เทียนชัย สมานจิต

พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต สัตบุรุษโบสถ์คาทอลิกนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ได้รับสถาปนาจากสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ให้เป็นมุขนายกมิสซังจันทบุรี สืบทอดตำแหน่งแทนจากสงวน สุวรรณศรีซึ่งลาออกจากตำแหน่ง ได้รับการอภิเษกที่โบสถ์คาทอลิกนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1971 ปัจจุบันลาออกจากตำแหน่งพำนักอยู่ที่บ้านพักมุขนายก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี[1]

ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
มุขนายกมิสซังจันทบุรี
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 – 4 เมษายน ค.ศ. 2009
ก่อนหน้าฟรังซิส เซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี
ถัดไปซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 (92 ปี)
ชลบุรี
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
 • ยอแซฟ ธง สมานจิต (บิดา)
 • มาร์ธา แก้ว สมานจิต (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังจันทบุรี
เว็บไซต์http://www.chandiocese.org/

ประวัติ

แก้

วัยเด็ก

แก้

พระคุณเจ้าเกิดที่จังหวัดชลบุรี เป็นสัตบุรุษโบสถ์คาทอลิกนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ สืบเชื้อสายชาวจีนมาทางคุณปู่ ซึ่งคุณปู่อพยพมาจากซัวเถา เป็นบุตรของยอแซฟ ธง และ มาร์ธา แก้ว สมานจิต พระคุณเจ้ามีพี่น้องอีก 4 ท่าน
พระคุณเจ้าได้รับการศึกษาจากโรงเรียนราษรฎ์วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน โรงเรียนวัดหลายแห่งถูกปิด โรงเรียนที่หัวไผ่ก็ถูกปิดด้วย อย่างไรก็ดีนับเป็นความโชคดีของเด็กคาทอลิกวัดที่พนัสนิคม หัวไผ่ แปดริ้ว และที่ชลบุรี ที่ได้ คุณพ่อฟรีเยรีโอ จาก คณะสงฆ์ซาเลเซียน ได้ชักชวนเด็กตามวัดดังกล่าวไปเรียนที่ศรีราชา รวบรวมได้ถึง 35 คน รวมทั้งตัวท่านด้วย หลังจากนั้น 2 ปี คุณพ่อฟรีเยรีโอได้ชักชวนให้เข้าบ้านเณร ได้ผู้สมัคร 4 คน และได้ผู้สมัครมาจากกรุงเทพฯ สมทบด้วย 2 คน รวม 6 คน นับเป็นเณรชุดแรกที่เริ่มรับใหม่ในจำนวน 6 คนนี้ ได้บวชเป็นพระสงฆ์คนเดียว คือพระคุณเจ้า[2] ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกเขตมิสซังจันทบุรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 พระคุณเจ้าเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี[3]

ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ.1971 ได้รับการประกอบพิธีอภิเษกโดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรีโบสถ์คาทอลิกนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันพระคุณเจ้าลาเกษียณพำนักอยู่ที่สำนักมิสซังจันทบุรี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

แก้

ประถมศึกษา

แก้

มัธยมศึกษา

แก้

อุดมศึกษา

แก้
 • เมื่อจบการศึกษาชั้นม.6 แล้ว ระหว่างปีค.ศ. 1946 - 1952 เป็นครูสอนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ครึ่งวัน และอีกครึ่งวันศึกษาภาษาลาติน ฝรั่งเศส ฯลฯ
 • ศึกษาต่อที่ General College, Penang, Malaysia (1952-1958)
 • ศึกษาวิชาพิธีกรรมและอภิบาล ที่ประเทศเบลเยี่ยม 1965
 • ศึกษาวิชาสอนคำสอน ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 1967

การทำงาน

แก้

การทำงานนอกมุขมณฑล

แก้
 • ได้รับตำแหน่งผู้บริหารสืบเนื่องจากอัครสาวกของเขตมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2003
 • ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานองค์กรคาริตัส เอเชียในการประชุมสมัชชาครั้งที่ 17 ที่กรุงโรมระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2003 และควบตำแหน่งรองประธานองค์กรคาริตัสสากล (Caritas Internationalis) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

การดำรงตำแหน่งมุขนายกเขตมิสซังจันทบุรี

แก้
 
พิธีอภิเษกพระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โดยพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมกับพระคาร์ดินัลไมเกิล มีชัย กิจบุญชู และอาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ

เนื่องจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี สุขภาพไม่สู้จะดีนัก เป็นอุปสรรคต่องานหน้าที่ในตำแหน่ง ท่านจึงขอลาออกจากหน้าที่ในปี ค.ศ. 1970  ซึ่งทางสันตะสำนักก็อนุมัติ โดยมีบาทหลวงสนิท วรศิลป์ เป็นผู้รับตำแหน่งรักษาการแทน จนกระทั่งมีการแต่งตั้งมุขนายกองค์ใหม่ ก็ได้แก่ มุขนายก พระคุณเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 40 ปีเท่านั้น นับว่าเป็นอายุที่หนุ่มมาก สำหรับการเป็นมุขนายก

สารตราตั้งจากสันตะสำนัก สมัยสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ออกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 และต่อมาพระคุณเจ้าสงวน คณะบาทหลวง นักบวชชาย-หญิง และสัตบุรุษ ก็ได้กำหนดวันอภิเษกมุขนายกที่โบสถ์นักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1971 ท่ามกลางความยินดีของพระศาสนจักรคาทอลิกทั่วประเทศไทย[4]

คติประจำใจในวันอภิเษกเป็นมุขนายกคือ “ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน”  (Ut omnes unum sint)

...ขอให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน Ut omnes unum sint...

— พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ค.ศ. 1971

ซึ่งท่านได้พยายามใช้นโยบายแห่งการประนีประนอม ควบคู่กับความรักเอาใจใส่ในการอภิบาลทั่วมุขมณฑล มีการสร้างโบสถ์เพิ่มขึ้นในที่ต่างๆ ตามที่มีคริสตังอพยพไปอยู่อาศัยตามพื้นที่ในเขตมิสซังจันทบุรี

และในวันที่ 4 เมษายน ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของมุขนายก พระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย  สมานจิต ประมุขแห่งมุขมณฑลจันทบุรี

อ้างอิง

แก้
 1. http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/chan4.htm
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-12. สืบค้นเมื่อ 2020-04-28.
 3. http://www.chandiocese.org/main/bishop.htm
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-05. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
ก่อนหน้า เทียนชัย สมานจิต ถัดไป
ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี
(ค.ศ. 1971 - ค.ศ. 2009)
  ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี