เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์ที่สอง ชาวกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ต่อมาได้เข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศว่าท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล[1] ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015[2]

พระคาร์ดินัล
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ในปี พ.ศ. 2553
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564
ก่อนหน้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไป ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้า ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
ดำรงตำแหน่ง
7 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไป ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เชื้อชาติ ไทย
บิดา ยอแซฟ ปิติ โกวิทวาณิช
มารดา เทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช
ที่อยู่ สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
Coat of arms of Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij.svg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีสถาปนาท่านเป็นพระคาร์ดินัล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

ประวัติการศึกษาแก้ไข

  • ชั้นอนุบาล

- โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพฯ

  • ระดับมัธยมต้น

- โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และ โรงเรียนอัสสัมชัญ

  • ค.ศ. 1966

- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

  • ค.ศ. 1970

- วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด, กรุงโรม อิตาลี "สาขาปรัชญาและเทววิทยา"

  • ค.ศ. 1980

- มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน, กรุงโรม อิตาลี "สาขาชีวิตฝ่ายจิต"

ประวัติการทำงานแก้ไข

พิธีอภิเษกมุขนายกมิสซังนครสวรรค์แก้ไข

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสถาปนาบาทหลวงเกรียงศักดิ์เป็นมุขนายกมิสซังนครสวรรค์ และรับการอภิเษกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007 ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อภิเษก โดยมีอาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทยในขณะนั้น และมุขนายกยอแซฟ บรรจง อารีพรรค มุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์เป็นผู้ร่วมอภิเษก

พิธีเข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯแก้ไข

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 โปรดให้ย้ายพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ไปรับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และเข้ารับประทานปัลลีอุมจากสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ซึ่งตรงกับวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน และมีพิธีเข้ารับตำแหน่งและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัลแก้ไข

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้ารับสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล 1 ใน 20 ท่าน จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. โดยมีสมณศักดิ์เป็น Cardinal-Priest of Santa Maria Addolorata[2] (โบสถ์แม่พระระทมทุกข์ กรุงโรม) และประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในฐานะพระคาร์ดินัลร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นครั้งแรก เพื่อโมทนาพระคุณพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


ก่อนหน้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ถัดไป
อัครมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2558 - 2564)
  มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
(พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
มุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)
  มุขนายกยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย