กันต์ พิมานทิพย์

พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ, อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นแกนนำในการรวมตัวของนายทหารอาวุโส ณ สนามม้านางเลิ้ง เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เรียกร้องให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และการก่อตั้ง “คณะรัฐบุคคล” เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ สโมสรโปโลคลับ ซอยโปโล ถนนวิทยุ[1]

กันต์ พิมานทิพย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2535 – 30 กันยายน 2536
ก่อนหน้าพล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล
ถัดไปพล.อ.อ. ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 เมษายน พ.ศ. 2476
จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
เสียชีวิต18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (86 ปี)
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรสคุณหญิง จิตรวดี พิมานทิพย์
ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรืออากาศ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพอากาศไทย
ยศ พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
บังคับบัญชากองทัพอากาศไทย

ประวัติ แก้

พล.อ.อ. กันต์ หรือที่นักข่าวสายทหารมักจะเรียกว่า บิ๊กกันต์ เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2476 สมรสกับคุณหญิงจิตรวดี พิมานทิพย์

พล.อ.อ. กันต์ จบการศึกษาจากจากโรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่น 1 รุ่นเดียวกับ พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รับราชการ แก้

พล.อ.อ. กันต์ ได้รับพระราชทานยศ "เรืออากาศตรี" และเริ่มรับราชการเมื่อปี 2501 กระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ขณะมียศเป็น "นาวาอากาศเอก" ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ[2] พร้อมกับรับพระราชทานยศ "พลอากาศตรี"[3]

ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2530 พล.อ.อ. กันต์ ขณะมียศเป็น "พลอากาศโท" และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมอากาศโยธินได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศสืบต่อจาก พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิลที่ขยับขึ้นไปดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารอากาศ[4] พร้อมกับรับพระราชทานยศ"พลอากาศเอก"[5]

ต่อมาในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 พล.อ.อ. กันต์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารอากาศ[6]

ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2534 พล.อ.อ. กันต์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งจเรทหารทั่วไป[7] สืบต่อจากพล.อ. สมคิด จงพยุหะ ที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 พล.อ.อ. กันต์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดต่อจาก พล.อ.อ. วรนาถ อภิจารี ที่สลับไปดำรงตำแหน่งจเรทหารทั่วไป[8]

ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 พล.อ.อ. กันต์ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ ต่อจาก พล.อ.อ. เกษตร โรจนนิล ที่ขยับไปดำรงตำแหน่งจเรทหารทั่วไป[9]

ต่อมาในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พล.อ.อ. กันต์ ได้รับประกาศจากกระทรวงกลาโหม เรื่อง ชมเชยการช่วยเหลือราชการทหาร เนื่องจากบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาทให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ในการสร้างอาคารผู้ป่วยวัณโรคและสมทบ เข้ามูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560[10]

ถึงแก่อนิจกรรม แก้

พล.อ.อ. กันต์ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลาประมาณ 07.00 น. ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สิริอายุ 86 ปี[11] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

 1. เปิดคลิปขุดกรุ"คณะรัฐบุคคล"เปิดหน้าสู้รัฐบาล
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอน 161 ง พิเศษ หน้า 1 29 ตุลาคม พ.ศ. 2525
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอน 173 ง พิเศษ หน้า 1 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอน 188 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2530
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร เก็บถาวร 2022-05-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอน 207 ง พิเศษ หน้า 5 16 ตุลาคม พ.ศ. 2530
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอน 150 ง พิเศษ หน้า 1 14 กันยายน พ.ศ. 2531
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน 427 ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 58 ง พิเศษ หน้า 4 28 มีนาคม พ.ศ. 2534
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 50 ง พิเศษ หน้า 1 15 เมษายน พ.ศ. 2535
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอน 97 ง พิเศษ หน้า 1 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535
 10. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ชมเชยการช่วยเหลือราชการทหารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 23 ง หน้า 12 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
 11. พล.อ.อ.กันต์ พิมานทิพย์ อดีต ผบ.ทอ. ถึงแก่อนิจกรรม ด้วย วัย 86 ปี
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๕๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๑ มกราคม ๒๕๓๔
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๕๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖, ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๕๑, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี เก็บถาวร 2022-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๓
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-08-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 102 ตอนที่ 60 ฉบับพิเศษ หน้า 13, 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2528
 22. SINGAPORE CHIEF OF DEFENCE FORCE MAJOR-GENERAL NG JUI PING (BACK TO CAMERA) CONGRATULATING COMMANDER-IN-CHIEF OF ROYAL THAI AIR FORCE, AIR CHIEF MARSHAL GUN PIMANTIP, WHO IS CONFERRED THE MERITORIOUS SERVICE MEDAL (MILITARY) AT A CEREMONY HELD AT MINISTRY OF DEFENCE, GOMBAK DRIVE


ก่อนหน้า กันต์ พิมานทิพย์ ถัดไป
พล.อ.อ.เกษตร โรจนนิล    
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
(1 สิงหาคม 2535 – 30 กันยายน 2536)
  พล.อ.อ.ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่