สิริพงษ์ จรัสศรี

พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นมุขนายกองค์ที่ 4 แห่งเขตมิสซังจันทบุรี พื้นเพเป็นชาวราชบุรี เคยดำรงตำแหน่งอุปมุขนายกเขตมิสซังราชบุรี ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกเขตมิสซังจันทบุรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2009[1]

พระคุณเจ้า ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
มุขนายกมิสซังจันทบุรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
4 เมษายน ค.ศ.2009
ก่อนหน้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
ราชบุรี
สัญชาติ ไทย
บิดา ยอห์น บัปติส เกษตร จรัสศรี
มารดา ลูซีอา เดือนฉาย จรัสศรี
ที่อยู่ สำนักมิสซังจันทบุรี
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
เว็บไซต์ http://www.chandiocese.org/
Coat of arms of Silvio Siripong Charatsri.svg

ในวันที่ 4 กรฏาคม ค.ศ.2009 ได้รับการประกอบพิธีอภิเษกมุขนายกโดย มุขนายกกิตติคุณ พระคุณเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี

ประวัติการศึกษาEdit

ระดับประถมต้นEdit

- โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ระดับประถมปลาย / ระดับมัธยมต้นEdit

- โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระดับมัธยมปลายEdit

- ม.ศ.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ระดับอุดมศึกษาEdit

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม

- ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม

- ปริญญาโทเทววิทยาด้านศีลธรรม (Moral Theology)

- มหาวิทยาลัยนักบุญโทมัส (Angelicum) กรุงโรม อิตาลี

ประวัติการทำงานEdit

 • ค.ศ. 1987 - 1988 ผู้ช่วยอธิการโบสถ์พระหฤทัย (วัดเพลง) และจิตตาธิการเยาวชนระดับมุขมณฑล
 • ค.ศ. 1989 อธิการโบสถ์นักบุญลูกา หนองนางแพรว
 • ค.ศ. 1989 - 1990 รองอธิการเซมินารีแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • ค.ศ. 1991 รับการอบรมเรื่อง Evangelization ฟิลิปปินส์ และศึกษาที่สถาบัน EAPI ฟิลิปปินส์
 • ค.ศ. 1992 - 1995 อธิการเซมินารีแม่พระนิรมล ราชบุรี
 • ค.ศ. 1996 - 1997 อธิการโบสถ์รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
 • ค.ศ. 1998 - 2000 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิชา Moral Theology ที่อิตาลี
 • ค.ศ. 2001 - 2005 รองอธิการเซมินารีแสงธรรม และอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
 • ค.ศ. 2005 ร่วมโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์
 • ค.ศ. 2006 - 2009 อุปมุขนายกเขตมิสซังราชบุรี และประธานคณะกรรมการบริหารมุขมณฑล
  • ค.ศ. 2007 รักษาการอธิการเซมินารีแม่พระนิรมล ราชบุรี
  • ค.ศ. 2008 อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และอธิการโบสถ์รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
 • 4 เมษายน ค.ศ. 2009 - ปัจจุบัน มุขนายกเขตมิสซังจันทบุรี

ประกาศแต่งตั้งมุขนายกเขตมิสซังจันทบุรีEdit

 
พิธีอภิเษกมุขนายก พระคุณเจ้า ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โดย พระคุณเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมกับ พระคาร์ดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู และ อาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ

สำนักเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งบาทหลวงซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นมุขนายก เขตปกครองมุขมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของมุขนายก พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขมุขมณฑลจันทบุรี และทรงแต่งตั้งบาทหลวงซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี อุปมุขนายกเขตมิสซังราชบุรี เป็นประมุของค์ใหม่ของมุขมณฑลจันทบุรี

คติพจน์Edit

ผมได้เลือกคติพจน์ประจำตัว เป็นภาษาละตินว่า "PAX ET CARITAS" แปลว่า "สันติภาพและความรัก" คติพจน์คำนี้ คล้ายกับที่พระคุณเจ้าพเยาว์ มณีทรัพย์ได้ใช้มา ก่อนว่า "ความรักและสันติสุข"

ผมเลือกใช้ "สันติภาพและความรัก" ซึ่งมาจากคำภาวนา ของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และเป็นคำทักทายของคณะฟรังซิสกัน เวลาพบกันเขาจะทักกันว่า "สันติภาพและความดี" ผมเองชอบบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซีตอนหนึ่งว่า "ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติ ให้กับเพื่อนพี่น้อง..." เป็นบทภาวนาที่ดีมาก คอยเตือนใจและเป็นพลังสำหรับการดำเนินชีวิต และได้นำมาใช้ในชีวิต ผมก็คิดอยู่นาน ที่สุดก็ใช้เพียงคำว่า เป็นคำสั้นๆ และให้จำง่ายๆ

"สันติภาพและความรัก....ผมก็ตั้งใจว่าจะเป็นเครื่องมือนำสันติภาพและความรัก สำหรับเพื่อนพี่น้องทุกท่าน"

"ชีวิตและการงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร ขอฝากไว้ในความร่วมมือของทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย ภายใต้การทรงนำขององค์พระจิต"

– พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี[2]

อ้างอิงEdit

 1. http://catholichaab.com/main/index.php/2015-09-22-02-42-26/biography/2015-09-22-08-21-10/57-siripong-charatsri
 2. "ชีวประวัติพระสังฆราช ซิลวีโอ จรัสศรี" (PDF). www.chandiocese.org. สืบค้นเมื่อ 5 พ.ค. 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นEdit


ก่อนหน้า สิริพงษ์ จรัสศรี ถัดไป
พระคุณเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี
(ค.ศ.2009 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง