จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ (30 ตุลาคม พ.ศ. 2485) เป็นบาทหลวงชาวนครพนม อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง อดีตประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระคุณเจ้า
หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ยอร์ช ยอด พิมพิสาร
ถัดไป ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
ดำรงตำแหน่ง
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ก่อนหน้า ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน
ถัดไป อันตน วีระเดช ใจเสรี
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
ดำรงตำแหน่ง
23 มกราคม พ.ศ. 2542 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ก่อนหน้า ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค
ถัดไป ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 (80 ปี)
จังหวัดนครพนม ประเทศไทย
เชื้อชาติ ไทย
บิดา สมเกียรติ สันติสุขนิรันดร์
มารดา เสาร์ สันติสุขนิรันดร์
ที่อยู่ สำนักมิสซังคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
Coat of arms of Louis Chamniern Santisukniram.svg

ประวัติแก้ไข

พระคุณเจ้าจำเนียรเกิดในครอบครัวเกษตรกรชาวนครพนม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 บิดาชื่อนายสมเกียรติ มารดาชื่อนางเสาร์ มีพี่น้องรวมตัวท่านเป็น 6 คน ศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหนองแสง จังหวัดนครพนม และจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร (ถูกยุบรวมกับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ ในปี พ.ศ. 2516) จนปี พ.ศ. 2506 พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ประมุขมิสซังท่าแร่ในขณะนั้นได้ส่งท่านไปศึกษาที่เซมินารีใหญ่ชื่อ Collegio Propaganda Fide Roma ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จนจบปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา และรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เป็นผู้โปรดศีล พ.ศ. 2513 กลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย ทำงานจนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยอธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อธิการโบสถ์นักบุญกาทารีนา อธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มิชชันนารีประจำประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

กระทั่งวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 จึงประกาศแต่งตั้งท่านเป็นมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ในขณะนั้นเป็นประธานคณะผู้อภิเษก ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ท่านจึงได้รับรับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มีพิธีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 สิงหาคม ปีเดียวกัน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันอัครมุขนายกจำเนียรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "คณะกรรมการดำเนินงาน สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-06. สืบค้นเมื่อ 2012-04-27.


ก่อนหน้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ถัดไป
ยอร์ช ยอด พิมพิสาร   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2553 — พ.ศ. 2558)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
(พ.ศ. 2548 — พ.ศ. 2563)
  อันตน วีระเดช ใจเสรี
ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2542 — พ.ศ. 2548)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช