ศ. 2548 – 2550) และอดีตภูมิสถาปนิกจากบริษัทเบล คอลลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
 • ผศ. พิรัส พัชรเศวต (อสช 26467; AC100) สถาปนิก อาจารย์ หัวหน้าสตูดิโอชั้นปีที่ 1 อดีตหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งบริษัท East Architect จำกัด
 • วิชัย ตันตราธิวุฒิ (AC80, ก้ามปู) กรรมการผู้จัดการ สำนักสถาปนิกดีไซน์ 501 นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศไทย
 • กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ (อสช 35509; AC115) นักวิชาการอิสระ อาจารย์พิเศษภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้ช่วยสอนคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ชัยบูรณ์ ศิริธนะวัฒน์ อาจารย์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานด้านวิชาการ หัวหน้าสตูดิโอชั้นปีที่ 3 ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐสิทธิ์ อิทธิถาวร (อสช 25454) อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหาร (CEO) สถาปนิก บริษัท Design IQ จำกัด
 • ราเมศร ตันติโกสิชณน์ (อสช.22090 รุ่นสองผลัด แผนกฝรั่งเศส) รองประธานบริหาร บริษัท Design 103 ผู้ดำเนินการศึกษา และจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานภูมิภาค ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย 4 ออกแบบศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ออกแบบโครงการ Medina Central ที่สร้างโดยการถมทะเล ขนาด 440,000 ตร.ม กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ทีมออกแบบสถานีรถไฟสาย Kowloon- Canton Railway และงานนออกแบบทั้งในและต่างประเทศ

นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพแก้ไข

 • พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) - (เสฐียรโกเศศ) นักปราชญ์และนักการศึกษาคนสำคัญของไทย ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมและเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกชาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2531 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
 • คุณหญิงมณี สิริวรสาร อดีตพระสุณิสาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พันเอกพระยาศรีวิสารวาจา (หุ่น ฮุนตระกูล) - อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9, อดีตสภากรรมการองคมนตรี ในรัชกาลที่ 7, อดีตปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, เนติบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศ.พ.ต.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ - ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน - ผู้บุกเบิกก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่, อดีตคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตนายกสภา และ อธิการบดีต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อดีตวุฒิสมาชิก สมาชิกสภานิติบัญญัติ คณบดีคนแรก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา
 • ศาสตราจารย์ นาวาเอก พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) ร.น. อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดทำพจนานุกรม ไทย - ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส - ไทย ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
 • ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กันตะบุตร เลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ, ผู้นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรก, ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บิดาของวิชาสถิติของประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์ พระเจริญวิศวกรรม (เจริญ เชนะกุล) (อสช 1176) ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น"ผู้วางรากฐานให้แก่วงการวิศวกรรมศาสตร์ของไทย", อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานถึง 32 ปี, รักษาการอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สภานายกคณะฟุตบอลแห่งสยาม พ.ศ. 2473 - 2474
 • ภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ (อสช 15770) อดีตอธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 สมัย อดีตอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อดีตอธิการเจ้าคณะแขวงคณะเซนต์คาเบรียลประเทศไทยและเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ เจ้าแห่งผีเสื้อของเมืองไทยผู้ค้นพบแมลงชนิดใหม่เป็นคนแรกของโลก 24 ชนิดและแมลงทั้ง 24 ชนิดนั้นได้รับการตั้งชื่อตามนามสกุล "ปิ่นรัตน์" ของท่าน และเป็นผู้ก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์แมลง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล" ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีจำนวนและชนิดมากที่สุดในประเทศไทย ได้รับปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอห์น ดิวอี้ แห่งกรุงนิวยอร์ก ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์ไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อัมมาร สยามวาลา - นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
 • ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ - ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก
 • ดร.เจริญ คันธวงศ์ - ประธาน ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์,ผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ไกรศรี นิมมานเหมินท์ - กรรมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บิดานายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และ ศิรินทร์ นิมมานเหมินท์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ - อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์จิ๊ด เศรษฐบุตร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นตุลาการ นักนิติศาสตร์ และนักการทูตชาวไทย (ศึกษาภาคภาษาฝรั่งเศส) ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อปี 2461
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และนายกราชบัณฑิตยสถาน
 • ศาสตราจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม - อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร เสถียรไทย - อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ,อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
 • รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล - อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน - อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน, นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2533 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วุฒิสมาชิก, กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์
 • ดร.ธนู กุลชล - อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสมาชิกวุฒิสภา
 • ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล - อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ สรเทศน์ - อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน (AC86) - รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตนายกสโมสรนิสิต แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2549, รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2548, คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.พัทยา สายหู - ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ - อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานมูลนิธิเพื่อคนพิการ, หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย, อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • มาสเตอร์บรรณา ชโนดม - อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญ อดีตวุฒิสมาชิก
 • ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (อสช 23974) - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย (AC96) - คณบดี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยนายกสมาคมพอลิเมอร์ประเทศไทย
 • รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ - รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (King Scholarship) และอดีตนักเรียนทุนมูลนิธิ Rockefeller, อดีตหัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตผู้อำนวยการสถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.ประกอบ จิรกิติ (AC86) - อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด มหาชน (เครือยูคอม ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด), อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร, อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร - อดีตอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู - อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ - อธิการวิทยาลัยรัฐกิจมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตหัวหน้าพรรคมหาชน อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตนายกสโมสรนิสิต แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ - อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (AC86) - หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ (AC106) นักวิชาการ และที่ปรึกษา, ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, อดีต คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย, คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร (AC93, อสช 23889) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน), ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ดร.วินธัย โกกระกูล ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร - อดีตหัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ - หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร. มานพ วงศ์สายสุวรรณ - อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร. ธนิต มาลากร (อสช 29769 AC106) - อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รศ. ธเนศ วงศ์ยานนาวา - บรรณาธิการ "รัฐศาสตร์สาร" ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหาร
 • ฮาตาโน บุญโนซิง (อสช 8971) ล่ามภาษาของนายพลอาเคโตะ นากามูระ ผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทย สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา คุมกำลังพล 150,000 นาย
 • ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ - รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล กลุ่ม บ.เซ็นทรัล และ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • นพ.โกดม อารียา - (สายวิทย์ แผนกฝรั่งเศส) รุ่น 2490 ปริญญาโททางสาธารณสุขจากประเทศฝรั่งเศส M.D., M.S.P. (Paris) , เจ้าของกิจการหอพักอารียาแมนชั่น , ผู้อำนวยการนิรมัยการแพทย์
 • นพ.สังกาศ ทองบริสุทธิ์ - ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
 • กมล กมลตระกูล - ผู้อำนวยการโครงการของสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย (FORUM - ASIA), นักเขียนประจำ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ, คมชัดลึก
 • นพ.บุญ วนาสิน - ผู้บริหารโรงพยาบาลปิยะเวท และโรงพยาบาลธนบุรี
 • วิชัย ตันตราธิวุฒิ (AC80, ก้ามปู) กรรมการผู้จัดการ สำนักสถาปนิกดีไซน์ 501 นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศไทย
 • ประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประธานกรรมการบริหารบริษัทไพ้ร์สวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เซ้าท์อีสท์เอเชียเพนนินซูล่า จำกัด (PriceWaterhouseCoopers SEAPEN), กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
 • ศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา - นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
 • บุญยง ว่องวานิช - อดีตประธานกรรมการกองทุนพระราชทานส่งเสริมอาชีพ สภาสังคมสงเคราะห์
 • มาสเตอร์เฉิด สุดารา - บิดาแห่งการแปรอักษรของเมืองไทย ผู้บุกเบิกการแปรอักษรแห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ
 • ดร.สุรพล สุดารา - อดีตประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้ก่อตั้งวง CU Band และอดีตประธานเชียร์จุฬา
 • ดร.ณรงค์ มงคลวนิช - ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสยาม
 • ดร.อาวุธ พลอยส่องแสง - อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ อดีตนายกสมาคมไทยในดัลลัส เท็กซัสตอนเหนือ
 • หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, กรรมการใหญ่ สมาคมสโมสรราชกรีฑาสโมสร, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย
 • ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ - ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Sup'K Center, เหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ APMO (ระดับเอเชีย - แปซิฟิก),อดีตที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษโครงการโอลิมปิกคณิตฯแห่ง รร.อัสสัมชัญ
 • ชัชชัย ตั้งธรรม - ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ AC'Cess
 • ผศ.นพ.ดร.นรัตถพล เจริญพันธุ์ (AC109) อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา และเครือข่ายวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2551
 • ศาสตราจารย์ นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย,คณะกรรมการแพทยสภา พ.ศ. 2556-2558 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์, อดีตผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์
 • ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (AC101) นักวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ (อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาขั้นสูง) ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นวพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ รองคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 • ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล (AC111) อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นหนึ่งในสมาชิก คณะนิติราษฎร์
 • เอื้อการย์ โสภาคดิษฐพงษ์ (AC120) อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิชัย วงศ์ไวศยวรรณ (AC94) นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี พ.ศ. 2557-2559
 • ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง (AC116) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ศ.พล.ต.ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี (อสช 14659) นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์อยุธยา
 • ไกรฤกษ์ นานา (อสช 22856) นักวิชาการอิสระ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี
 • รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี (อสช 31731) อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป์คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล อาจารย์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เบญจพล นาคประเสริฐ (AC107) ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ (AC93) อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศรัณย์ จิระมงคล
 • ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา (รุ่นลานกรวด) นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.พิรัส พัชรเศวต อาจารย์และหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ก่อตั้งบริษัท East Architect จำกัด
 • สุระ พงศ์ประพฤทธิ์ (AC103) รองผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
 • ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (อสช. 22089 แผนกฝรั่งเศส รุ่นสองผลัด) ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายกสมาคมอเมริกันศึกษาในประเทศไทย, คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อนุกรรมการด้านบุคลากร ภายใต้คณะกรรมการประชาคมอาเซียน สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร และอดีตนักการทูต รองกงศุล สถานเอกอัครราชทูตไทย นครโอซาก้า
 • ศ. ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ (อสช. 22091 แผนกฝรั่งเศส รุ่นสองผลัด) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุปนายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ คือ การวิจัยและพัฒนาชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อก่อโรคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ตลอดจนการวิจัยพัฒนาเชื้อโปรไบโอติกส์ด้วยเทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัคซีนทางเลือก
 • ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป) - ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์เอเลเวล (A-Level), เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเรียนทุน นักเรียนโอลิมปิกวิชาการแก้ไข

 • ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (พี่ Sup'k) (AC113) - อดีตนักเรียนสมาคมฯ คณิตศาสตร์ , เหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ APMO (ระดับเอเชีย - แปซิฟิก) ปัจจุบันเป็นเจ้าของ และคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนกวดวิชาสูงส่งเสริมปัญญา (Sup'K Center)
 • ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง (AC116) - อดีตนักเรียนทุน พสวท. อดีตประธานสมาคมนักเรียนไทยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California Berkeley) อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • รศ.ดร.ธนิต มาลากร (อสช 29769 AC106) - นักเรียนทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ Virginia Tech, USA
 • ศรัณยู อมรรัตนพรรณ (AC121) - นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ Imperial College London
 • เอกมล วรรณเมธี (AC115 - SpS7) - นักเรียนทุนอานันทมหิดล
 • จารุพล สถิรพงษะสุทธิ (AC118) - อดีตนักเรียนอัสสัมชัญ สามารถสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมศว.ปทุมวันและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เป็นที่ 1 ในแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และอดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงลำดับที่ 1 (ลำดับที่หนึ่ง) ของประเทศไทย
 • ศิษฏ์ สิขรวิทย์ (AC118) - อดีตนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุน KING)
 • ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ (AC117) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญทองสาขาเคมี ปัจจุบันได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน (University of Wisconsin-Madison) สหรัฐอเมริกา
 • เจษฎา เตมัยสมิธิ (AC119) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญทองปี ค.ศ. 2004 (สามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก) และเหรียญทองแดงในปี ค.ศ. 2003 สาขาเคมี ได้รับทุนการศึกษา/วิจัยต่อถึงปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ณ University of Oxford ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ University of Oxford ประเทศอังกฤษ
 • ภูมิ ชัยรัตน์ (AC119) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญเงิน สาขาเคมี ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ธวัชชัย ชัยจรัสพงษ์ (AC120) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญเงิน สาขาเคมี ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจนถึงปริญญาเอก รวมทั้งทุนวิจัยอีกด้วย
 • บวร หงษ์ศรีจินดา (AC121) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญทอง สาขาเคมี ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เฉลิมชัย โกเมนธรรมโสภณ (AC122) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญเงิน สาขาเคมี ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สุพรรณ ฟ้ายง (AC119) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการแห่งประเทศไทย (สสวท รอบสุดท้าย) เหรียญเงิน สาขาฟิสิกส์ ปัจจุบัน สำเร็จการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนมูลนิธิฟูลไบรท์
 • ปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ (AC118) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ และทีมอันดับ 1 โลก Microsoft Imagine Cup 2007 จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วสันต์ เจียรมณีทวีสิน (AC118) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญทอง สาขาคอมพิวเตอร์ และทีมอันดับ 1 โลก Microsoft Imagine Cup 2007 จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปฐมพล แสงอุไรพร (AC119) - อดีตนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ เหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ และทีมอันดับ 1 โลก Microsoft Imagine Cup 2007 ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • กนิษฐ์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ (AC120) เหรียญทองแดงโอลิมปิควิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, ที่หนึ่งประเทศไทยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ A-NET 100 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2549 คะแนนเต็ม, สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักเรียนทุนฟุลไบรท์ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล (AC120) เหรียญเงิน โอลิมปิควิชาการ สาขาวิชาเคมี (สสวท. รอบสุดท้าย) ได้รับทุนการศึกษา/วิจัยต่อต่างประเทศจนถึงปริญญาเอก ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรีควบโท ณ University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชาญ วัฒนาศรมศิริ (AC121) - เหรียญเงิน โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี (สสวท.รอบสุดท้าย) และที่หนึ่ง O-NET 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2550 ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (AC121) - เหรียญเงิน โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาเคมี (สสวท.รอบสุดท้าย) ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเหมืองแร่
 • นครา กิตติศิริกุล (AC121) - เหรียญทองแดง และ เหรียญทอง โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สสวท.รอบสุดท้าย) ปัจจุบัน ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศรัณญู กู้ธนพัฒน์ (AC121) - เหรียญเงิน 2 ปี โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สสวท.รอบสุดท้าย) ปัจจุบัน ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐกรณ์ เบญจมสุทิน (AC121) - เหรียญทอง และ เหรียญทองแดง โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สสวท.รอบสุดท้าย) ปัจจุบันศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ณัฐดนย์ สหวัฒน์วงศ์ (AC121) - เหรียญทองแดง โอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (สสวท.รอบสุดท้าย) ปัจจุบัน ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภควุฒิ จิรดิลก (AC126) - เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ APMO ปี ค.ศ. 2009 (ระดับเอเชีย - แปซิฟิก), เหรียญเงินโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาคณิตศาสตร์ (IMO) ประจำปี พ.ศ. 2552 ณ เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี[3] และเหรียญเงินโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ สาขาคณิตศาสตร์ (IMO) ประจำปี พ.ศ. 2553 ณ เมืองแอสตานา ประเทศคาซัคสถาน[4]

นักธุรกิจ ผู้บริหารแก้ไข


นักเขียน นักประพันธ์แก้ไข

 • หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ เจ้าชายนักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย หรือเป็นที่รู้จักในนามปากกา วรเศวต
 • ประยูร จรรยาวงษ์ นักเขียน, นักวาดการ์ตูน และนักหนังสือพิมพ์ เจ้าของสมญานาม "ปรมาจารย์การ์ตูนนิสต์" และ "ราชาการ์ตูนเมืองไทย" รางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนภาพการ์ตูนสันติภาพโลกที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐฯ ปี พ.ศ. 2503, รางวัลแมกไซไซสาขาผู้นำชุมชนในปี พ.ศ. 2514, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์อโยธยา, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามสมัยรายสัปดาห์ ผลงานสำคัญคือ การ์ตูนล้อเลียนการเมืองซึ่งใช้ตัวการ์ตูนชื่อดัง "ศุขเล็ก" และการ์ตูนเรื่องดังในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ "ขบวนการแก้จน"
 • เลียว ศรีเสวก นักเขียน นามปากกา อรวรรณ, เรืองฤทธิ์, กุลปราณี, ล.ศรีเสวก
 • เหม เวชกร นักเขียน, จิตรกร, นักวาดภาพประกอบหนังสือ ผลงานสำคัญคือ ภาพเขียนภาพวิจิตรฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, ผลงานดีเด่นด้านงานประพันธ์งานเขียนหนังสือ "ชุดภูตผีปีศาจไทย"
 • ศาสตราจารย์อาคันตุกะ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียนชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มีผลงานพิมพ์รวมเล่มแล้วมากกว่า ๒๐๐ เล่ม ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ มากมาย เมื่อปี ๒๕๓๘ ได้รับรางวัล Alternative nobel จากรัฐสภาสวีเดน และได้รับรางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ ๖ (๒๕๓๗) นอกจากนี้ ยังเคยได้เสนอชื่อเข้ารับ รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ถึง 2 ครั้ง
 • สันต์ ท.โกมลบุตร นักเขียน, นักแปล นามปากกา สันต์, เทวรักษ์, พ.พิทยา, นายดอกรัก ผลงานสำคัญคือ แปลจดหมายเหตุลาลูแบร์
 • ภาณุ มณีวัฒนกุล นักเขียน นามปากกา "ก้อนกรวดบนดินแดง" ผลงานรวมเล่ม โลกใบนี้, คือคนในความทรงจำ, ตาดู ตีนเดิน, คือสาระจากชีวิตเร่ร่อน, เที่ยวติดดิน, อารมณ์กาแฟ และอื่นๆ
 • ไกรฤกษ์ นานา นักเขียน ผลงานรวมเล่ม การเมืองนอกพงศาวดารรัชกาลที่ 5 (เสด็จประพาสยุโรป), สยามที่ไม่ทันได้เห็น, พระมหากษัตริย์โลกไม่ลืม เล่ม 1-2, สยามกู้อิสรภาพตนเอง และอื่นๆ
 • พจนา จันทรสันติ (อสช. 22108 แผนกฝรั่งเศส รุ่นสองผลัด) นักเขียน, นักแปล เจ้าของผลงานหนังสือเกือบ ๑๐๐ เล่ม ในรูปของงานเขียน งานแปล หรืองานบรรณาธิการ เป็นที่จดจำของนักอ่านมาแล้วหลายรุ่น อาทิ ขลุ่ยไม้ไผ่วิถีแห่งเต๋าในท่ามกลางอารยธรรมผุกร่อนชัยชนะในอ้อมกอดหิมาลัยแด่หนุ่มสาวกุญแจเซนขุนเขายะเยือกดอกไม้ไม่จำนรรจ์ชัมบาลา, อนาคตอันเก่าแก่, ดินแดนแห่งนกอินทรี, ความเรียงสี่ชิ้นของธอโร และยังเป็นนักแสวงหาที่มีบางคนเคยเรียกเขาว่า "ฤๅษีในป่าคอนกรีต"

1.รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นคนแรกของกองทุนมรว.อายุมงคล​ โสณ​กุล​ปีพศ.​​2530

2.รางวัลนักแปลดีเด่นสุรินทราชา​ปี​พ.ศ. 2555

 • ทันตแพทย์ สม สุจีรา นักเขียน ผลงานสร้างชื่อคือ "ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น" เป็นหนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำถึง 49 ครั้ง
 • เกริก กุลมาตย์ นักเขียน, นักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก นามปากกา โอตะ อึมเมะ, สร้างสรรค์ผลงานหนังสือภาพสำหรับเด็กมาแล้วมากมาย
 • บุญทวี สิริเวสมาศ (เดวิด บุญทวี) นักเขียน เจ้าของผลงาน "คิดติดปีก", "IDEAพลิกชีวิต" รวมทั้งหนังสือไพ่ยิปซีอีกหลายเล่ม และยังเป็นนักเขียนบทสารคดี, นักเขียนบทภาพยนตร์, ครีเอทีฟ และบรรณาธิการสำนักพิมพ์
 • ไมยสิทธิ์ สว่างธรรมรัตน์ ผลงานหนังสือ "คิดแบบปูไม" ประวัติแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจหนุ่มผู้มีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือน ตั้งแต่อายุ 25 ปี

สื่อสารมวลชนแก้ไข

ศิลปิน ผู้กำกับ นักแสดง นักดนตรีแก้ไข

นักกีฬาที่มีชื่อเสียง/นายกสมาคมกีฬาแก้ไข

ศิลปินแห่งชาติแก้ไข

ภาพ ชื่อ รหัสประจำตัว สาขา-ปี
เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ อสช 11256 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี พ.ศ. 2535
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา อสช 12977 สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ปี พ.ศ. 2550
  จิตต์ จงมั่นคง สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ปี พ.ศ. 2538
  เรือตรี สันติ ลุนเผ่ อสช 15713 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ปี พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข