เขตมิสซังอุบลราชธานี

เขตศาสนปกครองอุบลราชธานี (เดิมเรียกว่าเขตมิสซังอุบลราชธานี[1]) ชาวคาทอลิกเรียกว่าสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ[2]

เขตศาสนปกครองอุบลราชธานี

Dioecesis Ubonratchathaniensis
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
ภาคท่าแร่-หนองแสง
สำนักงานใหญ่สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลราชธานี
สถิติ
พื้นที่53,917 ตารางกิโลเมตร (20,817 ตารางไมล์)
ประชากร
- รวม
- คาทอลิก
(2023)
7,918,291
24,668 (0.3%)
โบสถ์63
ข้อมูล
นิกายคาทอลิก
Sui iuris churchคริสตจักรละติน
จารีตจารีตโรมัน
สถาปนา18 ธันวาคม พ.ศ. 2508
อาสนวิหารอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี
บาทหลวง33
ผู้นำปัจจุบัน
สันตะปาปาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
มุขนายกสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา
มุขนายกมหานครอันตน วีระเดช ใจเสรี
อุปมุขนายกมัทธิว เชาวฤทธิ์ สาสาย
มุขนายกกิตติคุณบรรจง ไชยรา
แผนที่

สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ 498 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 มีมุขนายกสเทเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา เป็นมุขนายกมิสซังองค์ปัจจุบัน

มุขนายกมิสซัง แก้

นับตั้งแต่ได้รับสถานะเป็นมุขมณฑล เขตมิสซังอุบลราชธานีมีมุขนายกมิสซังเป็นประมุขมาแล้ว 5 องค์[3] ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 โกลด-ฟิลิป บาเย ผู้แทนพระสันตะปาปา
มุขนายกประจำมุขมณฑล
ค.ศ. 1953
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1969
2 โกลด แฌร์แม็ง แบร์ทอล มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1970 ค.ศ. 1976
3 มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1976 ค.ศ. 2006
4 ฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ.2006 ค.ศ. 2023
5 สเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ.2023 ปัจจุบัน

สถิติ แก้

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานี มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2560[4] พ.ศ. 2560[5] พ.ศ. 2561[6] พ.ศ. 2562[7] พ.ศ. 2566[8]
ชาวคาทอลิก 25,201 24,369 24,544 24,609 24,668
บาทหลวงมิสซัง 35 33 35 35 33
บาทหลวงนักบวช 10 5 3 4 3
ภราดา 3 4 3 3 3
ภคินี 132 140 141 146 132
โบสถ์ 62 62 62 63 63

โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดมิสซังอุบลราชธานี แก้

โรงเรียน ที่ตั้ง
1. โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ อำเภอเมือง สุรินทร์
2. โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมือง มหาสารคาม
3. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด
4. โรงเรียนพระกุมารอุบลราชธานี อำเภอเมือง อุบลราชธานี
5. โรงเรียนพระกุมารศึกษา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
6. โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อำเภอไทยเจริญ ยโสธร
7. โรงเรียนอาเวมารีอา อำเภอเมือง อุบลราชธานี
8. โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
9. โรงเรียนมารดาทรงธรรม อำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
10. โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร
11. โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

อ้างอิง แก้

  1. "เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2013-01-03.
  2. สังฆมณฑลอุบลราชธานี เก็บถาวร 2009-09-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
  3. Diocese of Ubon Ratchathani, The Hierarchy of the Catholic Church, เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
  4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2561/2018, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 247
  5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 247
  6. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2020/2563, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 247
  7. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2021/2564, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 259
  8. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2024/2567, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 19, 339

ดูเพิ่ม แก้