พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เป็นมุขนายกกิตติคุณเขตมิสซังนครสวรรค์ ได้รับแต่งตั้งมุนายกมิสซังเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552[1] และได้รับการประกอบพิธีอภิเษกเป็นมุขนายกโดยพระคาร์ดินัลไมเคิล มีชัย กิจบุญชู ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2552

ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
มุขนายกมิสซังนครสวรรค์
เริ่มดำรงตำแหน่ง
19 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (77 ปี)
จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
  • อันเดร ซ่วน วิสิฐนนทชัย (บิดา)
  • อันนา ชุนบ๊วย วิสิฐนนทชัย (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังนครสวรรค์
เว็บไซต์http://www.nsdiocese.org/

ประวัติ แก้

มุขนายกยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1946 เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ภูมิลำเนา ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นบุตรของอันเดร ซ่วน วิสิฐนนทชัย(แซ่ตั้ง) กับอันนา ชุนบ๊วย วิสิฐนนทชัย(แซ่โง้ว) มีพี่น้องรวมตัวท่าน 9 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 4[2]

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา และระดับปริญญาตรีในสาขาปรัชญา และสาขาเทวศาสตร์ จาก General College เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย[3] ท่านได้รับการบวชเป็นบาทหลวงสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1974 ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดย พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู [4]หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นมุขนายกประจำเขตมิสซังนครสวรรค์ สืบต่อจากมุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชที่ย้ายไปรับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และได้มีการอภิเษกท่านเป็นมุขนายกเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2009 โดยพระคาร์ดินัลไมเคิล มีชัย กิจบุญชู ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ [5]

อ้างอิง แก้

  1. https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpibul.html
  2. "ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย". อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.[ลิงก์เสีย]
  3. "ประวัติพระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย". อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.[ลิงก์เสีย]
  4. "พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย". สังฆมณฑลนครสวรรค์.
  5. https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bpibul.html
ก่อนหน้า พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ถัดไป
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2552 — 2567)
  ธวัช สิงห์สา