ปัญญา กฤษเจริญ

พระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นมุขนายกองค์ที่ 6 แห่งเขตมิสซังราชบุรี พื้นเพเป็นชาวจังหวัดราชบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกเขตมิสซังราชบุรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ.2005[1]

พระคุณเจ้า
ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
มุขนายกมิสซังราชบุรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม ค.ศ.2005
ก่อนหน้า ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 ธันวาคม พ.ศ. 2492 (73 ปี)
เชื้อชาติ ไทย
บิดา เปโตร ประสาน กฤษเจริญ
มารดา มาร์การิตา สมปอง กฤษเจริญ (สู้เสงี่ยม)
ที่อยู่ สำนักมิสซังราชบุรี
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์ http://www.ratchaburidio.or.th/
Coat of arms of John Bosco Panya Kritcharoen.svg

ในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.2005 ได้รับการประกอบพิธีอภิเษกมุขนายกโดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกแห่งเขตมิสซังกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ระดับประถมต้น / มัธยมแก้ไข

 • โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระดับอุดมศึกษาแก้ไข

 • ค.ศ.1968 - 1970 สาขาปรัชญาศาสตร์ ณ เซมินารี Poonamallee, Madras
 • ค.ศ.1973 - 1975 สาขาเทวศาสตร์ ณ College General, Penang

ประวัติการทำงานแก้ไข

งานอภิบาลประจำโบสถ์คาทอลิก[2]แก้ไข

 • ค.ศ. 1976-1981 ผู้ช่วยอธิการโบสถ์นักบุญอันตน โคกมดตะนอย
 • ค.ศ. 1981-1986 อธิการโบสถ์นักบุญยาโกเบ แม่กลอง
 • ค.ศ. 2003-2004 อธิการโบสถ์วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า

งานโรงเรียนแก้ไข

 • ค.ศ. 1986-1990 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • ค.ศ. 1990-1991 ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์
 • ค.ศ. 1991-1994 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
 • ค.ศ. 1994-1996 ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค.ศ. 1996-1999 อธิการเซมินารีแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • ค.ศ. 1999-2000 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
 • ค.ศ. 2000-2001 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี, อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค

งานระดับเขตมุขมณฑลแก้ไข

 • ค.ศ. 2001-2003 ผู้อำนวยการหน่วยงานประกาศพระวรสาร และ ดูแลอาคารมารดาราชินีแห่งอัครสาวก
 • ค.ศ. 2003-2004 ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการฝ่ายงานธรรมทูต, ประธานกรรมการหน่วยงานประกาศพระวรสาร และ ประธานกรรมการเพื่อสุขภาพอนามัย

ประกาศแต่งตั้งมุขนายกเขตมิสซังราชบุรีแก้ไข

 
พิธีอภิเษกมุขนายก พระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ร่วมกับพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และอาร์ชบิชอปซัลวาตอเร เปนนักคีโอ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2005 ในโอกาสปิดการเข้าเงียบประจำปีของบาทหลวงเขตมิสซังราชบุรี ณ โบสถ์น้อย อาคารราชินีแห่งอัครสาวก สำนักมิสซังราชบุรี  ขณะนั้นพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต (ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระสันตะปาปา เขตมิสซังราชบุรี) เป็นผู้ประกาศสารแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 นับเป็นมุขนายกองค์ที่ 6 ของเขตมิสซังราชบุรี

ในวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2005 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี พระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เข้ารับพิธีอภิเษกเป็นมุขนายก โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ร่วมกับพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต และอาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ[3]

อ้างอิงแก้ไข

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-08-03. สืบค้นเมื่อ 2019-08-03.
 2. https://sites.google.com/site/manboonsin/blog-1
 3. http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bkrit.html

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ปัญญา กฤษเจริญ ถัดไป
พระคุณเจ้า ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกราชบุรี
(ค.ศ.2005 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง