วรนาถ อภิจารี

พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บิ๊กอู๊ด อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลอากาศเอก
วรนาถ อภิจารี
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2532
ก่อนหน้า พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
ถัดไป พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2537
ก่อนหน้า พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล
ถัดไป พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
เสียชีวิต 27 กันยายน พ.ศ. 2558 (81 ปี 135 วัน)
คู่สมรส คุณหญิงพอใจ อภิจารี
การเข้าเป็นทหาร
ประจำการ 2530-2532 (กองทัพอากาศไทย)
2535-2537 (กองบัญชาการทหารสูงสุด)
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย
กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 สมรสกับ คุณหญิงพอใจ อภิจารี

ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 สิริอายุได้ 81 ปี[1]

การศึกษาแก้ไข

การทำงานแก้ไข

 • นักบินประจำกอง
 • ครูการบิน ฝูงฝึกขั้นต้น กองฝึก รร.การบิน
 • ผู้บังคับการกองบิน 1 ฝูง 12
 • รองผบ.กองฝึก รร.การบิน
 • ผบ.กองบิน1 ฝูง 13
 • รองผบ.กองบิน1
 • เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
 • รองเสนาธิการทหารอากาศ
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข