พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร (19 มกราคม พ.ศ. 2476 - 18 ธันวาคม 2560) บาทหลวงโรมันคาทอลิกคณะพระมหาไถ่ ชาวกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานี

มุขนายกยอร์ช ยอด พิมพิสาร
Yod Phimphisan.jpg
เกิด19 มกราคม พ.ศ. 2476
กรุงเทพมหานคร
เสียชีวิต18 ธันวาคม 2560
โรงพยาบาลเอกอุดร
สัญชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บิดามารดาชำนิ พิมพิสาร
สุภา พิมพิสาร
ตราประจำตำแหน่ง

ประวัติแก้ไข

พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2476 เป็นบุตรคนโตของนายชำนิ และนางสุภา พิมพิสาร รับศีลล้างบาปและศีลกำลังที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เมื่อโตขึ้นได้ศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญตั้งแต่ชั้น ป. 1 จนจบชั้น ม. 6 ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่นี่ บาทหลวงมอริส ยอลลี มิชชันนารีคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ได้สนับสนุนให้เด็กชายยอดเข้าคณะนักบวชคาทอลิก และพาไปพบบาทหลวงคณะพระมหาไถ่ เด็กชายยอดจึงสนใจเข้าคณะนี้ และได้เดินทางไปศึกษาที่เซมินารีคณะพระมหาไถ่ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2496 แล้วย้ายไปศึกษาที่เซมินารีคณะพระมหาไถ่ที่รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496-2512 ได้ปฏิญาณตนตลอดชีพเป็นนักบวชคณะพระมหาไถ่เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ได้รับศีลอนุกรมเป็นพันธบริกรในปี พ.ศ. 2501 และเป็นบาทหลวงในวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน โดยมีอัครมุขนายกอัลเบิร์ต เกรกอรี มาเยอร์ ประมุขอัครมุขมณฑลมิลวอคีในขณะนั้น เป็นผู้โปรดศีล ท่านปฏิบัติศาสนกิจที่นั่นจนถึงปี พ.ศ. 2503 จึงเดินทางกลับมาประเทศไทย[1]

เมื่อกลับถึงไทยแล้ว ท่านได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำเซมินารีพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา แล้วย้ายมาเป็นผู้ช่วยอธิการโบสถ์พระมหาไถ่ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 ปี จากนั้นจึงได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการโบสถ์ ต่อมาได้ย้ายไปเป็นอธิการโบสถ์ที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อพระคุณเจ้าแคลเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต ลาออกจากตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานี สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ได้แต่งตั้งบาทหลวงยอดสืบตำแหน่งมุขนายกแทนตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ได้รับการอภิเษกเป็นมุขนายกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ปีเดียวกัน

พระคุณเจ้ายอดดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังอุดรธานีจนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จึงลาเกษียณ[2] และดำรงตำแหน่งมุขนายกกิตติคุณจวบจนปัจจุบัน

นอกจากตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานีแล้ว พระคุณเจ้ายอดยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย อาทิเช่น

พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 14.10 น. ณ โรงพยาบาลเอกอุดร

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า ยอด พิมพิสาร ถัดไป
พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
((สมัยที่ 1) พ.ศ. 2534-2537
(สมัยที่ 2) พ.ศ. 2540-2543
(สมัยที่ 3) พ.ศ. 2549-2552)
  พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู (หลังสมัยที่ 1 และ 2)
อัครมุขนายกจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ (หลังสมัยที่ 3)
มุขนายกแคลเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานี
(พ.ศ. 2518-2552)
  มุขนายกลือชัย ธาตุวิสัย