จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ (30 ตุลาคม พ.ศ. 2485) (อัครมุขนายกกิตติคุณ)เป็นบาทหลวงชาวนครพนม อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง อดีตประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558
ก่อนหน้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร
ถัดไปฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
ดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้าลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
ถัดไปอันตน วีระเดช ใจเสรี
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
ดำรงตำแหน่ง
23 มกราคม พ.ศ. 2542 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ก่อนหน้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค
ถัดไปฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 (81 ปี)
จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
 • สมเกียรติ สันติสุขนิรันดร์ (บิดา)
 • เสาร์ สันติสุขนิรันดร์ (มารดา)
ที่อยู่อาศัยบ้านเบธานี ท่าแร่ สกลนคร
"พระอาณาจักรจงมาถึง"

ประวัติ

แก้

พระคุณเจ้าจำเนียรเกิดในครอบครัวเกษตรกรชาวอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 บิดาชื่อนายสมเกียรติ มารดาชื่อนางเสาร์ มีพี่น้องรวมตัวท่านเป็น 6 คน ศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหนองแสง จังหวัดนครพนม และจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร (ถูกยุบรวมกับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ ในปี พ.ศ. 2516) จนปี พ.ศ. 2506 พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ประมุขมิสซังท่าแร่ในขณะนั้นได้ส่งท่านไปศึกษาที่เซมินารีใหญ่ชื่อ Collegio Propaganda Fide Roma ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จนจบปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา และรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เป็นผู้โปรดศีล พ.ศ. 2513 กลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย ทำงานจนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยอธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อธิการโบสถ์นักบุญกาทารีนา อธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มิชชันนารีประจำประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

กระทั่งวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 จึงประกาศแต่งตั้งท่านเป็นมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ในขณะนั้นเป็นประธานคณะผู้อภิเษก ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ท่านจึงได้รับรับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มีพิธีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ประวัติส่วนตัว[1]

แก้

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เกิดเมื่อ 30 ตุลาคม 1942 ที่บ้านหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นบุตรคนที่ 5 ของนายสมเกียรติและนางเสาร์ สันติสุขนิรันดร์ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน ดังรายนามต่อไปนี้:

 1. นางวิไลวรรณ เริงสุขพิพัฒนะ
 2. นางยุพยงค์ พุ่มเกาะ
 3. นางดรุณี ซิ้มประเสริฐ
 4. อัครมุขนายกกิตติคุณ หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 5. บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์ คณะซาเลเซียน(S.D.B.,)
 6. นางสมจิต แป้นขำ

การศึกษา

แก้
 • ประถมศึกษา: โรงเรียนหนองแสง นครพนม
 • มัธยมศึกษา: โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร
 • ปริญญาตรีและโท (ปรัชญา): Pont. Universitas Urbaniana, Rome ITALY
 • ปริญญาโท (เทววิทยา): Pont. Universitas Urbaniana, Rome ITALY
 • เทววิทยาพระคัมภีร์: Institute Catholique Paris, FRANCE

กระแสเรียก

แก้
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อเอดัวร์ ถัง นำลาภ
 • สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร (ค.ศ. 1954-1963)
 • Collegio Propaganda Fide, Rome ITALY (ค.ศ. 1963-1970)
 • บวชเป็นพระสงฆ์ 17 พฤษภาคม ค.ศ.1970 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในวันสมโภชพระจิตเจ้าเสด็จมา จาก สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลี พร้อมกับคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย (อัครมุขมณฑลกรุงเทพฯ) และคุณพ่อเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ์ (มุขมณฑลจันทบุรี) และพระสงฆ์จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก รวม 264 องค์
 • มิสซาแรกที่อารามชาลิเต กรุงโรม ประเทศอิตาลี 18 พฤษภาคม 1970

หน้าที่การงาน

แก้

คติพจน์

แก้

"ADVENIAT REGNUM TUUM" (พระอาณาจักรจงมาถึง)

อัครมุขนายกกิตติคุณ หลุยส์ จำเนียรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้[2] 

อ้างอิง

แก้
 1. https://dondaniele.blogspot.com/2020/05/50.html
 2. "คณะกรรมการดำเนินงาน สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-06. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.


ก่อนหน้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ถัดไป
ยอร์ช ยอด พิมพิสาร   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2553 — พ.ศ. 2558)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
(พ.ศ. 2548 — พ.ศ. 2563)
  อันตน วีระเดช ใจเสรี
ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2542 — พ.ศ. 2548)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช