เปิดเมนูหลัก

เขตมิสซังอุบลราชธานี

อาณาเขตของมิสซังอุบลราชธานี

เขตมิสซังอุบลราชธานี[1] ชาวคาทอลิกเรียกว่าสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม 7 จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ[2]

สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ 498 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 มีมุขนายกฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นมุขนายกมิสซังองค์ปัจจุบัน

มุขนายกมิสซังแก้ไข

นับตั้งแต่ได้รับสถานะเป็นมุขมณฑล เขตมิสซังอุบลราชธานีมีมุขนายกมิสซังเป็นประมุขมาแล้ว 4 องค์[3] ดังนี้

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 มุขนายก โกลด-ฟิลิป บาเย ผู้แทนพระสันตะปาปา
มุขนายกประจำมุขมณฑล
ค.ศ. 1953
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1969
2 มุขนายก โกลด แฌร์แม็ง แบร์ทอล มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1970 ค.ศ. 1976
3 มุขนายกมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1976 ค.ศ. 2006
4 มุขนายกฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ.2006 ปัจจุบัน

สถิติแก้ไข

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกอุดรธานี มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2560[4]
ชาวคาทอลิก 25,201
บาทหลวงมิสซัง 35
บาทหลวงนักบวช 10
ภราดา 3
ภคินี 132
โบสถ์ 62

อ้างอิงแก้ไข

  1. เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161
  2. สังฆมณฑลอุบลราชธานี, เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
  3. Diocese of Ubon Ratchathani, The Hierarchy of the Catholic Church, เรียกข้อมูลวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
  4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2561/2018, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3, 247

ดูเพิ่มแก้ไข