จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ (30 ตุลาคม พ.ศ. 2485) เป็นบาทหลวงชาวนครพนม อดีตประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่งในคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย เช่น อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง เป็นต้น

อัครมุขนายกหลุยส์
จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
Chamniern Santisukniran.jpg
เกิด30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 (77 ปี)
ถิ่นพำนักสำนักมิสซังคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
สัญชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บิดามารดาสมเกียรติ สันติสุขนิรันดร์
เสาร์ สันติสุขนิรันดร์
Coat of arms of Louis Chamniern Santisukniram.svg

ประวัติแก้ไข

อัครมุขนายกจำเนียรเกิดในครอบครัวเกษตรกรชาวนครพนม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2485 บิดาชื่อนายสมเกียรติ มารดาชื่อนางเสาร์ มีพี่น้องรวมตัวท่านเป็น 6 คน ศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนหนองแสง จังหวัดนครพนม และจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวรธรรมพิทยาคาร (ถูกยุบรวมกับโรงเรียนเซนต์ยอแซฟท่าแร่ ในปี พ.ศ. 2516) จนปี พ.ศ. 2506 พระคุณเจ้าเกี้ยน เสมอพิทักษ์ ประมุขมิสซังท่าแร่ในขณะนั้นได้ส่งท่านไปศึกษาที่เซมินารีใหญ่ชื่อ Collegio Propaganda Fide Roma ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จนจบปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาและเทววิทยา และรับศีลอนุกรมเป็นบาทหลวง โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เป็นผู้โปรดศีล พ.ศ. 2513 กลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทย ทำงานจนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น ผู้ช่วยอธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อธิการโบสถ์นักบุญกาทารีนา อธิการอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล อุปมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มิชชันนารีประจำประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น

กระทั่งวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 จึงประกาศแต่งตั้งท่านเป็นมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ได้รับการอภิเษกเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ในขณะนั้นเป็นประธานคณะผู้อภิเษก ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ท่านจึงได้รับรับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง มีพิธีเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 สิงหาคม ปีเดียวกัน ท่านดำรงตำแหน่งนี้มาจนปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันอัครมุขนายกจำเนียรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้[1]

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ถัดไป
มุขนายกยอร์ช ยอด พิมพิสาร   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558)
  พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อัครมุขนายกลอเรนซ์ คายน์ แสนพลอ่อน   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
(พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2563)
  ว่าที่อัครมุขนายกอันตนวีระเดช ใจเสรี
มุขนายกยอแซฟ บรรจง อารีพรรค   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2548)
  มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช