พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนแรกของกระทรวง กรรมการในคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[1] กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ[2]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [3]ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าประจิน จั่นตอง
(รักษาการ)
ถัดไปพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดำรงตำแหน่ง
30 สิงหาคม พ.ศ.2557 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าพีรพันธุ์ พาลุสุข
ถัดไปอรรชกา สีบุญเรือง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 กันยายน พ.ศ. 2498 (68 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสสภา ดุรงคเวโรจน์

ประวัติ

แก้

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2498 เป็นบุตรของนายเหลี่ยงฉื่อ แซ่เบ๊ กับนางเอ๊กเตียง แซ่แต้ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ระดับปริญญาโทด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จาก Trinity University และปริญญาโท-เอก สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

การทำงาน

แก้

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เคยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[4] และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึงปี พ.ศ. 2540 เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2544 และเป็นประธานคณะทำงานของอาเซียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2546[5]

ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และในปี พ.ศ. 2552 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[5]

ในปี พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[6]

ในปี พ.ศ. 2559 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7]อาศัยตามมาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เขาจึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนแรกที่ได้เป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0057.PDF
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/085/1.PDF
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0008.PDF
  4. "ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มจธ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-11-17. สืบค้นเมื่อ 2014-09-11.
  5. 5.0 5.1 "กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-09-11.
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
  7. พระราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔๗ ข หน้า ๒, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ก่อนหน้า พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ถัดไป
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
(รักษาราชการแทน)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
  พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
พีรพันธุ์ พาลุสุข
(น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รักษาราชการแทน)
   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559)
  อรรชกา สีบุญเรือง