มุขนายกกิตติคุณ

ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก มุขนายกกิตติคุณ[1] (อังกฤษ: bishop emeritus) หรือ พระสังฆราชกิตติคุณ หมายถึง มุขนายกที่ได้รับอนุมัติจากพระสันตะปาปาให้ลาออกจากตำแหน่ง กรณีเป็นอัครมุขนายกที่ลาออกเรียกว่าอัครมุขนายกกิตติคุณ เนื่องจากมุขนายกกิตติคุณพ้นจากอำนาจในการบริหารมุขมณฑลแล้ว ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรจึงถือว่ามุขนายกกิตติคุณเป็นมุขนายกเกียรตินามประเภทหนึ่ง

ในประเทศไทยแก้ไข

ในปัจจุบันประเทศไทยมีมุขนายกมิสซังที่เกษียณแล้วและยังมีชีวิตอยู่ 3 ท่าน ได้แก่[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Code of Canon Law, Can. 402 §1
  2. "พระสังฆราชกิตติคุณ" เก็บถาวร 2011-01-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.เรียกข้อมูลวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555.