เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (อัครมุขนายกกิตติคุณ) เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์ที่สอง ชาวกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ต่อมาดำรงตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศว่าท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล[1] ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015[2]

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ในปี พ.ศ. 2559
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ก่อนหน้าไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
ดำรงตำแหน่ง
7 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
  • ยอแซฟ ปิติ โกวิทวาณิช (บิดา)
  • เทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีสถาปนาท่านเป็นพระคาร์ดินัล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

ประวัติการศึกษา

แก้

ชั้นอนุบาลที่โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพฯ ระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ใน ค.ศ. 1966

ค.ศ. 1970 เข้าศึกษาที่วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด และมหาวิทยาลัยปอนติฟิคัลเออร์เบิน, กรุงโรม อิตาลี "สาขาปรัชญาและเทววิทยา" และ ค.ศ. 1982 เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน, กรุงโรม อิตาลี "สาขาชีวิตฝ่ายจิต"

ประวัติการทำงาน

แก้

พิธีอภิเษกมุขนายกมิสซังนครสวรรค์

แก้

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสถาปนาบาทหลวงเกรียงศักดิ์เป็นมุขนายกมิสซังนครสวรรค์ และรับการอภิเษกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007 ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อภิเษก โดยมีอาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทยในขณะนั้น และมุขนายกยอแซฟ บรรจง อารีพรรค มุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์เป็นผู้ร่วมอภิเษก

พิธีเข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯ

แก้

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 โปรดให้ย้ายพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ไปรับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และเข้ารับประทานปัลลีอุมจากสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ซึ่งตรงกับวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน และมีพิธีเข้ารับตำแหน่งและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร:

การประกาศแต่งตั้งผู้รักษาการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ::[3]

ณ สำนักพระสังฆราช I พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกาศให้ทราบว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับใบลาออกจากตำแหน่งผู้ปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมกับทรงแต่งตั้ง พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นผู้แทนสันตะสำนักรับผิดชอบสูงสุดบริหารงานอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2024 เวลา 12.00 น. ณ กรุงโรม (ซึ่งตรงกับเวลา 17.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย)

พิธีสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล

แก้

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้ารับสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล 1 ใน 20 ท่าน จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. โดยมีสมณศักดิ์เป็น Cardinal-Priest of Santa Maria Addolorata[2] (โบสถ์แม่พระระทมทุกข์ กรุงโรม) และประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในฐานะพระคาร์ดินัลร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นครั้งแรก เพื่อโมทนาพระคุณพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

อ้างอิง

แก้
  1. ""โป๊ปฟรานซิส" ตั้งอาร์คบิชอปไทย-เวียดนาม-พม่าเป็นพระคาร์ดินัล". ผู้จัดการออนไลน์. 5 มกราคม 2015.
  2. 2.0 2.1 David M. Cheney. "Archbishop Francis Xavier Kriengsak Cardinal Kovithavanij". Catholic-Hierarchy.
  3. สื่อมวลชวนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้


ก่อนหน้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ถัดไป
อัครมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2558 - 2564)
  มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
(พ.ศ. 2552 - 27 มิถุนายน พ.ศ.2567)
  มุขนายก ฟรังซิสเซอร์เวีย วีระ อาภรณ์รัตน์ (รักษาการ)
มุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)
  มุขนายกยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย