ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ (7 เมษายน พ.ศ. 2470 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 10 ดำรงตำแหน่งช่วงปี 2525-2530 อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง

พลอากาศเอก
ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
2526–2530
ก่อนหน้า พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุศิลวรณ์
ถัดไป พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 7 เมษายน พ.ศ. 2470
เสียชีวิต 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (92 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง วนิดา ธูปะเตมีย์
บุตร พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
รับใช้  ไทย
ประจำการ 2491-2530
ยศ RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองทัพอากาศไทย

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ เป็นบุตรของ ร้อยโท เจริญ ธูปะเตมีย์ และ นางทุเรียน ธูปะเตมีย์ สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ (สกุลเดิม รัตนพานิช) มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่ นาวาอากาศตรีหญิง พันธ์นิดา  ธูปะเตมีย์ ณ ลำปาง รองเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ, พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สิริอายุรวม 92 ปี

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุ 1 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ

การศึกษาแก้ไข

พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดราชาธิวาส จากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อด้านการทหาร ณ โรงเรียนเตรียมทหารบก และโรงเรียนนายร้อยทหารบก

- หลักสูตร Refresher Course, Pre CFS Course, Basic CFS Course และ Advance CFS Course ณ Central Flying School RAF South Cerney และ RAF Little Rissington สหราชอาณาจักร

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 5

- หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศสหรัฐ Air Command and Staff College, Maxwell Air Force Base Alabama USA

- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 5

- หลักสูตร Logistics Development Course U.S. Army, Fort Lee Virginia USA

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 18

การทำงานแก้ไข

ราชการทหารแก้ไข

พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2487 ในตำแหน่งนักเรียนนายร้อยทหารบก

จากนั้นได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ นักบินประจำกอง, ครูการบิน, ผู้บังคับฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึก โรงเรียนการบิน, รองผู้บังคับกอง กองฝึก โรงเรียนการบิน, อาจารย์ฝ่ายวิชาการ กองวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา, รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการททหารอากาศ

ผู้บังคับการกองบิน 7, เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ, เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธบริการ, รองเสนาธิการทหารอากาศ, รองผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการทหารอากาศและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษ

ท่านเคยเป็นนักบินหน่วยบินลำเลียงปฏิบัติร่วมรบกับสหประชาชาติในกรณีสงครามเกาหลี, ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ และตุลาการศาลทหารสูงสุด

วุฒิสภาแก้ไข

พลอากาศเอก ประพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7[1] และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน 260 ราย)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๖๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๕๓ ง หน้า ๒๐๕๕, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๒๕, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๐, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๖ ง หน้า ๘๑๙๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
  10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗