ประพันธ์ ธูปะเตมีย์

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ (7 เมษายน พ.ศ. 2470 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562) อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ 10 ดำรงตำแหน่งช่วงปี 2525-2530 อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง

ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ดำรงตำแหน่ง
2526–2530
ก่อนหน้าพลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุศิลวรณ์
ถัดไปพลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 เมษายน พ.ศ. 2470
เสียชีวิต3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (92 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสคุณหญิง วนิดา ธูปะเตมีย์
บุตรพลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
ประจำการ2491-2530
ยศ พลอากาศเอก
บังคับบัญชากองทัพอากาศไทย

ประวัติ แก้

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ เป็นบุตรของ ร้อยโท เจริญ และนางทุเรียน ธูปะเตมีย์ สมรสกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวนิดา ธูปะเตมีย์ (สกุลเดิม รัตนพานิช) มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่ พลอากาศตรีหญิง พันธ์นิดา  ธูปะเตมีย์ ณ ลำปาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ, พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร ธูปะเตมีย์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สิริอายุรวม 92 ปี

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุ 1 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานเพลิงศพ

การศึกษา แก้

พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดราชาธิวาส จากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อด้านการทหาร ณ โรงเรียนเตรียมทหารบก และโรงเรียนนายร้อยทหารบก

- หลักสูตร Refresher Course, Pre CFS Course, Basic CFS Course และ Advance CFS Course ณ Central Flying School RAF South Cerney และ RAF Little Rissington สหราชอาณาจักร

- โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 5

- หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศสหรัฐ Air Command and Staff College, Maxwell Air Force Base Alabama USA

- วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 5

- หลักสูตร Logistics Development Course U.S. Army, Fort Lee Virginia USA

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 18

การทำงาน แก้

ราชการทหาร แก้

พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2487 ในตำแหน่งนักเรียนนายร้อยทหารบก

จากนั้นได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ โดยดำรงตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ นักบินประจำกอง, ครูการบิน, ผู้บังคับฝูงฝึกขั้นปลาย กองฝึก โรงเรียนการบิน, รองผู้บังคับกอง กองฝึก โรงเรียนการบิน, อาจารย์ฝ่ายวิชาการ กองวิชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา, รองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนาธิการททหารอากาศ

ผู้บังคับการกองบิน 7, เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ, เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ, ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธบริการ, รองเสนาธิการทหารอากาศ, รองผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการทหารอากาศและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ราชการพิเศษ

ท่านเคยเป็นนักบินหน่วยบินลำเลียงปฏิบัติร่วมรบกับสหประชาชาติในกรณีสงครามเกาหลี, ราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ และตุลาการศาลทหารสูงสุด

วุฒิสภา แก้

พลอากาศเอก ประพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 7[1] และได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่ 2

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องอิสริยาภรณ์สากล แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

 •   มาเลเซีย :
  • พ.ศ. 2527 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์เกปาละวานัน อังกะตัน เตนเตรา ชั้นที่ 1
 •   อินโดนีเซีย :
  • พ.ศ. 2528 -   เครื่องอิสริยาภรณ์บินตัง สวา ภูวนาปักษา ชั้นที่ 1

อ้างอิง แก้

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน 260 ราย)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๑, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๖๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เก็บถาวร 2022-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๕๓ ง หน้า ๒๐๕๕, ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๑
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๒๕, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๐ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๖ ง หน้า ๘๑๙๕, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗
 11. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2022-11-15.