เขตมิสซังอุบลราชธานี

เขตมิสซังอุบลราชธานี[1] ชาวคาทอลิกเรียกว่าสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ[2]

อาณาเขตของมิสซังอุบลราชธานี

สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ 498 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 มีมุขนายกฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นมุขนายกมิสซังองค์ปัจจุบัน

มุขนายกมิสซังแก้ไข

นับตั้งแต่ได้รับสถานะเป็นมุขมณฑล เขตมิสซังอุบลราชธานีมีมุขนายกมิสซังเป็นประมุขมาแล้ว 4 องค์[3] ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 โกลด-ฟิลิป บาเย ผู้แทนพระสันตะปาปา
มุขนายกประจำมุขมณฑล
ค.ศ. 1953
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1969
2 โกลด แฌร์แม็ง แบร์ทอล มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1970 ค.ศ. 1976
3 มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1976 ค.ศ. 2006
4 ฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ.2006 ปัจจุบัน

สถิติแก้ไข

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานี มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2560[4] พ.ศ. 2560[5]
ชาวคาทอลิก 25,201 24,369
บาทหลวงมิสซัง 35 33
บาทหลวงนักบวช 10 5
ภราดา 3 4
ภคินี 132 140
โบสถ์ 62 62

โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดเขตมิสซังอุบลราชธานีแก้ไข

โรงเรียน ที่ตั้ง
1. โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ อำเภอเมือง สุรินทร์
2. โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม อำเภอเมือง มหาสารคาม
3. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด
4. โรงเรียนพระกุมารอุบลราชธานี อำเภอเมือง อุบลราชธานี
5. โรงเรียนพระกุมารศึกษา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
6. โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อำเภอไทยเจริญ ยโสธร
7. โรงเรียนอาเวมารีอา อำเภอเมือง อุบลราชธานี
8. โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
9. โรงเรียนมารดาทรงธรรม อำเภอกันทรารมย์ ศรีสะเกษ
10. โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ อำเภอไทยเจริญ ยโสธร
11. โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อำเภอเสนางคนิคม อำนาจเจริญ

อ้างอิงแก้ไข

  1. เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161
  2. สังฆมณฑลอุบลราชธานี, เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
  3. Diocese of Ubon Ratchathani, The Hierarchy of the Catholic Church, เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
  4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2561/2018, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 247
  5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 247

ดูเพิ่มแก้ไข